Irányítási területSzervezeti Egység/FunkcióterületVezetői (magasabb vezetői) megbízás megnevezése*NévVezetői megbízás kezdeteVezetői megbízás vége
Általános Orvostudományi Karáltalános dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Ács Nándor2019.07.012024.06.30
Általános Orvostudományi KarÁltalános Orvostudományi KardékánDr. Kellermayer Miklós2019.07.012024.06.30
Általános Orvostudományi KarAnatómiai, Szövet- és Fejlődéstani IntézetigazgatóDr. Szél Ágoston2016.01.012020.12.31
Általános Orvostudományi KarBiofizikai és Sugárbiológiai IntézetigazgatóDr. Kellermayer Miklós2018.07.012023.06.30
Általános Orvostudományi KarBioinformatikai TanszéktanszékvezetőDr. Győrffy Balázs2020.01.012024.12.31
Általános Orvostudományi KarCsaládorvosi TanszéktanszékvezetőDr. Kalabay László2018.07.012021.09.09
Általános Orvostudományi KarDékáni HivatalhivatalvezetőDr. Eperjesi Tímea Anna2015.08.012020.07.31
Általános Orvostudományi KarDékáni HivataltitkárságvezetőAngyal Alexandra2018.11.012023.10.31
Általános Orvostudományi KarDékáni Hivatal, Nyilvántartási OsztályosztályvezetőBodzsár Sára2018.11.012023.10.31
Általános Orvostudományi KarDékáni Hivatal, Tanulmányi OsztályosztályvezetőSzáfián Bella Anita2020.01.012024.12.31
Általános Orvostudományi KarÉlettani IntézetigazgatóDr. Hunyady László2015.07.012020.06.30
Általános Orvostudományi KarFarmakológiai és Farmakoterápiás IntézetigazgatóDr. Ferdinandy Péter Elemér2016.07.012021.06.30
Általános Orvostudományi KarGenetikai, Sejt- és Immunbiológiai IntézetigazgatóDr. Buzás Edit2017.07.012022.06.30
Általános Orvostudományi KarIdegsebészeti TanszéktanszékvezetőDr. Banczerowski Attila Péter2017.12.012022.11.30
Általános Orvostudományi KarIgazságügyi és Biztosítás-orvostani IntézetigazgatóDr. Törő Klára Andrea2019.07.012024.06.30
Általános Orvostudományi KarKísérletes és Sebészeti Műttétani IntézetigazgatóDr. Ferencz Andrea2018.11.042023.11.03
Általános Orvostudományi KarMagatartástudományi IntézetigazgatóDr. Kovács József2016.07.012020.06.14
Általános Orvostudományi KarNépegészségtani IntézetigazgatóDr. Ungvári Zoltán2019.10.012024.09.30
Általános Orvostudományi Karoktatási dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Masszi Tamás Pál2019.07.012023.12.15
Általános Orvostudományi KarOnkológiai TanszéktanszékvezetőDr. Polgár Csaba2016.07.012021.06.30
Általános Orvostudományi KarOrvosi Biokémiai Intézetmb. igazgatóDr. Csanády László2019.07.012020.06.30
Általános Orvostudományi KarOrvosi Mikrobiológiai IntézetigazgatóDr. Szabó Dóra2019.07.012024.06.30
Általános Orvostudományi KarOrvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetmb. igazgatóDr. Keszler Gergely2019.09.022020.06.30
Általános Orvostudományi KarRehabilitációs Medicina TanszéktanszékvezetőDr. Dénes Zoltán2020.05.012025.04.30
Általános Orvostudományi Karstratégiai és fejlesztési dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Matolcsy András2019.07.012024.06.30
Általános Orvostudományi KarTranszfúziológiai TanszéktanszékvezetőDr. Tordai Attila Árpád2020.05.012025.04.30
Általános Orvostudományi KarTranszlációs Medicina IntézetigazgatóDr. Benyó Zoltán2020.05.012025.04.30
Általános Orvostudományi KarTraumatológiai TanszéktanszékvezetőDr. Hangody László György2015.07.012020.06.30
Doktori IskolaDoktori Iskola HivatalahivatalvezetőTölgyesi-Lovász Krisztina2018.01.012022.12.31
Doktori IskolaDoktori TanácselnökDr. Benyó Zoltán2019.07.012024.06.30
Egészségtudományi KarAddiktológiai TanszéktanszékvezetőDr. Rácz József2017.01.012021.12.31
Egészségtudományi KarAlkalmazott Pszichológiai TanszéktanszékvezetőDr. Nagyné Dr. Baji Ildikó2019.06.012024.05.31
Egészségtudományi KarÁpolástani TanszéktanszékvezetőDr. Balogh Zoltán2019.04.012024.03.31
Egészségtudományi KarDékáni HivatalhivatalvezetőKakuk Marianna2019.04.012024.03.31
Egészségtudományi KarDietetikai és Táplálkozástudományi TanszéktanszékvezetőVeresné dr. Bálint Márta2018.07.012022.06.08
Egészségtudományi KarEgészségtudományi Karmb. dékánDr. Nagy Zoltán Zsolt2019.07.022020.06.30
Egészségtudományi KarEgészségtudományi Klinikai TanszéktanszékvezetőDr. Gadó Klára2017.07.012022.06.30
Egészségtudományi KarEgészségügyi Diagnosztikai Intézetmb. dékáni megbízása keretében ellátja az igazgatói feladatokatDr. Nagy Zoltán Zsolt2019.07.012020.06.30
Egészségtudományi KarEpidemiológiai TanszéktanszékvezetőDr. Pándics Tamás2020.01.012024.12.31
Egészségtudományi KarFizioterápiai TanszéktanszékvezetőDr. Horváth Mónika2018.10.012023.09.30
Egészségtudományi KarHang- beszéd- és nyelésterapeuta Tanszékmb. tanszékvezetőDr. Tamás László2020.04.012020.10.31
Egészségtudományi KarKépalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai TanszéktanszékvezetőDr. Doros Attila2019.04.012024.03.31
Egészségtudományi Karklinikai kapcsolatokért felelős dékánhelyettesmb. dékánhelyettesDr. Balogh Zoltán2020.04.012020.10.31
Egészségtudományi KarKönyvtárosztályvezetőÁncsán Gizella2020.01.122025.01.11
Egészségtudományi KarMorfológiai és Fiziológiai TanszéktanszékvezetőBednárikné Dr. Dörnyei Gabriella2018.07.012023.06.30
Egészségtudományi Karoktatási dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Vingender István2018.10.012023.09.30
Egészségtudományi KarOxiológiai és Sürgősségi Ellátás TanszéktanszékvezetőDr. Székely Andrea2019.06.012024.05.31
Egészségtudományi KarSzemészeti Klinikai Ismeretek TanszéktanszékvezetőDr. Kovács Illés2017.07.012022.06.30
Egészségtudományi KarSzülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek TanszéktanszékvezetőDr. Rigó János2017.10.012022.09.30
Egészségtudományi KarTanulmányi OsztályosztályvezetőCzakó Piroska2019.04.012023.01.03
Egészségtudományi KarTársadalomtudományi TanszéktanszékvezetőDr. Feith Helga Judit2017.10.012022.09.30
Egészségtudományi Kartudományos dékánhelyettesdékánhelyettesBednárikné Dr. Dörnyei Gabriella2019.05.012024.04.30
Egészségügyi Közszolgálati KarDékáni Hivatalmb. hivatalvezetőDr. Kéri Diána2019.10.012020.06.30
Egészségügyi Közszolgálati KarDigitális Egészségtudományi Intézetmb. igazgatóDr. Szócska Miklós Károly2019.07.012020.06.30
Egészségügyi Közszolgálati KarEgészségügyi Közszolgálati KardékánDr. Szócska Miklós Károly2019.07.012024.06.30
Egészségügyi Közszolgálati KarEgészségügyi Menedzserképző KözpontigazgatóDr. Szócska Miklós Károly2020.02.012025.01.31
Egészségügyi Közszolgálati KarEgészségügyi Menedzserképző KözpontigazgatóhelyettesDr. Lám Judit2017.03.012022.02.28
Egészségügyi Közszolgálati KarEgészségügyi Menedzserképző KözpontigazgatóhelyettesDr. Palicz Tamás Gyula2017.03.012022.02.28
Egészségügyi Közszolgálati Kargazdasági dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Zimányiné dr. Sinkó Eszter2013.10.012020.12.31
Egészségügyi Közszolgálati Karmb. általános dékánhelyettesmb. dékánhelyettesDr. Lám Judit2019.07.012020.06.30
Egészségügyi Közszolgálati KarMentálhigiéné IntézetigazgatóDr. Pethesné Dávid Beáta Judit2018.07.012023.06.30
Egészségügyi Közszolgálati Karoktatási-tudományos dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Pethesné Dávid Beáta Judit2018.07.012023.06.30
Fogorvostudományi Karáltalános dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Németh Zsolt2018.11.012023.10.31
Fogorvostudományi KarDékáni Hivatalmb. hivatalvezetőGecse Veronika Éva2019.09.152020.08.31
Fogorvostudományi KarFogorvostudományi KardékánDr. Gerber Gábor2018.07.012023.06.30
Fogorvostudományi KarOktatási Centrumintézeti vezető asszisztensKépes Zoltánné2017.06.012022.05.31
Fogorvostudományi Karoktatási dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Bartha Károly2018.11.012022.10.25
Fogorvostudományi KarOrálbiológiai TanszéktanszékvezetőDr. Varga Gábor2017.07.012021.02.22
Fogorvostudományi KarPropedeutikai TanszéktanszékvezetőDr. Márton Krisztina2017.07.012022.06.30
Fogorvostudományi Kartudományos dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Dobó Nagy Csaba2018.11.012023.10.31
Gyógyszerésztudományi KarDékáni HivatalhivatalvezetőKocsis Erika2019.01.012023.12.31
Gyógyszerésztudományi KarFarmakognóziai IntézetigazgatóDr. Béni Szabolcs2019.07.012024.06.30
Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerészeti IntézetigazgatóDr. Antal István2019.07.012024.06.30
Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerészi Kémiai IntézetigazgatóDr. Horváth Péter2017.07.012022.06.30
Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerésztudományi Karmb. dékánDr. Zelkó Romána2019.07.022020.06.30
Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerésztudományi KardékánhelyettesDr. Antal István2017.09.012020.08.31
Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerésztudományi KardékánhelyettesDr. Béni Szabolcs2018.10.012023.09.30
Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerhatástani IntézetigazgatóDr. Bagdy György2018.07.012020.07.31
Gyógyszerésztudományi KarSzerves Vegytani IntézetigazgatóDr. Mándity István2017.07.032022.07.02
Klinikai Központáltalános elnökhelyetteselnökhelyettesDr. Gajdácsi József Zsolt2020.03.152025.03.14
Klinikai KözpontEgészségügyi Ellátásfejlesztési Osztálymb. osztályvezetőDr. Fodor András2020.01.012020.06.30
Klinikai KözpontKlinikai KözpontelnökDr. Szabó Attila József2018.11.152023.06.30
Klinikai KözpontKlinikai Központ Elnökének HivatalahivatalvezetőDr. Hoffmann-né Dr. Janik Csilla2020.03.152025.03.14
Klinikai KözpontOF, Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási IgazgatóságigazgatóKormos Ágnes2015.06.082020.06.07
Klinikai KözpontOF, Egészségügyi Irányítási IgazgatóságigazgatóDr. Szathmári Miklós2020.03.152021.06.27
Klinikai KözpontOF, Ellátásszervezési IgazgatóságigazgatóDr. Varga Péter2020.03.152025.03.14
Klinikai KözpontOF, Finanszírozási OsztályosztályvezetőVargáné Lőrincz Ildikó Sarolta2020.01.012020.06.30
Klinikai KözpontOF, Kórházhigiénés OsztályosztályvezetőDr. Antmann Katalin2016.05.012021.04.30
Klinikai KözpontOF, Központi Sterilizáló OsztályosztályvezetőVarga Csaba2016.03.212021.03.20
Klinikai KözpontOrvosszakmai Főigazgatóság (OF)főigazgatóDr. Gajdácsi József Zsolt2020.03.152025.03.14
Klinikai KözpontSürgősségi Betegellátó Osztályklinikai vezető ápolóBárdi Ildikó2020.01.022020.06.30
Klinikai KözpontSürgősségi Betegellátó OsztályosztályvezetőDr. Berényi Tamás2019.04.012021.05.21
Klinikai KözpontVárosmajori Szív- és Érgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Merkely Béla2018.07.012023.06.30
Klinikai KözpontVárosmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikaklinikai vezető ápolóHáda Beatrix Éva2016.12.012021.11.30
Klinikai Központ/ÁOKAneszteziológiai és Intenzív Terápiás KlinikaigazgatóDr. Gál János2017.11.012022.10.31
Klinikai Központ/ÁOKAneszteziológiai és Intenzív Terápiás KlinikaigazgatóhelyettesDr. Hermann Csaba2018.12.012023.11.30
Klinikai Központ/ÁOKAneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikaklinikai vezető ápolóMezőcsáti Melinda Margit2016.12.012021.11.30
Klinikai Központ/ÁOKBőr,- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikaklinikai vezető ápolóBencés Ilona2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKBőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai KlinikaigazgatóDr. Sárdy Miklós2016.09.122021.09.11
Klinikai Központ/ÁOKCoViD-Intermedier OsztályosztályvezetőDr. Orosz Gábor2020.03.319999.12.31
Klinikai Központ/ÁOKÉrsebészeti TanszéktanszékvezetőDr. Sótonyi Péter2016.07.012021.06.30
Klinikai Központ/ÁOKFül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti KlinikaigazgatóDr. Tamás László2017.07.012022.06.30
Klinikai Központ/ÁOKFül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebszeti Klinikaklinikai vezető ápolóTóth Leonóra2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKGenomikai Medicina és Ritka Betegségek IntézeteigazgatóDr. Molnár Mária Judit2017.12.012022.11.30
Klinikai Központ/ÁOKGenomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézeteintézeti vezető asszisztensBáthori Györgyi2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKI. sz. Belgyógyászati és Onkológiai KlinikaigazgatóDr. Takács István2018.07.012023.06.30
Klinikai Központ/ÁOKI. sz. Belgyógyászati és Onkológiai Klinikamb. igazgatóhelyettesDr. Dank Magdolna2020.01.012020.06.30
Klinikai Központ/ÁOKI. sz. Belgyógyászati és Onkológiai Klinikaklinikai vezető ápolóKiefer Csilla2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKI. Sz. Gyermekgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Szabó Attila József2018.07.012023.06.30
Klinikai Központ/ÁOKI. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikaklinikai vezető ápolóNégrádi Éva2015.11.012020.10.31
Klinikai Központ/ÁOKI. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató IntézetigazgatóDr. Matolcsy András2017.07.012022.06.30
Klinikai Központ/ÁOKI. Sz. Sebészeti KlinikaigazgatóDr. Szijártó Attila2020.03.042025.03.03
Klinikai Központ/ÁOKI. sz. Sebészeti Klinikaklinikai vezető ápolóDr. Ruzsvánszkyné Kocsis Ildikó Erika2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKEndokrinológiai TanszéktanszékvezetőDr. Igaz Péter2020.05.152020.10.31
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Gyermekgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Kovács Gábor2018.10.302023.10.29
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikamb. igazgató-helyettesDr. Arató András2020.03.162020.12.31
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikaklinikai vezető ápolóDr. Tóthné Kónya Kornélia2019.02.012024.01.31
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Patológiai IntézetigazgatóDr. Kiss András2017.07.012022.06.30
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Patológiai Intézetmb. intézeti vezető asszisztensHegyesi Nikolett2020.03.162020.10.31
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Sebészeti KlinikaigazgatóDr. István Gábor2018.07.012022.04.25
Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Sebészeti Klinikaklinikai vezető ápolóPót Csaba Béláné2017.04.152022.04.14
Klinikai Központ/ÁOKBelgyógyászati és Hematológiai Klinikamb. igazgatóDr. Masszi Tamás Pál2020.05.152020.10.31
Klinikai Központ/ÁOKBelgyógyászati és Hematológiai Klinikamb. klinikai vezető ápolóBalázs Lászlóné2020.05.152020.10.31
Klinikai Központ/ÁOKIntervenciós Radiológiai TanszéktanszékvezetőDr. Nemes Balázs2020.05.012025.04.30
Klinikai Központ/ÁOKKardiológiai TanszéktanszékvezetőDr. Merkely Béla2017.07.012022.06.30
Klinikai Központ/ÁOKKlinikai Pszichológiai TanszéktanszékvezetőDr. Perczel-Forintos Dóra2019.07.012024.06.30
Klinikai Központ/ÁOKLaboratóriumi Medicina IntézetigazgatóDr. Vásárhelyi Barna2016.07.012021.06.30
Klinikai Központ/ÁOKMellkassebészeti KlinikaigazgatóDr. Rényi-Vámos Ferenc István2020.01.012024.12.31
Klinikai Központ/ÁOKNeurológiai KlinikaigazgatóDr. Bereczki Dániel2017.01.012022.06.30
Klinikai Központ/ÁOKNeurológiai Klinikaklinikai vezető ápolóHradeczky Katalin2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKNeuroradiológia Tanszékmb. tanszékvezetőDr. Rudas Gábor2019.11.102020.06.30
Klinikai Központ/ÁOKNukleáris Medicina TanszéktanszékvezetőDr. Györke Tamás2020.05.012025.04.30
Klinikai Központ/ÁOKOrtopédiai KlinikaigazgatóDr. Szőke György2017.11.232022.11.22
Klinikai Központ/ÁOKOrtoplédiai Klinikaklinikai vezető ápolóTulipán Valéria2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKOrvosi Képalkotó KlinikaigazgatóDr. Maurovich Horvat Pál2020.05.012025.04.30
Klinikai Központ/ÁOKPszichiátriai és Pszichoterápiás KlinikaigazgatóDr. Réthelyi János2016.01.012020.12.31
Klinikai Központ/ÁOKPszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikaklinikai vezető ápolóVárszegi Ágnes Mária2016.01.012020.12.31
Klinikai Központ/ÁOKPulmonológiai KlinikaigazgatóDr. Müller Veronika2018.07.012023.06.30
Klinikai Központ/ÁOKPulmonológiai Klinikaklinikai vezető ápolóHegedűsné Ballai Judit2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKRadiológiai Klinikaintézeti vezető asszisztensKömezei Ágnes2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/ÁOKRadiológiai TanszéktanszékvezetőDr. Maurovich Horvat Pál2020.05.012025.04.30
Klinikai Központ/ÁOKSportorvostan Tanszéka Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatói megbízása keretében ellátja a tanszékvezetői feladatokatDr. Merkely Béla2019.07.012023.06.30
Klinikai Központ/ÁOKSzemészeti KlinikaigazgatóDr. Nagy Zoltán Zsolt2019.07.012024.06.30
Klinikai Központ/ÁOKSzemészeti Klinikaklinikai vezető ápolóLáng Tiborné2016.12.012021.11.30
Klinikai Központ/ÁOKSzülészeti és Nőgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Ács Nándor2019.04.012024.03.31
Klinikai Központ/ÁOKSzülészeti és Nőgyógyászati Klinikaklinikai vezető ápolóLáposi Andrea2019.02.012024.01.31
Klinikai Központ/ÁOKTranszplantációs és Sebészeti Klinikaklinikai vezető ápolóKis Irén2018.05.012023.04.30
Klinikai Központ/ÁOKTranszplantációs és Sebészeti KlinikaigazgatóDr. Kóbori László2019.07.012024.06.30
Klinikai Központ/ÁOKUrológiai KlinikaigazgatóDr. Nyirády Péter2017.07.012022.06.30
Klinikai Központ/ÁOKUrológiai Klinikaklinikai vezető ápolóTódorné Bognár Krisztina2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/FOKArc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati KlinikaigazgatóDr. Németh Zsolt2016.04.102021.03.31
Klinikai Központ/FOKArc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikaklinikai vezető ápolóÁbrahám Mária2016.11.012021.10.31
Klinikai Központ/FOKFogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetmb. igazgatóDr. Németh Orsolya2020.04.042020.05.31
Klinikai Központ/FOKFogpótlástani KlinikaigazgatóDr. Hermann Péter2015.07.012020.06.30
Klinikai Központ/FOKGyermekfogászati és Fogszabályozási KlinikaigazgatóDr. Rózsa Noémi Katinka2017.04.012022.03.31
Klinikai Központ/FOKKonzerváló Fogászati KlinikaigazgatóDr. Tóth Zsuzsanna2017.07.012020.12.12
Klinikai Központ/FOKOrális Diagnosztikai TanszéktanszékvezetőDr. Dobó Nagy Csaba2017.07.012022.06.30
Klinikai Központ/FOKParodontológiai KlinikaigazgatóDr. Windisch Péter2019.07.012024.06.30
Klinikai Központ/GYTKEgyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési IntézetigazgatóDr. Zelkó Romána2015.07.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)EGFI, Folyamatszervezési és Bérgazdazdálkodási IgazgatóságigazgatóHorváth-Hegedűs Angéla2018.08.072023.08.06
központi irányítás (kancellár)EGFI, Munkaügyi IgazgatóságigazgatóDr. Thürmer Andrea2018.08.242023.08.23
központi irányítás (kancellár)Ellenőrzési IgazgatóságigazgatóFalatovics Tünde Csilla2020.05.212025.05.20
központi irányítás (kancellár)Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (EGFI)főigazgatóDr. Reichert Péter Tamás2018.04.202023.04.19
központi irányítás (kancellár)Gazdasági Főigazgatóság (GFI)főigazgatóBaumgartnerné Holló Irén2018.09.012021.10.26
központi irányítás (kancellár)GFI, ÁOK Gazdasági Igazgatóságmb. igazgatóGelóczi Miklósné2020.02.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Belső Klinikai TömbigazgatóságigazgatóHeitler Krisztina2019.06.012024.05.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Belső Klinikai Tömbigazgatóságmb. igazgató-helyettesBakos Mónika2020.03.242020.08.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Belső Klinikai Tömbigazgatóságmb. igazgató-helyettesPercze Szabolcs2020.04.032020.08.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzési IgazgatóságigazgatóDr. Farkas Dénes2018.08.072023.08.06
központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzési OsztályosztályvezetőDr. Urbán Zsolt2020.03.012021.04.01
központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzési Szerződés-előkészítő OsztályosztályvezetőDr. Udvar Melinda2019.07.012024.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzés-minősítési és Közbeszerzési FőosztályfőosztályvezetőDr. Schäffer Kinga2018.12.012023.11.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzés-tervezési és Minősítési OsztályosztályvezetőDelényi Gabriella2019.11.182024.11.17
központi irányítás (kancellár)GFI, Egészségügyi Hálózat-irányítási IgazgatóságigazgatóNándori Szilvia2019.06.012024.05.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Egyes Egészségügyi Feladatokat Ellátó Szervezeti Egységek Gazdasági Hivatalamb. hivatalvezetőPercze Szabolcs2020.02.202020.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, EKK Gazdasági IgazgatóságigazgatóFarkas Beáta2018.12.122023.12.11
központi irányítás (kancellár)GFI, ETK Gazdasági IgazgatóságigazgatóNagy-György Etelka2018.12.122023.12.11
központi irányítás (kancellár)GFI, FOK Gazdasági IgazgatóságigazgatóKosztáné Kovács Marianna2018.12.122023.12.11
központi irányítás (kancellár)GFI, Gazdálkodásfelügyeleti OsztályosztályvezetőKerekes Anna2019.07.012024.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, GYTK Gazdasági IgazgatóságigazgatóGábrielné Máté Edina2018.12.122023.12.11
központi irányítás (kancellár)GFI, Keretgazdálkodási Osztálymb. osztályvezetőDobos Andrea2020.03.092020.09.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Kollégiumok Igazgatósága Gazdasági HivatalahivatalvezetőBalog Melinda2019.01.012023.12.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Kontrolling IgazgatóságigazgatóKiss Gergely2019.08.012024.07.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Közbeszerzési OsztályosztályvezetőKovácsné Veres Valéria2018.12.012023.11.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Központi Gazdasági Hálózat-Irányítási Igazgatóságmb. igazgatóSereg Beatrix2020.02.152020.09.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Központi Könyvtár Gazdasági HivatalahivatalvezetőTriebl Brigitta2019.01.132024.01.12
központi irányítás (kancellár)GFI, Külső Klinikai TömbigazgatóságigazgatóhelyettesBen Andrea2018.06.012023.05.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Külső Klinikai TömbigazgatóságigazgatóLengyel-Herczeg Andrea Gabriella2018.08.072023.08.06
központi irányítás (kancellár)GFI, Műszaki Főigazgatóság Gazdasági HivatalahivatalvezetőKishalmi Gabriella2020.05.012021.01.15
központi irányítás (kancellár)GFI, Oktatási Hálózat-irányítási IgazgatóságigazgatóNagy László2020.02.012025.01.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Összevont Elméleti Tömbigazgatóságmb. igazgatóhelyettesBodroginé Maróti Anikó2020.01.012020.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Összevont Elméleti Tömbigazgatóságmb.igazgatóRépás Csaba Józsefné2020.01.082020.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Összevont Elméleti Tömbigazgatóságmb. igazgatóhelyettesHetényi Ferenc2020.01.082020.06.30
központi irányítás (kancellár)GFI, PAK Gazdasági IgazgatóságigazgatóRési Tibor2018.01.162021.01.15
központi irányítás (kancellár)GFI, Pénzügyi IgazgatóságigazgatóReif Lászlóné2019.06.122024.06.11
központi irányítás (kancellár)GFI, Pénzügyi OsztályosztályvezetőKoromné Körmöndi Krisztina2019.11.122024.11.11
központi irányítás (kancellár)GFI, Szak- és Továbbképzési Központ Gazdasági Hivatalamb. hivatalvezetőTorák Zsuzsanna2020.03.022020.05.31
központi irányítás (kancellár)Szakképző Köznevelési Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatalamb. gazdasági hivatalvezetőIgnác István Csabáné2020.03.162020.05.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Számviteli OsztályosztályvezetőErhartné Maurer Ágnes2019.04.012024.03.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Tervező-elemző Osztálymb. osztályvezetőDebreceni Mária2020.03.182020.09.30
központi irányítás (kancellár)GFI, Tömő Utcai Klinikai TömbigazgatóságigazgatóGyenes Sándor2019.11.012024.08.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Vagyongazdálkodási IgazgatóságigazgatóRosengart Béla2018.09.012023.08.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Vagyongazdálkodási OsztályosztályvezetőDr. Spiegler Tamás2020.02.102023.02.09
központi irányítás (kancellár)JIF, Adatvédelmi és Betegjogi KözpontigazgatóDr. Trócsányi Sára2018.10.012023.09.30
központi irányítás (kancellár)JIF, Egészségügyi és oktatási jogi igazgatóigazgatóDr. Török Levente2017.12.012022.11.30
központi irányítás (kancellár)JIF, Gazdasági és polgári jogi igazgatóigazgatóDr. Farkas Gábor István2017.05.012022.04.30
központi irányítás (kancellár)JIF, Szervezési és Igazgatási KözpontigazgatóMárton Noémi2018.08.072023.08.06
központi irányítás (kancellár)JIF, Ügyviteli FőosztályfőosztályvezetőNyitrainé Gergő Judit2019.07.082024.07.07
központi irányítás (kancellár)Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF)főigazgatóDr. Kovács Zsolt2019.03.232024.03.22
központi irányítás (kancellár)kancellár általános helyettesekancellárhelyettesBaumgartnerné Holló Irén2018.09.012021.10.26
központi irányítás (kancellár)Kancellári kabinetmb. kabinetvezetőVancsura Katalin2020.02.032020.06.02
központi irányítás (kancellár)MFI, Biztonságszervezési OsztályosztályvezetőDzurek Anita2020.05.012023.04.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Biztonságtechnikai IgazgatóságigazgatóSimon Mátyás2020.02.012025.01.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Felhasználó Támogatás OsztályosztályvezetőKedves Róbert2019.01.112022.01.10
központi irányítás (kancellár)MFI, Informatikai IgazgatóságigazgatóSándor László2018.08.012023.07.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Infrastruktúra Üzemeltetési OsztályosztályvezetőPál Sándor2017.09.012020.08.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Környezetvédelmi OsztályosztályvezetőFüredi Éva2018.02.012021.01.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóságmb. igazgatóBondár Alex2020.04.012020.07.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Logisztikai OsztályosztályvezetőTakács Zoltán2017.06.012020.05.31
központi irányítás (kancellár)MFI, MedSol Üzemeltetési OsztályosztályvezetőTamás Zoltán2018.12.222021.12.21
központi irányítás (kancellár)MFI, Parkfenntartás OsztályosztályvezetőPaksy Gergely Zoltán2018.12.012023.11.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Szolgáltatásfejlesztési OsztályosztályvezetőBaffia Zoltán2017.09.012020.08.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Szolgáltatási IgazgatóságigazgatóHaraszti Imre2018.08.072020.05.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Szolgáltatási OsztályosztályvezetőTakácsné Rátkay Sára2019.12.012022.11.30
központi irányítás (kancellár)MFI, Távközlési OsztályosztályvezetőKunszabó Gergely2019.08.012022.07.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Üzemeltetési Osztálymb. osztályvezetőFarkas Gábor2020.04.012020.07.31
központi irányítás (kancellár)MFI, Vagyonvédelmi OsztályosztályvezetőLiebmann Gábor2019.11.012024.10.31
központi irányítás (kancellár)Műszaki Főigazgatóság (MFI)főigazgatóMészáros István2019.11.042024.11.03
központi irányítás (kancellár)Műszaki Főigazgatóság (MFI)főigazgató-helyettesVarga Zsolt2020.02.292023.02.28
központi irányítás (kancellár)Szakképző Köznevelési Intézmények Gazdálkodásfelügyeleti Koordinációs Igazgatóságamb. igazgatóMayer Andrea2020.02.012020.05.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Városmajori Klinikai TömbigazgatóságigazgatóKovács Péter2018.08.072023.08.06
központi irányítás (kancellár)GFI, Városmajori Klinikai Tömbigazgatóságmb. igazgató-helyettesBíró Gábor2020.03.242020.08.31
központi irányítás (kancellár)GFI, Városmajori Klinikai Tömbigazgatóságmb. igazgató-helyettesTreszkai Gyöngyi2020.03.242020.08.31
központi irányítás (rektor)általános rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Bánhidy Ferenc György2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Alumni IgazgatóságigazgatóVágó Levente Béla2019.07.012024.06.30
központi irányítás (rektor)Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési KözpontigazgatóDr. Vokó Zoltán2019.12.162024.12.15
központi irányítás (rektor)E-learning és Digitális Tartalomfejlesztő IgazgatóságigazgatóDr. Kokovay Ágnes Gyöngyvér2016.11.032021.11.02
központi irányítás (rektor)Innovációs KözpontigazgatóhelyettesBalogh András Zoltán2019.09.092024.09.08
központi irányítás (rektor)Innovációs KözpontigazgatóDr. Szigeti Gyula Péter2019.09.092024.09.08
központi irányítás (rektor)klinikai rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Szabó Attila József2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Kollégiumok IgazgatóságaigazgatóDr. Godó Ferenc2019.01.012023.12.31
központi irányítás (rektor)Kollégiumok IgazgatóságaigazgatóhelyettesSzabó Anna Amália2019.08.012024.07.31
központi irányítás (rektor)Kommunikációs és Rendezvényszervezési IgazgatóságigazgatóKovács Eszter2018.05.012023.04.30
központi irányítás (rektor)Kommunikációs és Rendezvényszervezési IgazgatóságigazgatóhelyettesLázár László2019.09.022024.09.01
központi irányítás (rektor)Kommunikációs és Rendezvényszervezési IgazgatóságigazgatóhelyettesSági Mária Zenina2019.03.012024.02.29
központi irányítás (rektor)Központi LevéltárigazgatóMolnár László Tamás2019.03.012024.02.29
központi irányítás (rektor)Minőségbiztosítási OsztályosztályvezetőDr. Tóth Péter2019.01.012023.12.31
központi irányítás (rektor)Napköziotthonos ÓvodaintézményvezetőNagyné Gál Edit2020.04.262020.05.31
központi irányítás (rektor)Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjarektorhelyettesi megbízása keretében ellátja az igazgatói feladatokatDr. Alpár Alán2019.11.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Nemzetközi Kapcsolatok IgazgatóságaigazgatóDr. Pop Marcel Márius2018.05.012023.04.30
központi irányítás (rektor)nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Alpár Alán2019.11.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Nemzetközi Tanulmányi IgazgatóságigazgatóDr. Csala Miklós2019.12.162024.12.15
központi irányítás (rektor)Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési KözpontigazgatóDr. Kiss Levente2019.12.162024.12.15
központi irányítás (rektor)oktatási rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Hermann Péter2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Oktatásigazgatási HivatalhivatalvezetőDr. Dózsa-Sedlák Rita2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Rektori Kabinet (RK)kabinetvezetőDr. Kormos Andrea2019.06.012024.05.31
központi irányítás (rektor)Rektori Kabinet (RK)kabinetvezető-helyettesAdonicsné Püski Kata2019.06.012024.05.31
központi irányítás (rektor)RK, Tudományos Rektorhelyettesi IrodairodavezetőDr. Kónya Magdolna2020.04.202020.06.30
központi irányítás (rektor)Semmelweis EgyetemrektorDr. Merkely Béla2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Hankó Balázs Zoltán2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor)Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi IrodairodavezetőDr. Korán Zsófia2019.09.012024.08.31
központi irányítás (rektor)Szak- és Továbbképzési KözpontigazgatóDr. Nyirády Péter2019.04.012024.03.31
központi irányítás (rektor)Szak- és Továbbképzési KözpontigazgatóhelyettesBaranyi Anikó Anna2019.05.012024.04.30
központi irányítás (rektor)Szaknyelvi IntézetigazgatóDr. Fogarasi-Nuber Katalin2018.07.252023.07.24
központi irányítás (rektor)Szenátusi Főtitkárságszenátusi főtitkárDr. Antóny Zsolt Gábor2019.05.012024.04.30
központi irányítás (rektor)Testnevelési és Sportközpont, SporttelepigazgatóVárszegi Kornélia2019.01.012023.12.31
központi irányítás (rektor)tudományos és innovációs rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Ferdinandy Péter Elemér2018.07.012023.06.30
központi irányítás (rektor-kancellár)Központi KönyvtárigazgatóSzluka Péter2019.06.012024.05.31
központi irányítás (rektor-kancellár)Központi Könyvtár, Beszerzési OsztályosztályvezetőFi Tamás2020.03.012025.02.28
Pető András KarDékáni HivatalhivatalvezetőDr. Takács Dávid2018.01.012022.12.31
Pető András KarHári Mária KönyvtárigazgatóVégh Judit2020.05.102025.05.09
Pető András KarHumántudományi IntézetigazgatóDr. Mascher Róbert2018.07.012023.06.30
Pető András KarKonduktív Pedagógiai Központ (KPK)igazgatóFeketéné Dr. Szabó Éva2018.07.012023.06.30
Pető András KarKPK, Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézet és KollégiumintézményvezetőMakk Ádám Balázs2018.11.012023.08.15
Pető András KarKPK, Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézet és Kollégiumintézményvezető-helyettesDöbrössyné Dániel Gabriella2017.09.012022.08.31
Pető András KarKPK, Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézet és Kollégiumintézményvezető-helyettesKiss Anna2017.09.012022.08.31
Pető András KarKPK, Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézet és Kollégium, Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégiumintézményegység-vezetőLiptákné Papp Judit2019.10.012024.09.30
Pető András KarKPK, Konduktív Gyakorló Szakiskolaintézményegység-vezetőSiposné Birkás Melinda Éva2019.09.012021.08.31
Pető András KarKPK, Pedagógiai Szakszolgálatintézményegység-vezetőGruber Mónika2017.08.012022.02.28
Pető András KarKPK, Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási OsztályosztályvezetőDr. Szőke György2018.01.222023.01.21
Pető András KarKPK, Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási OsztályosztályvezetőPásztorné Dr. Tass Ildikó2018.01.222023.01.21
Pető András KarKPK, Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló ÓvodájaintézményvezetőAntoni Gábor Jánosné2018.11.012023.08.15
Pető András KarKPK, Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájaintézményvezető-helyettesHeiner Kinga2017.09.012022.08.31
Pető András KarKPK, Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai IntézeteintézményvezetőMátyásiné Kiss Ágnes2019.10.022024.07.31
Pető András KarKPK, Utazó Konduktori Szolgálatintézményegység-vezetőPerge Krisztina2017.08.012022.02.28
Pető András Karoktatási dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Matos László Károly2019.04.012024.03.31
Pető András KarPető András KardékánDr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea2018.11.252023.11.24
Pető András KarPető András KardékánhelyettesFeketéné Dr. Szabó Éva2019.11.012024.10.31
Pető András KarPető András Kartudományos dékánhelyettesDr. Túri Ibolya2019.07.012024.06.30
Pető András KarTanulmányi és Hallgatói Központ és KarrierirodaosztályvezetőDr. Balogh Emese Celeszta2017.10.242020.10.23
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziumaintézményvezető-helyettesBajzi Rozália2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziumaintézményvezető-helyettesFarkasné Pesztericz Krisztina2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziumaintézményvezető-helyettesKováchné Dr. Sebestyén Csilla Ágnes2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Bókay János SzakgimnáziumaintézményvezetőTerdikné dr. Takács Szilvia2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezető-helyettesLüleiné Bondár Erzsébet2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezető-helyettesSőregi Krisztina2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és SzakközépiskolájaintézményvezetőRománné Kolozsi Andrea Mónika2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezető-helyettesBergholdné Kézdi Katalin2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és SzakközépiskolájaintézményvezetőGavallérné Kancsal Ágnes2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezető-helyettesMatlákné Csizmadia Györgyi2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezető-helyettesSinka Miklós Istvánné2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezető-helyettesSzabó Ildikó Ilona2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző Iskolájaintézményvezető-helyettesBede Éva2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző Iskolájaintézményvezető-helyettesDudinszkyné Szecsei Judit Klára2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző Iskolájaintézményvezető-helyettesLőz Erika Mária2020.01.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző IskolájaintézményvezetőZaja Roland2019.08.012020.08.15
Szakképző Köznevelési IntézményekSzakképző Köznevelési Intézmények Igazgatóságamb. igazgatóDala-Nagy Katalin2020.02.012020.05.31
Szent Rókus Kórház és Intézményeiközépirányítói jogkörfőigazgatóDr. Göböl Zsolt2019.08.012020.03.31
Szent Rókus Kórház és Intézményeiközépirányítói jogkörgazdasági igazgatóHarsányi Imréné2019.08.012020.03.31

Jegyzetek:

*Magasabb vezetői megbízásnak minősül a(z):

a) rektor,
b) kancellár,
c) rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke,
d) dékán,
e) intézményvezető (a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja alapján),
f) tagintézményvezető (a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja alapján),
g) intézményegység-vezető (a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja alapján),
h) intézményvezető-helyettes (a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja alapján),
i) egyetemi könyvtár főigazgatója, vagy igazgatója (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján),
h) felsőoktatási szaklevéltár igazgatója (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján).
 
Hivatkozások: