Betűméret: A A A

Kutatói kategória díjazott 2017

Embrió-eredetű nukleinsavat tartalmazó extracelluláris vezikulák kimutatása: nem invazív, gyors eljárás az embriókompetencia in vitro értékelésére

Dr. Pállinger Éva, Dr. Szekeres-Barthó Júlia

A társadalmi szokások megváltozása miatt a gyermekvállalás időpontja egyre inkább kitolódik. Mivel a fertilitási képesség az anyai életkor előrehaladtával csökken, az asszisztált reprodukciós eljárások alkalmazása évről évre nő. Másrészt ezen eljárások hatékonysága is hanyatlik az anyai életkor növekedésével, ami tovább fokozza a mesterséges megtermékenyítés (IVF = in vitro fertilizáció) iránti igényt. Hazánkban évente 6000-7000 beavatkozást végeznek el. Az OEP a TB támogatásra jogosult egyéneknek 5 beültetés költségét fedezi, ill. a gyógyszerek 70%-os támogatását biztosítja. Az asszisztált reprodukciós kezelési eljárások csökkenő eredményességének oka többek között a romló petesejtminőségben keresendő. Minden olyan módszer tehát, ami a beültetett embrió minőségének alaposabb jellemzését teszi lehetővé, hozzásegíthet az eljárás hatékonyságának növekedéséhez, ami jelentős költségmegtakarításhoz (állami és egyéni), sőt a születés szám emelkedéséhez vezethet.

Kulcsfontosságú lenne tehát olyan vizsgálati módszerek kifejlesztése és alkalmazása, amelyek segítségével az IVF sikeressége fokozható. Ez a feladat nem triviális, mert csak azok az eljárások jöhetnek szóba, amelyek gyorsan kivitelezhetők és nem érintik az embrió sejtjeit, azaz nem-invazívak.

A jelenlegi kutatási módszer a tenyésztett embriók tápfolyadékának felülúszójában lévő nukleinsav tartalmú mikrovezikulák (MV-k) kimutatására alkalmas. Nem-invazív, gyors, alacsony reagens költségű, áramlási citométerre kifejlesztett vizsgálat. Mivel a retrospektív vizsgálatok eredményei szerint a nukleinsav tartalmú (propidium jodiddal festődő) MV-k száma szoros korrelációt mutat a beültetés sikerességével, ezért beépítve a beültetésre szánt embrió kiválasztásának jelenleg használt vizsgálati rendszerébe, jelentősen érzékenyebbé teheti az embrió-karakterizálást. Klinikai szempontból ez a mesterséges megtermékenyítés hatékonyságának növekedését, társadalmi szempontból pedig költségmegtakarítást jelent. Mindezek mellett nem elhanyagolható a hatékonyabb IVF beavatkozásnak az egyén szubjektív életminőségére kifejtett pozitív hatása sem.

Addigi eredményeik alapján 2015. november 27-én szabadalmi bejelentést tett a kutatócsoport.