Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

Az Innovációs Központ elkötelezett a szellemitulajdon-centrikus innovációmenedzsment mellett, legyen szó projektfejlesztésről, iparjogvédelemről, vagy akár üzletfejlesztésről, amely nem képzelhető el egy szilárd szerződéses háttér nélkül.

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság a Semmelweis Egyetem  azon szervezeti egysége, amely ellátja az Egyetem általános jogi, igazgatási, szabályozási, szerződéskötési, jogi képviseleti és egyéb jogi feladatait.

Ezen az oldalon összefoglaljuk a hozzánk kapcsolódó (szellemi tulajdonjogot érintő) szerződésekkel kapcsolatos legfőbb teendőket:

Kutatási szerződés

A kutatási szerződések az egyetem és ipari partnerei közötti kutatási kollaborációk kontraktuális feltételeit szabályozzák. Ezekben a kutatási terv végrehajtása során alkalmazandó eljárási lépések részletezése történik, beleértve a létrehozott kutatási eredmények, szellemi alkotások későbbi sorsát is.

Licenciaszerződés

A kutatások során létrehozott szellemi alkotások az egyetem különleges eszközei, melyek hasznosításából mértékadó bevétel realizálása lehetséges. A szellemi alkotások hasznosításának leggyakoribb módja a licenciaszerződés, mellyel az egyetem harmadik félnek átengedi a szellemi alkotások hasznosítási jogát. A licencipartner a szerződésben részletezett módon saját nevében gyárthatja, értékesítheti a szellemitulajdon felhasználásával létrehozott termékeket, melynek ellenében az egyetem számára forgalomarányos díjat, ún. royalty-t fizet.

Közös szellemi alkotás arány-meghatározó megállapodás

Az egyetemen képződött szellemi alkotások a legtöbb esetben valamely partnerség keretében jönnek létre, ahol a kutató partnerek munkája is hozzájárul az eredmények eléréséhez. A szellemitulajdon egy speciális eszköz, melyet a létrehozásban közreműködők különböző arányok mentén megosztanak. Ennek eszköze a közös szellemi alkotás arány-meghatározó megállapodás, mely a közös tulajdonban való részesedés mértékét, a szabadalmazás és fenntartás díjarányait, valamint lehetőség szerint a felek licencia lehetőségeit is rögzíti.

Kiadói szerződés

Az egyetemen létrejövő szellemi alkotások jellemző megnyilvánulási formája a találmányok mellett a szerzői mű. Ez lehet tudományos közlemény, egyetemi jegyzet, vagy akár egy könyv alapjául szolgáló kézirat. A kiadói szerződés az egyetemen íródott szerzői művek hasznosítását támogató megállapodás, melynek révén a kiadó a művet saját nevében és költségére megjelenteti, majd az eladási ár bizonyos százalékát az egyetem számára megfizeti.

Technológia átruházási szerződés

Az egyetem tudástermelő intézményként alaptevékenység keretében hoz létre szellemi alkotásokat. Ezek egy része iparjogvédelmi oltalomban – mint pl. szabadalom – részesül, mások hasznosítása know-how-ként történik. Közös jellemző ugyanakkor, hogy a szellemi alkotás valamely iparilag alkalmazható technológiát takar, melynek vállalkozási szereplők számára való értékesítését támogatja a technológia átruházási szerződés.

Spin-off társasági szerződés és apport megállapodás

Az egyetemen képződött tudás hasznosításának egyik módja a hasznosító – ún. spin-off – vállalkozás alapítása. Az egyetem az alapításban részt vesz, valamint a vállalkozás legfontosabb erőforrását, és a saját tőke részét képező szellemi tulajdont szolgáltatja apport formájában. A vállalkozás megalapítását támogatja a társasági szerződés, valamint a nem pénzbeli betét elhelyezésére szolgál az apport megállapodás.

Konzorciumi csatlakozási szerződés

Az egyetem kiterjedt hazai és nemzetközi partnerségekkel rendelkezik mind a tudomány, mind az üzleti élet területén. Több konzorciális, polgári jogi és egyéb társaságban vesz részt, melyek közös jellemzője, hogy a valamely azonos és előre meghatározott cél elérése érdekében jönnek létre. A közös célokat, ellátandó tevékenységeket és az együttműködés szervezeti és eljárási kereteit általában konzorciumi szerződésben rögzítik.