A Klinikai Központ elnökének

KKE/2/2017. (XI. 06.) számú utasítása

 A II. számú Gyermekgyógyászati Klinika és az Országos Onkológiai Intézet között sugárterápiás kezelések elvégzésére kötött megállapodás teljesítéséhez gyermek aneszteziológus biztosításáról

A Klinikai Központ Elnökségének 49/2017. (X.9.) számú határozata végrehajtásaként a Szervezeti és Működési Szabályzat 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A II. számú Gyermekgyógyászati Klinika és az Országos Onkológiai Intézet között sugárterápiás kezelések elvégzésére 2006-ban megkötött megállapodásban szereplő beavatkozásokhoz szükséges gyermek-aneszteziológust az Aneszteziológiai és Intenzív-terápiás Klinika Köteles biztosítani akként, hogy az Országos Onkológiai Intézetbe történő feladatok ellátásával kapcsolatos többletköltséget a II. Számú Gyermekgyógyászati Klinika a gyermek-aneszteziológus(ok)al kötött külön megállapodásban, ezen feladatellátás megjelölésével és megfelelő díjazás kikötésével átvállalja az aneszteziológiai ellátás éves elvonási keret terhére.

2. § Jelen utasítás közzétételének napján lép hatályba.

Budapest, 2017. november 6.

                                                                        ……………………………………………

                                                                                       Prof. dr. Merkely Béla

                                                                                       Klinikai Központ elnöke


A A Klinikai Központ elnökének KKE/2/2017. (XI. 06.) számú utasítása A II. számú Gyermekgyógyászati Klinika és az Országos Onkológiai Intézet között sugárterápiás kezelések elvégzésére kötött megállapodás teljesítéséhez gyermek aneszteziológus biztosításáról beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: KKE/2/2017. (XI. 06.) számú utasítás