Betűméret: A A A

TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001

Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen

Kiemelt kutatási területeken végzett nemzetközi színvonalú K+F+I tevékenység műveléséhez szükséges kritikus tömeg felépítése

 

A projekt rövid, szöveges ismertetése

 

A Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen című projekt során négy kiemelt kutatási területen – 1. személyre szabott orvoslás, 2. képalkotó eljárások, 3. bio-engineering, 4. molekuláris medicina – kritikus kutatói tömeget hozunk létre, amely biztosítja az egyetem felzárkózását az élvonalbeli kutatóegyetemek sorába.

Megvalósul az egyetem versenyképességének erősítése a nemzetközi piacon, a kutatási és fejlesztési körülményeinek javítása, illetve a kutatói és vállalati szféra közötti kapcsolatok erősítése, a szinergiák kihasználása, az innovációt elősegítő fizikai és szellemi infrastruktúra összehangolt kiépítése.

A kiválasztott kiemelt, stratégiai fontosságú kutatási területek már bizonyították, hogy az egyetemi K+F+I tevékenység hajtómotorjai. A projekt során korábban célzottan fejlesztett képalkotó eljárásokat olyan bázislabor rendszerben működtetett gépparkkal egészítjük ki, amely lehetővé teszi az egy molekulától a teljes emberig terjedő leképezést, akár a szervek funkcionális állapotát is láttatva. A bio-engineering programba olyan projektek kerültek be, amelyek vagy milliós nagyságrendű betegcsoportot érintenek, vagy pedig már piac közeli állapotban vannak. A molekuláris medicinális kutatások nagy része a legdrágább kezelésben részesülő rákos betegek terápiájának jobbítását, valamint a helyes diagnózis korábbi felállítását célozzák, ami nem csak jobb életminőséget biztosít a betegeknek, de nemzetgazdasági mértékben is jelentős közvetlen és közvetett anyagi megtakarítással járhat. Ez a terület szorosan kapcsolódik a személyre szabott orvoslással fémjelzett munkához. Itt a nagy népbetegségek pontosabb és koraibb diagnózisa és az egyénre szabott célzott terápia a kitűzött cél.

A munka során új kutatói hálózatokat alakítunk ki, amelyben stratégiai tevékenységeink jobban szervezhetőek. A K+F+I tevékenységbe bevont fiatal kutatók (TDK-sok, PhD-sok, postdoc-ok) nagyszámú képzésével érjük el azt, hogy az egyetem életében ezek a tevékenységek nagyobb súlyt kapjanak és szakmai értelemben is fenntarthatóvá váljanak. Hosszú távú célunk a beindított K+F+I projektek integrálása a hazai és a nemzetközi tudományos életbe.

A fejlesztés céljai

 

 

A projekt általános célja

 

Hosszútávú célok: az egyetem versenyképességének erősítése a nemzetközi oktatási-tudományos piacon, a kutatási és fejlesztési körülményeinek javítása az egészség- és élettudományok területén, a magán intézmények, illetve a kutatói és vállalati szféra közötti kapcsolatok erősítése, a szinergiák kihasználása, az innovációt elősegítő fizikai, virtuális, vállalkozási és szellemi infrastruktúra összehangolt kiépítése és fejlesztése, a beindított K+F+I projektek integrálása a hazai és a nemzetközi tudományos életbe.

Az egyes kiemelt kutatási területeken tervezett általános célok a következők:

 

MOLNÁR MÁRIA JUDIT

MODUL 1.    Prevenciós Modul – Személyre szabott orvoslás

A projekt hosszútávon elősegíti a preventív szemlélet kialakulását az orvosok és a lakosság körében, hozzájárul a projekt-típusú kutatásszervezési és irányítási szemlélet erősítéséhez, a kutatói utánpótlás neveléséhez, erősödnek, dinamikusabbá válnak és kibővülnek a kutatásfejlesztésre irányuló intézményi és vállalati kapcsolatok, hozzájárulva ezzel a régió versenyképességéhez. Korunk biomedicinális szemléletének legfontosabb eleme, a multi- és transzdiszciplinaritás, azaz az egyes biológiai folyamatok rendszerben, hálózatban, mintázatban való szemlélete. Erre lehetőséget ad az a hihetelen iramban fejlődő metodikai repertoire, amely nagy teljesítőképessége révén hatalmas tömegű genomikai, proteomikai és legújabban metabolomikai adatot szolgáltat. A kutató tevékenység mellett általános célként fogalmazzuk meg a Semmelweis Egyetemen belül a személyre szabott orvoslás szemléletének kialakítását, a SZSZO-nak köszönhetően a jövőben várható egészségügyi reformhoz az egyetemi klinikai- kutatói-oktatói szemlélet formálását, az ehhez szükséges tudás átadását az orvostanhallgatók, gyógyszerészhallgatók, orvosok, a témában érintett kutatók és a laikusok felé.

 

MODUL 2.    Diagnosztikai Modul – Modern képalkotó eljárások a molekulától az emberig

A Bioimgaing Modul általános célja világszínvonalú képalkotó technikák kritikus tömegének létrehozása, amely kiterjed egyrészt az élettudományi képalkotás technikai spektrumára („from molecule to man”), másrészt az ezeken futó kutatási és diagnosztikai alkalmazások teljességére.

A rendelkezésre álló metodikai arzenál lehetővé teszi egyedi molekulák és partikulumok vizualizálását és manipulálását a molekuláris skálától a celluláris mérettartományon át egészen az organizmusig.

A projekt hosszú távú célja a magas szintű kutatói bázisra alapozott fejlesztés megvalósítása, melynek során a kutatói utánpótlás jelentős támogatást kap. Ez egyrészről egyetemi, intézményi szintű, hazai és európai uniós versenyképesség növekedést biztosít, másrészről a hangsúlyozottan egészség orientált (kiemelten prevenció támogató), betegorientált kutatási eredmények (fejlettebb diagnosztika, új terápiás eljárások) gyors klinikai gyakorlattá konvertálása a projekt végső célja.

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 3.    Technológiai Modul – Bio-engineering

A technológiai modul általános célja, hogy a célzott gyógyszerbevitel a mesterséges szövetképzés és az orvosi késgépgyártás területén olyan új technológiákat és prototípusokat fejlesszen ki, amelyek meghatározóak lehetnek a fog és fogágybetegség, a cardiovasculáris betegséges valamint a daganatos betegségek korai felismerésében és hatékonyabb terápiájában.

 

TÍMÁR JÓZSEF

MODUL 4.    Terápiás Modul – Molekuláris medicina a betegségek gyógyításában

A Terápia-modulba foglalt fejlesztések az SE onkológiai kutatási, oktatási és betegellátási potenciáljának növelését célozzák és két stratégiai területet ölelnek fel a molekuláris onkológiát és tágabb értelemben a molekuláris medicinát.

Célunk az, hogy a daganatterápiában új terápiás célpontokat alakítsunk ki, új eljásárokat dolgozzunk ki a gyógyszerek célzott, szervspecifikus bevitelére, valamint stratégiát alakítsunk ki a rákos betegek társbetegségeinek kezelésére annak érdekében, hogy az onkoterápia sikeresebb legyen.

 

 

 

 

A projekt konkrét célja

 

A képalkotás terén az egyetem már meglévő csúcstechnológiáját öt új bázislaborral egészít ki, amelyek működése regionális vagy szupra-regionális rendszerben biztosítja ezek hosszútávú kooperáción alapuló szakmai fenntarthatóságát. A teljes géppark az egy molekulától a teljes emberi testig való képalkotást teszi lehetővé. Már előrehaladott K+F+I projektjeinket a kétéves futamidő alatt megpróbáljuk piacközeli vagy piaci fázisba juttatni. Így folytatjuk a liposzómába zárt gyógyszermolekula fejlesztést, amely célzott szervi terápiára alkalmas, és így csökkenti a klinikai költségeket és növeli a beteg gyógyulási esélyeit. Korábban fejlesztett EKG-készülékünket termékcsaláddá egészítjük ki, amely a vérnyomás és metabolikus állapot mérésére is alkalmas lesz. Az ehhez csatlakozó szoftvert úgy fejlesztjük tovább, hogy az a hirtelen szívhalál és az autonóm idegi funkciók tesztelésére is alkalmas lesz. Mindezt telemetriás leolvasó rendszerrel valamint internetes felület segítségével telemedicinális kimenettel látjuk el. A daganatos betegek esetében olyan jelátviteli mechanizmusokat azonosítunk, amelyek új vagy célzottabb terápiát tesznek lehetővé. Ezt a személyre szabott szemléletet kiterjesztjük a nagy népbetegségekre is (cukorbetegség, szívbetegség, elhízás, központi idegrendszeri kórképek). Ennek érdekében az egyetem biobankjait hálózatba szervezzük. A proteomikai és a genetikai megközelítést akár in vivo vett szöveti vagy plazma-minták tömegspektrométeres alapú mérésével fejlesztjük tovább, az országban úttörő módon.

A munka során új kutatói hálózatokat alakítunk ki, amelyben stratégiai tevékenységeink jobban szervezhetőek. K+F+I tevékenységbe bevont fiatal kutatók (TDK-sok, PhD-sok, PostDoc-ok) nagyszámú képzésével érjük el azt, hogy az egyetem életében ezek a tevékenységek nagyobb súlyt kapjanak és szakmai értelemben is fenntarthatóvá váljanak.