Betűméret: A A A

KTIA pályázatok

Projekt-azonosítóTámogatás összege(SE)Támogatási intenzitásProjekt résztvevői(szakmai vezető, gazdasági vezetõ, egyéb kapcsolattartó, partnerek)Megvalósítás időtartamaProjekt leírása
KTIA_AIK_12-1-2013-0017410 233 330 Ft100%Projektvezető: Dr. Molnár Mária Judit
Projektmenedzser: Dr. Takács Zita
Gazdasági vezető: Schwarcz Dóra
2013.07.01. - 2015.11.30.A projekt alapvető célja, hogy a globális klímaváltozás egyes hatásait vizsgálja humán egészségügyi, állategészségügyi és környezetbiztonsági aspektusból. A 29 hónapos futamidõ alatt a modern kutatás- és tudománymenedzsment eszközök alkalmazásával kívánjuk a projektben elvégzett munkát és eredményeket kommunikálni és széles körben ismertté tenni. A kísérletes munka során kapott eredmények feldolgozásához a bioinformatika adta lehetõségeket kívánjuk felhasználni, míg a disszeminációhoz a tudomány- és projektmenedzsment modern elemeit vezetjük be és alkalmazzuk.
A BioKlíma Konzorcium feladata a klímaváltozás hatásvizsgálata az emberi egészségre és a bioszféra elemeire vonatkozóan.
·     A környezeti tényezõk gentoxikus hatásának elemzése neurodegeneratív és neurodevelopmentális betegségekben (demencia, autizmus, ritka betegségek).
·    Anyatej- és autizmus Biobank és adatbázis létrehozása
KTIA_AIK_12-1-2012-0010227 891 421 Ft100%Szakmai vezető: prof. Rácz Károly2013.06.01. – 2015.11.30.A pályázat egyik célja olyan infokommunikációs rendszer beállítása, amely a nagy áteresztőképességű, ún. “next generation sequencing technology” informatikai feldolgozását segíti, valamint olyan in vivo modellek létrehozása, amelyekkel a szabályozási mechanizmusok és a beavatkozási pontok egyértelmûen azonosíthatóvá válnak.
KTIA_NAP_13-1-2013-0001
NAP A
875 000 000 Ft100%Projektvezető: Prof. Bitter István2013.12.01 - 2017.11.30.A projekt célja olyan, az agykutatás terén végzett K+F tevékenységek támogatása, amelyek hozzájárulnak Magyarország helyzetének megerõsítéséhez az európai, valamint világ színvonalú agykutatásokban. Elõsegítik a hazai kutatószervezetek vállalkozásokkal, valamint nemzetközi szervezetekkel történő együttműködését, a kutatói munkahelyteremtést, az agykutatás műszeres infrastruktúrájának javítását, illetve a külföldi, vagy jelenleg külföldön dolgozó magyar kutatók Magyarországra vonzását, és beilleszkedését.
 KTIA_AIK_12-1-2013-000573 000 000 Ft100%Projektvezető: Kellermayer Miklós
Projekt gazdasági vezetője: Hegedűs Judit
Kapcsolattartó: Kaposi András
2013.07.01 - 2015.11.30.Célunk stabil neuronalapú hálózatok kiépítése, amelyek alkalmasak lesznek neuronális mikroprocesszorok kialakítására in vitro és in vivo körülmények között. Ez a projekt közvetlenül kapcsolódik a FET Flagships kezdeményezéshez (Future ICT- Human Brain Project) - building a European facility to simulate the working of the human brain by developing and using supercomputers and neuromorphic hardware, and involving the collection and integration of large amounts of medical and neurophysiological information).
KTIA_AIK_12-1-2012-0019179 933 440 Ft100%Szakmai vezető: Prof. Dr. Müller Veronika Gazdasái vezető: Gulyásné Kory Zsuzsanna2013.04.01. – 2015.09.30. lezárultA Projekt átfogó célja az inhalált aeroszolok kiülepedésének elméleti és „in vitro” kísérleti vizsgálata. a projekt keretében az aeroszolok légúti áramlását és kiülepedési tulajdonságait számítógépes módszerekkel és mérésekkel is vizsgáljuk. A projektben létrehozzuk a fenti célokat szolgáló infrast-ruktúrát és kidolgozzuk azokat az eljárásokat és módszereket, amelyek lehetővé teszik az elméleti és kísérleti eredmények feldolgozását, értelmezését, összevetését és további kutatásokban való alkalmazását. A kidolgozott rendszer alkalmas lesz légúti megbetegedésben szenvedõk inhalációs kezelésének optimalizálására. A kölcsönösen validált számítógépes és kísérleti modell segítségével megadható az a légzési mód, amely biztosítja, hogy a beteg légzésfunkciós adatai alapján megválasztott inhalációs eszközből a hatóanyag a megfelelő légúti területre jusson, és a mellékha-tások a lehető legkisebbek legyenek. A jelen projekt megvalósításával tovább tudunk lépni ipari szektor bevonásával gyógyászati eszközfejlesztés irányába. Projektünkkel párhuzamosan nemzetközi partnerrel is együttműködünk, ez segít minket a céljaink elérésében.
VKSZ_12-1-2013-0080126 534 352 Ft100%Projektvezető: Kovács Illés Gazdasági vezető: Bakos Mónika2014.01.01.-2017.12.31.A szürkehályog kialakulásának vizsgálata, hatékony gyógyítását elősegítő orvostechnikai kutatás-fejlesztések megvalósítása.
KMR_12-1-2012-007490 100 700 Ft88%szakmai vezető: Dr. Mandl József, Dr. Vannay Ádám2012.12.01-2015.05.31.A vesefibrózis terápiás célpontjait a sejtproliferációs és a metabolikus jelpályák jelenthetik. Jelen projekt kapcsán, a korábban májfibrózis kapcsán sikerrel tesztelt kinázgátlók, valamint az egyéb proliferációs betegségek kapcsán már szabadalmaztatott, illetve szabadalmaztatható kinázgátlóknak a diabéteszes nefropátiában beszükülő vesefunkcióra, illetve fibrózisra kifejtett hatását fejlesztik tovább.
URKUT_10-1-2011-00035 800 000 Ft100%nincs adatnincs adathttp://ktia.kormany.hu/urkut-10-tamogatott-projektek
EU_BONUS_12-1-2013-000318 333 124 Ftez kiegészítő támogatás egy FP7-es projekthezProjektvezető: Győrffy Balázs2011.01.01. - 2013.12.31.A VEGF/mTOR útvonalon ható személyre szabott kemo- és célzott terápiával szembeni válasz és rezisztencia előrejelzése funkcionális genomikai módszerekkel (akroním: PREDICT).
EUREKA_HU_08) 2010. évi 1. ford.150 000 000 Ft100%Projektvezetés: II. Sz. Patológiai Intézet2011.10.01.-2013.09.30.Daganat infravörös képanalízise.
BONUS_HU_08/28 264 000 Ftez kiegészítő támogatás egy FP7-es projekthezProjektvezető: Szócska Miklós2009.01.01.-2011.12.31.Dolgozók mobilitásának megvalósítása.
BONUS_HU_08/2-2011-00024 036 000 Ftez kiegészítő támogatás egy FP7-es projekthezProjektvezető: Prof. Simon Lajos2010.03.01 - 2012.11.30.Az ÉN Interfészem (myUI) projekt célja, hogy olyan, maximálisan személyre szabott infokommunikációs technológiákat (IT) és felhasználói felületeket (interfész) dolgozzon ki, amely jelenleg az idősek, hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők esetében az erre alapuló szolgáltatások széleskörű elterjedésének egyik legjelentősebb korlátja.
KMR_12-1-2012-0032120 080 000 Ft100%Prjektvezető: Dr.Schatt Zsuzsanna, gazdasági vezető: Gallyas Kálmánné2012.07.01-2014.06.30Multicentrikus cervikális biomarker klinikai vizsgálat
KMR_12-1-2012-021685 388 958 Ft100%Projektvezető: Dr. Molnár Béla, gazdasági vezető: Bõhm-Szatmária Tünde Katalin2013.01.15-2015.10.30.A molekuláris onkológiai diagnosztika alkalmazása a vastagbél vizsgálataiaban különös fontosságot kapott. A daganatok kialakulás stádiuma(alacsony, súlyos fokú dysplasia, korai karcioma), a daganat therápiás válasz előrejelzése(jobb és baloldali daganatok molekuláris osztályozása chromoszoma instabil daganatok, methylacios instabil daganatok, mikroszatellita instabil daganatok és ezek 5-FU érzékenysége), az antitest alapú therápiák alkalmazhatóságának előrejelzésére (anti-EGFR therápiák, K-RAS mutációk, anti-VEGF therápiák) molekuláris technikák szükségesek. Egy különös gond a a vastagbél daganatos betegek therápiájában a II-es stádiumú betegek kezelése. Ezen betegek egy része igényli a kezelést, másik része pedig állapot romlást eredményez az indokulatlanul alakmazott therápia. a molekula diagnosztika alapja ma a szöveti, in-situ diagnosztika. Ez egy alapvető változás az elmúlt évtizedek trendjéhez képest, amikor szöveti szuszpenzióból izolált DNS molekulákon PCR technikai alapon végezték el a molekuláária eltérések kimutatását. A morfológia környezet megjelenításe, a molekuláris elváltozások és a morfológiai eltérések összekapcsolása lényegessé válik. Az in-situ onkológiai molekuláris detekcióa módszerek fejlesztési feladatai ma: a reagens költség csökkentése, jelölés erösség fokozása párhuzamosan jelölt markerekre, fényátersztő képesség fokozása az optikaiúton, detekció hatékonyságának fokozáasa, háttérzaj csökkentése formalin fixált mintákon, több színtű fókiszált kép és tárgylemez kifelesztése, kiértékelő szoftver rendszerek kidolgozása, képi információk elérhetőségének biztosítása internetes, hálózati, mobil technikák segítségével.
KMR_12-1-2012-012277 664 375 Ft100%Projekt vezető: Prof. Dr. Losonczy György, gazdasági vezető: Gulyásné Kory Zsuzsanna2013.01.01-2015.06.30
Digitális termoszintézis elvén mûködő alacsony röntgendózisú rétegfelvételi radiológiai képalkotó eszköz és az arra épülő speciális mellkas-diagnosztikai döntéstámogató rendszer fejlesztése