Betűméret: A A A

TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0020

A Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika a BME Nukleáris Technikai Intézettel közösen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által meghirdetett Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében “Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre” TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0020
kódszámú pályázati felhívásra sikeresen pályázott.

Az elnyert pályázat címe:

Elektronikus oktatási anyag kialakítása az élő szervezet strukturális összetevőinek és biokémiai folyamatainak képalkotó elemzésére

A pályázat keretében vállalt feladatok és célkitűzések:

A képalkotó diagnosztika a mai kor egyik legdinamikusabban fejlődő interdiszciplináris tudományterülete, mely nélkülözhetetlenné vált a mindennapi egészségügyi ellátás teljes spektrumában valamint a fizikus/mérnökképzés több területén. E szakterületeken elengedhetetlen a megszerzett tudás folyamatos frissítése, s e célból olyan moduláris on-line elektronikus oktatási anyag kidolgozását terveztük, mely folyamatosan aktualizálható, a kor követelményeihez gyorsan adaptálható, emellett a távoktatást magas szinten támogatja.

A projekt elsősorban az oktatás megújításához kapcsolódik, ezen belül is a bolognai folyamat által érintett felsőoktatáshoz. A kitűzött céljaink között szerepel a tananyag és új oktatási módszerünk szoros, az információ-technológiához történő kapcsolódása. Gyakorlatilag egy teljes elektronikus elérhetőségű oktatási anyagot, és telekommunikációs technológián alapuló gyakorlati képzési módszer kidolgozását terveztük. Remélve, hogy mindez nagymértékben elősegíti az új kor kihívásaihoz való alkalmazkodást, olyan szakemberek képzését, akik meg tudnak felelni a felmerülő új problémák megoldásában. Az egészségügy területén a magasabb technikai és technológiai szinten történő szolgáltatás támogatásához megfelelő alapot nyújt. További várható közvetlen hozománya a tananyagfejlesztésnek olyan műszaki szakemberek képzése, akik a hazánkban működő orvosbiológiai műszerfejlesztés és gyártástechnológia meghatározó kutatói/fejlesztői/gyártói lesznek.

A projekt szakmai tartalma az alábbi három nagy témakör köré csoportosul:

Műszaki, fizikai, informatikai alapok

 1. A képalkotás, képkiértékelés matematikai, méréstechnikai, informatikai eszköztárai.
 2. A funkcionális – morfológiai képalkotás fizikai alapjai – Képi műtermékek, zaj effektusok. Objektum felismerhetőség.
 3. A képalkotó eljárások élő szervezetre gyakorolt hatásai (különböző sugárzások, elektromágneses, mechanikai, biokémiai kölcsönhatások)
 4. Multi-dimenziós, multi-modalitású és multi-paraméteres képi technológiák és alkalmazási területei
 5. Távdiagnosztika, távkonzultáció s mindezen területet lefedő távoktatás technológiai és informatikai feltételrendszere, infrastruktúrája.

 

Orvosi, biológiai területek

 1. Interaktív radiológiai/képalkotás a IV. éves orvostanhallgatók részre.
 2. Szeletanatómia adatbázis létrehozása tutorált kiscsoportos tanuláshoz.
 3. Posztgraduális oktatás, szakképzés (leendő radiológus szakorvosok) számára magasabb szintű, képi adatbázison alapuló tananyag alapján.
 4. II. éves rezidensek: technológiai képzése: A különböző modalitások fizikai technikai ismereteinek tananyaga. A képfeldolgozás, képfúzió megtanítása és begyakorlása a multi-dimenziós, multi-modalitású és multi-paraméteres képi technológiák alkalmazásával.
 5. III-V. évesek, szakorvos jelöltek: Teleradiológiai diagnosztika oktatásának kép és tényanyaga: betegségek felismerése, rendszerezése, differenciál diagnosztikai kontextusba helyezése és magyarázata. Távdiagnosztika, távkonzultáció igénybevétele, on-line távoktatás technológiai és informatikai infrastruktúra alkalmazásával.
 6. Tananyag a nem-radiológus, rövidebb radiológiai képzésben résztvevő szakorvos-jelöltek részére, specializációjuknak megfelelő kérdéskörrel.
 7. Speciális tananyag elkészítése radiológus PhD hallgatók képzésére: Képalkotó technikák különböző modalitású képi információk módozatainak megértése, alkalmazásuk és használatuk, a képi távolvasás / interaktív távtanulás elsajátítása /önképzés területén. Nem-radiológus doktori iskolák, képfeldolgozó technikát igénylő PhD hallgatói számára a témához kapcsolódó tananyag „e-jegyzet” készítése
 8. CME (Continuing Medical Education) Továbbképző anyagok előállítása az élethosszig tartó tanulás céljára, az aktuális 5 éves ciklusban:
  8/a. Anonimizált adatbázis létrehozása önképzés, kötelező továbbképzés céljára (diagnózis, differenciál diagnózis, …)
  8/b. Távkonzultáció használatának megtanítása – informatikai háttér
  8/c. Távvizsgáztatási rendszer kidolgozása és kivitelezése

Képi alapú on-line elérhetőségű gyakorlati anyag

A témakör egyesíti a legkorszerűbb információ technológián alapuló teleradiológiai eszközöket a valós klinikai eseteken, matematikai és fizikai fantomokon történő képfeldolgozási eljárásokkal. Így rendelkezésre állnak az egyes modalitásokhoz leggyakrabban használt anatómiai, kalibráló és minőségellenőrző (Q.C. technológia) fantom felvételek digitális formában képi archívumban (PACS). Orvosi és oktatási szempontból érdekes esetek leválogatva és anonimizálva (adat- és betegvédelmi jogok betartásával) egy dedikált jogosultság alapján a hallgatók csak e képi adatokhoz kapnak hozzáférést.

A már több mint 9 éve üzemeltetett és folyamatosan fejlesztett (eRAD) teleradiológiai rendszerünkkel földrajzi helytől függetlenül a megadott jogosultságokkal a vizsgálatok kiértékelhetők, a hallgatók/oktatók egymással on-line konzultálhatnak. Mindez kiterjeszthető a multi-modalitású és multi-dimenziós képek analízisére, feldolgozására.

A project megvalósításában részt vevők:

 • Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika – konzorciumvezető
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet

A projekt 2010. február 1-jével indult és 2011. november 30-ig tart. A téma iránt érdeklődő PhD-s rezidens és graduális hallgatók valamint post-doktori munkatársak jelentkezését, munkánkba való bekapcsolódásukat szívesen várjuk.

Elérhetőség:

Dr. Kári Béla, SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, kari@radi.sote.hu
Dr. Légrády Dávid, BME Nukleáris Technikai Intézet, legrady@reak.bme.hu