Betűméret: A A A

Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen – TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008
Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen

Projektmenedzser: Reichardt Krisztina,

Projekt összefoglaló

A „Képzés- és tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen” című projekt célja a minőségi orvosképzés feltételrendszeréhez való hozzájárulás a tartalomfejlesztés eszközével – olyan oktatásközpontú innovációs fejlesztés megvalósulása, mely a teljes szakterület számára nyújt segítséget a hiánypótló fejlesztés megvalósításával.

A projekt keretében létrejövő képzés- és tartalomfejlesztések, valamint az új szak létrehozásával cél a munkaerő-piac által az egészségügyi szektorban azonosított kompetencia és képzettségi hiányok csökkentése.

 

A Projekt 4 szakmai alprojektből tevődik össze:

 

1. Sürgősségi orvostan, Intenzív terápia és Aneszteziológia  képzésfejlesztés

A sürgősségi orvostan, az aneszteziológia és az intenzív terápia egységes szemléletű, többrétegű, naprakész, folyamatos fejlesztést lehetővé tévő, így időtálló képzésének kialakítása, amely

 • a bázistudásul szolgáló kiforrott ismereteket könnyen kezelhető, egységes szemléletet nyújtó standardként tartalmazza,
 • a szakmák dinamikusan fejlődő mivoltából kifolyólag az állandó frissítést igénylő tudásanyagot hozzáférhetővé teszi,
 • kialakít egy olyan szakmai információs rendszert, amely további fejlesztések lehetőségét is magában foglalja.

 

2. Családorvostan elmélete és gyakorlata képzésfejlesztés

A szakmai alprojekt célja két, elektronikus eszközökkel támogatott, moduláris felépítésű, családorvoslás témájú képzés – „Családorvoslás helye, alapelvei, sajátosságai”, és „Családorvoslás a napi gyakorlatban” kialakítása, amelyek legfőbb jellemzői:

 • a szakma teljes vertikumát magában foglalja
 • a négy orvostudományi egyetem családorvosi tanszékének szakmai támogatásával
 • az akadémiai szektor és nem partikuláris érdekek által felügyelt
 • az orvostanhallgatók, rezidensek és szakorvosok számára egyaránt használható
 • könnyen frissíthető

 

3. Biomedicinális elméleti képzésfejlesztés

 • A képzésfejlesztés célja a szakterületek által érintett hallgatók számára magyar, angol és német nyelvű képzések fejlesztése, a korszerű módszerek és ismeretek átadása és ezek alkalmazásának begyakorlása.
 • A szakmai alprojekt célja, a korszerű, molekuláris szemléletű sejtbiológia oktatása, az integrált szemlélet erősítése, a fitomedicinák előtérbe kerülése, az európai harmonizáció, a tradicionális gyógyszer kategória bevezetése miatt kialakult szemléletváltozás integrálása.

 

4. Egészségügyi közszolgálati képzésfejlesztés

 • Egészségügyi közszolgálati képzésfejlesztések

–          Az egészségügyi infrastruktúra stratégiai fejlesztése területén

–          A már folyó egészségügyi menedzser MSc. szak keretében indítandó „Egészségügyi infrastruktúra stratégiai fejlesztése” szakirány tantervének és tananyagának adaptálása és fejlesztése.

 • A népegészségügyi menedzserképzés területén

–          népegészségügyi menedzserképzési önálló szak megalapítása, valamint indítása az érvényben levő magyar akkreditációs szabályoknak megfelelően.

 • Az egészségügyi informatika területén

–          A már folyó egészségügyi menedzser MSc. szak keretében indítandó „Egészségügyi informatika menedzsment” szakirány tantervének kidolgozása.