Betűméret: A A A

KMOP – 4.3.1./B – 11-2011-0002 Műszerfejlesztés a Semmelweis Egyetem Perinatális Intenzív Centrumaiban

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

 

 

 

 

 

Projektvezető: Dr. Jákó Kinga leköszönése után Dr. Szabó Attila

Projekt szakmai vezetője: Dr. Szabó Miklós

Projekt gazdasági vezetője: Nándori Szilvia

Projekt összköltségvetése: 858.361.885 Ft

Finanszírozási intenzitás: 100%

Futamidő: 2012.07.01-2015.07.20.

Dr. Jákó Kinga

A Semmelweis Egyetem Magyarország legnagyobb újszülött-ellátó intézménye: I. sz Gyermekklinikáján, valamint az I. sz. és II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáin működő 3 Perinatális Intenzív Centrum (PIC) összesen 86 OEP szerződéssel bíró, III. szintű PIC intenzív ágyon végez intenzív újszülött-ellátást. E tevékenysége keretében az intézmény a koraszülöttek és érett újszülöttek intenzív terápiáját, öröklött vagy méhen belüli, illetve a szülés alatti ártalmak okozta újszülöttkori betegségek gyógyítását végzi. Ellátja a fejlődési rendellenességek, koraszülöttséghez társuló szövődmények gyermeksebészeti feladatait, a veleszületett anyag-cserebetegségek kivizsgálását és kezelését, valamint a speciális neuroprotektív eljárásokat.

A Semmelweis Egyetem 3 PIC osztályának eszközellátottsága nem teljes körűen megfelelő. A műszerpark elöregedett, és elavult technológiát képvisel. Az elöregedett géppark üzemképességének fenntartása magas szerviz költségeket és dologi kiadásokat igényel. A jelenlegi lélegeztető gépek nem felelnek meg a szövődmények csökkentését lehetővé tevő, a nemzetközi ajánlásokban szereplő lélegeztetési eljárások alkalmazásának. A betegőrző monitorok és infúziós pumpák elavultak, amelyekkel nehezen garantálható a betegek biztonsága, az inkubátorpark gondot okoz az igen kis súlyú koraszülöttek ápolása terén

A projekt céljai

A PIC-ekben működő eszközök fejlesztésének legfőbb célja az újszülöttek életkilátásainak javítása, a betegellátás biztonságának fokozása. A korszerűbb berendezések alkalmazásával az újszülöttek maradandó egészségkárosodásának mértéke és gyakorisága is csökkenthető, azaz életminőségük javul. A projektben tervezett fejlesztések tehát csökkentik az érintett populáció egészségügyi ellátásával kapcsolatos közvetlen és közvetett költségeket.

A korszerű digitális technológián alapuló és egymással kompatibilis terápiás és diagnosztikai eszközök alkalmazásával javul az ellátás színvonala, a beszerzési és karbantartási költségek hosszabb távon csökkennek, és rugalmasabbá válik a felhasználás, üzemeltetés.

Az informatikai fejlesztések célja a kórházi, illetve – hosszabb távon – az országos szintű, egységes, egészségügyi informatikai rendszerekhez való kapcsolódás. A vitális funkciók fenntartására és ellenőrzésére alkalmazott eszközökkel nyert valós idejű adatok lehetőséget teremtenek indokolt esetekben a gyors beavatkozásra. Az adatok kezelése, tárolása, egységes klinikai informatikai rendszerbe szervezése révén további értékes szakmai tapasztalatok nyerhetők.

Tervezett informatikai fejlesztés, illetve eszközbeszerzések

• Betegőrző monitorok, amelyek alkalmasak az intenzív terápiát igénylő beteg koraszülöttek, újszülöttek életfunkcióinak korszerű, komplex monitorizálására. A fejlesztés célja, hogy az életfunkciókat jelző paraméterek a betegágy mellett és központi monitoron egyaránt megjeleníthetők legyenek.
• Koraszülött, újszülött intenzív lélegeztető gépek, amelyek alkalmasak az extrém kis súlyú újszülöttek, illetve a súlyos tüdőbetegségben szenvedő újszülöttek kíméletes, korszerű lélegeztetésére is. E berendezések leglényegesebb tulajdonsága, hogy igen kis mennyiségű légzési volumen leadására képesek, és számos, a páciens saját légzési aktivitását figyelembe vevő szinkronizált lélegeztetési móddal rendelkeznek.
• Inkubátorok: az extrém kis súlyú, éretlen koraszülöttek biztonságos ellátásának elsődleges szempontján túl az állapotnak leginkább megfelelő külső környezetet garantáló stabil, jó minőségű, eszközöket tervezünk beszerezni.
• Infúziós pumpa: a neonatológiai infúziós terápia, gyógyszeradagolás és tartós intarvénás táplálás elengedhetetlen eszköze. A PIC-ekben ápolt újszülötteknél alkalmazott kicsi gyógyszerdózisok és folyadékvolumenek, a vénák kicsi mérete és szakadékonysága a lehető legprecízebb infúziós berendezéseket követeli meg. Az adagolási hibák és infúziós terápiához kapcsoló szövődmények minimalizálásának érdekében minden intenzív ágyhoz legalább egy magas tudású infúziós pumpa beszerzése szükséges
• Informatikai beszerzés: Az informatikai fejlesztés során megoldjuk a keletkezett adatok automatikus rögzítését, a betegadatok és vizsgálati eredmények azonnali on-line elérését. Informatikai csatlakozási pontokat építünk ki. Biztosítjuk az adatok megfelelő tárolását, archiválását, a rekordok utólagos elemzés céljából történő közvetlen előhívását. Biztosítjuk továbbá a szükséges szünetmentes tápegységet, a megfelelő sávszélességű csatlakozási lehetőségeket, valamint a fentebb felsorolt műszerek és eszközök hardveres illesztését az informatikai rendszerhez.

Projekttel kapcsolatos szórólap: Projekt záró füzet

Projekt zárásáról szóló sajtóközlemény:Zaro sajtokozlemeny

Záróünnepség meghívója:Meghivo_záró rendezvény

Projekt megvalósulása képekben:

1 2 RS32164_KA-20150623-IMG_3469