Betűméret: A A A

Klinikai kutató kategória megosztott első hely 2017

 

Dr. Kovács Attila, Tősér Zoltán, Dr. Lakatos Bálint 

Új háromdimenziós módszer a jobb kamrai funkció elemzésében

Kutatócsoport: Dr. Kovács Attila, Tősér Zoltán, Dr. Lakatos Bálint, Tokodi Márton, Dr. Kosztin Annamária, Prof. Dr. Merkely Béla

Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb érdeklődés övezi a szív jobb kamrájának megbetegedéseit. Általános klinikai tapasztalat, hogy a jelenleg használt paraméterek számos kórállapot esetén nem jellemzik teljes mélységében a jobb kamrai funkciót. A mindennapok gyakorlatában nagy számban megjelenő betegek (iszkémiás szívbetegség, billentyű megbetegedések) mellett különleges betegcsoportok (primer pulmonális hipertenzió, szívtranszplantáltak, autoimmun kötőszöveti betegségben szenvedők) esetében is fontos szerepe lehet a jelenlegi kutatásban szereplő módszernek. A kutatócsoport által kifejlesztett metódus a jobb kamra mechanikai működésének olyan aspektusait elemzi, melynek számszerűsített leírására eddig nem volt módszer.

A komplex geometriával és működési jellemzőkkel bíró jobb kamra hosszanti (longitudinális) és a szabad fali ún. „fújtató” (radiális) működése eltérő arányban módosul különféle kórállapotokban, ám ezen megfigyeléseket a jelenlegi klinikai módszerek nem képesek számszerűsíteni. A kutatócsoport célja egy olyan módszer kifejlesztése volt, ami képes ezen jelenségek kvantitatív meghatározására.

A fejlesztés társadalmi jelentősége a nagy gyakoriságú, fent részletezett kardiális kórállapotok időben való felismerésében, utánkövetésében, illetve az érintett betegek jobb életminőségében, csökkent mortalitásában határozható meg.

 


Sajátfog-csontgraft

Dr. Molnár Bálint, Dr. Gerber Gábor, Dr. Drajkó Zsombor, Dr. Windisch Péter

A kutatás során Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika a világon elsőként végezhet randomizált, kontrollált klinikai és hisztológiai vizsgálatot a BonMaker-eszközzel, illetve Európában elsőként fogja azt klinikai körülmények között használni. A BonMaker-eszköz alapötlete, miszerint egy eltávolított saját fogból autogén csontpótlásra alkalmas anyagot állít elő, klinikusi szemmel nézve kiemelt fontossággal bír. Ez az új, alternatív csontpótlóanyag-előállítási módszer az autológ fogszövet alkalmazásával költséghatékony és egyszerű keményszöveti rekonstrukciót tesz lehetővé, továbbá lehetőséget a műtéti költségek mérséklésére, és használatával az autogén csontvétel plusz műtéti terhelése is elkerülhető.

A klinikai vizsgálat a releváns szakmai kiértékelés céljából hisztológiai mintaelemzéssel is kiegészül, melyet a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében dr. Gerber Gábor és munkacsoportja fog végezni.

Az eszköz egyszerű használata, a mérsékelhető műtéti költségek és a saját szövet felhasználásának lehetősége miatt a BonMaker jövőbe mutató, kiszámítható csontpótlási lehetőséget nyújt a gyakorló fogorvosok számára. A kis méret és a könnyű kezelhetőség alkalmassá teszi az eszközt mindennapi használatra is, a gyorsan elsajátítható használati protokoll pedig minden valószínűség szerint segíteni fogja az eszköz elterjedését a piacon.