SZTSZIrányítási területSzervezeti Egység/FunkcióterületVezetői (magasabb vezetői) megbízás megnevezése*NévVezetői megbízás kezdeteVezetői megbízás vége 
101547Általános Orvostudományi Karáltalános dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Ács Nándor2019.07.012024.06.30
112866Általános Orvostudományi KarÁltalános Orvostudományi KardékánDr. Kellermayer Miklós2019.07.012024.06.30
100984Általános Orvostudományi KarAnatómiai, Szövet- és Fejlődéstani IntézetigazgatóDr. Szél Ágoston2016.01.012020.12.31
112866Általános Orvostudományi KarBiofizikai és Sugárbiológiai IntézetigazgatóDr. Kellermayer Miklós2018.07.012023.06.30
120006Általános Orvostudományi KarBioinformatikai TanszéktanszékvezetőDr. Győrffy Balázs2020.01.012024.12.31
101030Általános Orvostudományi KarCsaládorvosi TanszéktanszékvezetőDr. Kalabay László2018.07.012021.09.09
121951Általános Orvostudományi KarDékáni HivatalhivatalvezetőDr. Eperjesi Tímea Anna2015.08.012020.07.31
121970Általános Orvostudományi KarDékáni HivataltitkárságvezetőAngyal Alexandra2018.11.012023.10.31
118049Általános Orvostudományi KarDékáni Hivatal, Nyilvántartási OsztályosztályvezetőBodzsár Sára2018.11.012023.10.31
107613Általános Orvostudományi KarDékáni Hivatal, Tanulmányi OsztályosztályvezetőSzáfián Bella Anita2020.01.012024.12.31
101133Általános Orvostudományi KarÉlettani IntézetigazgatóDr. Hunyady László2015.07.012020.06.30
116936Általános Orvostudományi KarFarmakológiai és Farmakoterápiás IntézetigazgatóDr. Ferdinandy Péter Elemér2016.07.012021.06.30
104970Általános Orvostudományi KarGenetikai, Sejt- és Immunbiológiai IntézetigazgatóDr. Buzás Edit2017.07.012022.06.30
118686Általános Orvostudományi KarIdegsebészeti TanszéktanszékvezetőDr. Banczerowski Attila Péter2017.12.012022.11.30
105127Általános Orvostudományi KarIgazságügyi és Biztosítás-orvostani IntézetigazgatóDr. Törő Klára Andrea2019.07.012024.06.30
117333Általános Orvostudományi KarKísérletes és Sebészeti Műttétani IntézetigazgatóDr. Ferencz Andrea2018.11.042023.11.03
100971Általános Orvostudományi KarMagatartástudományi IntézetigazgatóDr. Kovács József2016.07.012020.06.14
112806Általános Orvostudományi KarNépegészségtani IntézetigazgatóDr. Ungvári Zoltán2019.10.012024.09.30
115856Általános Orvostudományi Karoktatási dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Masszi Tamás Pál2019.07.012023.12.15
122153Általános Orvostudományi KarOnkológiai TanszéktanszékvezetőDr. Polgár Csaba2016.07.012021.06.30
101716Általános Orvostudományi KarOrvosi Biokémiai Intézetmb. igazgatóDr. Csanády László2019.07.012020.06.30
106761Általános Orvostudományi KarOrvosi Mikrobiológiai IntézetigazgatóDr. Szabó Dóra2019.07.012024.06.30
102018Általános Orvostudományi KarOrvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetmb. igazgatóDr. Keszler Gergely2019.09.022020.06.30
114685Általános Orvostudományi KarRehabilitációs Medicina TanszéktanszékvezetőDr. Dénes Zoltán2020.05.012025.04.30
101120Általános Orvostudományi Karstratégiai és fejlesztési dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Matolcsy András2019.07.012024.06.30
121879Általános Orvostudományi KarTranszfúziológiai TanszéktanszékvezetőDr. Tordai Attila Árpád2020.05.012025.04.30
101479Általános Orvostudományi KarTranszlációs Medicina IntézetigazgatóDr. Benyó Zoltán2020.05.012025.04.30
115822Általános Orvostudományi KarTraumatológiai TanszéktanszékvezetőDr. Hangody László György2015.07.012020.06.30
118302Doktori IskolaDoktori Iskola HivatalahivatalvezetőTölgyesi-Lovász Krisztina2018.01.012022.12.31
101479Doktori IskolaDoktori TanácselnökDr. Benyó Zoltán2019.07.012024.06.30
101062Egészségtudományi KarAddiktológiai TanszéktanszékvezetőDr. Rácz József2017.01.012021.12.31
114852Egészségtudományi KarAlkalmazott Pszichológiai TanszéktanszékvezetőDr. Nagyné Dr. Baji Ildikó2019.06.012024.05.31
101625Egészségtudományi KarÁpolástani TanszéktanszékvezetőDr. Balogh Zoltán2019.04.012024.03.31
115446Egészségtudományi KarDékáni HivatalhivatalvezetőKakuk Marianna2019.04.012024.03.31
104725Egészségtudományi KarDietetikai és Táplálkozástudományi TanszéktanszékvezetőVeresné dr. Bálint Márta2018.07.012022.06.08
101241Egészségtudományi KarEgészségtudományi Karmb. dékánDr. Nagy Zoltán Zsolt2019.07.022020.06.30
105050Egészségtudományi KarEgészségtudományi Klinikai TanszéktanszékvezetőDr. Gadó Klára2017.07.012022.06.30
101241Egészségtudományi KarEgészségügyi Diagnosztikai Intézetmb. dékáni megbízása keretében ellátja az igazgatói feladatokatDr. Nagy Zoltán Zsolt2019.07.012020.06.30
126822Egészségtudományi KarEpidemiológiai TanszéktanszékvezetőDr. Pándics Tamás2020.01.012024.12.31
110362Egészségtudományi KarFizioterápiai TanszéktanszékvezetőDr. Horváth Mónika2018.10.012023.09.30
118122Egészségtudományi KarHang- beszéd- és nyelésterapeuta Tanszékmb. tanszékvezetőDr. Tamás László2020.04.012020.10.31
101432Egészségtudományi KarKépalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai TanszéktanszékvezetőDr. Doros Attila2019.04.012024.03.31
101625Egészségtudományi Karklinikai kapcsolatokért felelős dékánhelyettesmb. dékánhelyettesDr. Balogh Zoltán2020.04.012020.10.31
106033Egészségtudományi KarKönyvtárosztályvezetőÁncsán Gizella2020.01.122025.01.11
105836Egészségtudományi KarMorfológiai és Fiziológiai TanszéktanszékvezetőBednárikné Dr. Dörnyei Gabriella2018.07.012023.06.30
101150Egészségtudományi Karoktatási dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Vingender István2018.10.012023.09.30
114270Egészségtudományi KarOxiológiai és Sürgősségi Ellátás TanszéktanszékvezetőDr. Székely Andrea2019.06.012024.05.31
101936Egészségtudományi KarSzemészeti Klinikai Ismeretek TanszéktanszékvezetőDr. Kovács Illés2017.07.012022.06.30
101112Egészségtudományi KarSzülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek TanszéktanszékvezetőDr. Rigó János2017.10.012022.09.30
104802Egészségtudományi KarTanulmányi OsztályosztályvezetőCzakó Piroska2019.04.012023.01.03
106652Egészségtudományi KarTársadalomtudományi TanszéktanszékvezetőDr. Feith Helga Judit2017.10.012022.09.30
105836Egészségtudományi Kartudományos dékánhelyettesdékánhelyettesBednárikné Dr. Dörnyei Gabriella2019.05.012024.04.30
122347Egészségügyi Közszolgálati KarDékáni Hivatalmb. hivatalvezetőDr. Kéri Diána2019.10.012020.06.30
101199Egészségügyi Közszolgálati KarDigitális Egészségtudományi Intézetmb. igazgatóDr. Szócska Miklós Károly2019.07.012020.06.30
101199Egészségügyi Közszolgálati KarEgészségügyi Közszolgálati KardékánDr. Szócska Miklós Károly2019.07.012024.06.30
101199Egészségügyi Közszolgálati KarEgészségügyi Menedzserképző KözpontigazgatóDr. Szócska Miklós Károly2020.02.012025.01.31
117181Egészségügyi Közszolgálati KarEgészségügyi Menedzserképző KözpontigazgatóhelyettesDr. Lám Judit2017.03.012022.02.28
122424Egészségügyi Közszolgálati KarEgészségügyi Menedzserképző KözpontigazgatóhelyettesDr. Palicz Tamás Gyula2017.03.012022.02.28
104399Egészségügyi Közszolgálati Kargazdasági dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Zimányiné dr. Sinkó Eszter2013.10.012020.12.31
117181Egészségügyi Közszolgálati Karmb. általános dékánhelyettesmb. dékánhelyettesDr. Lám Judit2019.07.012020.06.30
116786Egészségügyi Közszolgálati KarMentálhigiéné IntézetigazgatóDr. Pethesné Dávid Beáta Judit2018.07.012023.06.30
116786Egészségügyi Közszolgálati Karoktatási-tudományos dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Pethesné Dávid Beáta Judit2018.07.012023.06.30
101357Fogorvostudományi Karáltalános dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Németh Zsolt2018.11.012023.10.31
116788Fogorvostudományi KarDékáni Hivatalmb. hivatalvezetőGecse Veronika Éva2019.09.152020.08.31
101192Fogorvostudományi KarFogorvostudományi KardékánDr. Gerber Gábor2018.07.012023.06.30
105236Fogorvostudományi KarOktatási Centrumintézeti vezető asszisztensKépes Zoltánné2017.06.012022.05.31
101084Fogorvostudományi Karoktatási dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Bartha Károly2018.11.012022.10.25
100999Fogorvostudományi KarOrálbiológiai TanszéktanszékvezetőDr. Varga Gábor2017.07.012021.02.22
106105Fogorvostudományi KarPropedeutikai TanszéktanszékvezetőDr. Márton Krisztina2017.07.012022.06.30
101213Fogorvostudományi Kartudományos dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Dobó Nagy Csaba2018.11.012023.10.31
106746Gyógyszerésztudományi KarDékáni HivatalhivatalvezetőKocsis Erika2019.01.012023.12.31
113163Gyógyszerésztudományi KarFarmakognóziai IntézetigazgatóDr. Béni Szabolcs2019.07.012024.06.30
101327Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerészeti IntézetigazgatóDr. Antal István2019.07.012024.06.30
101263Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerészi Kémiai IntézetigazgatóDr. Horváth Péter2017.07.012022.06.30
106074Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerésztudományi Karmb. dékánDr. Zelkó Romána2019.07.022020.06.30
101327Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerésztudományi KardékánhelyettesDr. Antal István2017.09.012020.08.31
113163Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerésztudományi KardékánhelyettesDr. Béni Szabolcs2018.10.012023.09.30
111429Gyógyszerésztudományi KarGyógyszerhatástani IntézetigazgatóDr. Bagdy György2018.07.012020.07.31
125272Gyógyszerésztudományi KarSzerves Vegytani IntézetigazgatóDr. Mándity István2017.07.032022.07.02
128356Klinikai Központáltalános elnökhelyetteselnökhelyettesDr. Gajdácsi József Zsolt2020.03.152025.03.14
122687Klinikai KözpontEgészségügyi Ellátásfejlesztési Osztálymb. osztályvezetőDr. Fodor András2020.01.012020.06.30
101598Klinikai KözpontKlinikai KözpontelnökDr. Szabó Attila József2018.11.152023.06.30
122322Klinikai KözpontKlinikai Központ Elnökének HivatalahivatalvezetőDr. Hoffmann-né Dr. Janik Csilla2020.03.152025.03.14
105244Klinikai KözpontOF, Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóságmb. igazgatóKormos Ágnes2020.06.082020.10.31
101020Klinikai KözpontOF, Egészségügyi Irányítási IgazgatóságigazgatóDr. Szathmári Miklós2020.03.152021.06.27
131027Klinikai KözpontOF, Ellátásszervezési IgazgatóságigazgatóDr. Varga Péter2020.03.152025.03.14
121632Klinikai KözpontOF, Finanszírozási OsztályosztályvezetőVargáné Lőrincz Ildikó Sarolta2020.01.012020.06.30
105142Klinikai KözpontOF, Kórházhigiénés OsztályosztályvezetőDr. Antmann Katalin2016.05.012021.04.30
101456Klinikai KözpontOF, Központi Sterilizáló OsztályosztályvezetőVarga Csaba2016.03.212021.03.20
128356Klinikai KözpontOrvosszakmai Főigazgatóság (OF)főigazgatóDr. Gajdácsi József Zsolt2020.03.152025.03.14
131041Klinikai KözpontSürgősségi Betegellátó Osztályklinikai vezető ápolóBárdi Ildikó2020.01.022020.06.30
118434Klinikai KözpontSürgősségi Betegellátó OsztályosztályvezetőDr. Berényi Tamás2019.04.012021.05.21
101426Klinikai KözpontVárosmajori Szív- és Érgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Merkely Béla2018.07.012023.06.30
107588Klinikai KözpontVárosmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikaklinikai vezető ápolóHáda Beatrix Éva2016.12.012021.11.30
101464Klinikai Központ/ÁOKAneszteziológiai és Intenzív Terápiás KlinikaigazgatóDr. Gál János2017.11.012022.10.31
112441Klinikai Központ/ÁOKAneszteziológiai és Intenzív Terápiás KlinikaigazgatóhelyettesDr. Hermann Csaba2018.12.012023.11.30
112672Klinikai Központ/ÁOKAneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikaklinikai vezető ápolóMezőcsáti Melinda Margit2016.12.012021.11.30
114042Klinikai Központ/ÁOKBőr,- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikaklinikai vezető ápolóBencés Ilona2016.11.012021.10.31
124039Klinikai Központ/ÁOKBőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai KlinikaigazgatóDr. Sárdy Miklós2016.09.122021.09.11
116308Klinikai Központ/ÁOKCoViD-Intermedier OsztályosztályvezetőDr. Orosz Gábor2020.03.319999.12.31
101682Klinikai Központ/ÁOKÉrsebészeti TanszéktanszékvezetőDr. Sótonyi Péter2016.07.012021.06.30
118122Klinikai Központ/ÁOKFül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti KlinikaigazgatóDr. Tamás László2017.07.012022.06.30
106142Klinikai Központ/ÁOKFül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebszeti Klinikaklinikai vezető ápolóTóth Leonóra2016.11.012021.10.31
112240Klinikai Központ/ÁOKGenomikai Medicina és Ritka Betegségek IntézeteigazgatóDr. Molnár Mária Judit2017.12.012022.11.30
112251Klinikai Központ/ÁOKGenomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézeteintézeti vezető asszisztensBáthori Györgyi2016.11.012021.10.31
101394Klinikai Központ/ÁOKI. sz. Belgyógyászati és Onkológiai KlinikaigazgatóDr. Takács István2018.07.012023.06.30
105204Klinikai Központ/ÁOKI. sz. Belgyógyászati és Onkológiai Klinikamb. igazgatóhelyettesDr. Dank Magdolna2020.01.012020.06.30
106140Klinikai Központ/ÁOKI. sz. Belgyógyászati és Onkológiai Klinikaklinikai vezető ápolóKiefer Csilla2016.11.012021.10.31
101598Klinikai Központ/ÁOKI. Sz. Gyermekgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Szabó Attila József2018.07.012023.06.30
105915Klinikai Központ/ÁOKI. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikaklinikai vezető ápolóNégrádi Éva2015.11.012020.10.31
101120Klinikai Központ/ÁOKI. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató IntézetigazgatóDr. Matolcsy András2017.07.012022.06.30
102065Klinikai Központ/ÁOKI. Sz. Sebészeti KlinikaigazgatóDr. Szijártó Attila2020.03.042025.03.03
106271Klinikai Központ/ÁOKI. sz. Sebészeti Klinikaklinikai vezető ápolóDr. Ruzsvánszkyné Kocsis Ildikó Erika2016.11.012021.10.31
101833Klinikai Központ/ÁOKEndokrinológiai TanszéktanszékvezetőDr. Igaz Péter2020.05.152020.10.31
101344Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Gyermekgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Kovács Gábor2018.10.302023.10.29
100786Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikamb. igazgató-helyettesDr. Arató András2020.03.162020.12.31
106696Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikaklinikai vezető ápolóDr. Tóthné Kónya Kornélia2019.02.012024.01.31
101493Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Patológiai IntézetigazgatóDr. Kiss András2017.07.012022.06.30
127502Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Patológiai Intézetmb. intézeti vezető asszisztensHegyesi Nikolett2020.03.162020.10.31
101061Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Sebészeti KlinikaigazgatóDr. István Gábor2018.07.012022.04.25
105566Klinikai Központ/ÁOKII. Sz. Sebészeti Klinikaklinikai vezető ápolóPót Csaba Béláné2017.04.152022.04.14
115856Klinikai Központ/ÁOKBelgyógyászati és Hematológiai Klinikamb. igazgatóDr. Masszi Tamás Pál2020.05.152020.10.31
104897Klinikai Központ/ÁOKBelgyógyászati és Hematológiai Klinikamb. klinikai vezető ápolóBalázs Lászlóné2020.05.152020.10.31
101429Klinikai Központ/ÁOKIntervenciós Radiológiai TanszéktanszékvezetőDr. Nemes Balázs2020.05.012025.04.30
101426Klinikai Központ/ÁOKKardiológiai TanszéktanszékvezetőDr. Merkely Béla2017.07.012022.06.30
105052Klinikai Központ/ÁOKKlinikai Pszichológiai TanszéktanszékvezetőDr. Perczel-Forintos Dóra2019.07.012024.06.30
115904Klinikai Központ/ÁOKLaboratóriumi Medicina IntézetigazgatóDr. Vásárhelyi Barna2016.07.012021.06.30
115739Klinikai Központ/ÁOKMellkassebészeti KlinikaigazgatóDr. Rényi-Vámos Ferenc István2020.01.012024.12.31
111458Klinikai Központ/ÁOKNeurológiai KlinikaigazgatóDr. Bereczki Dániel2017.01.012022.06.30
106358Klinikai Központ/ÁOKNeurológiai Klinikaklinikai vezető ápolóHradeczky Katalin2016.11.012021.10.31
109534Klinikai Központ/ÁOKNeuroradiológia Tanszékmb. tanszékvezetőDr. Rudas Gábor2019.11.102020.06.30
101541Klinikai Központ/ÁOKNukleáris Medicina TanszéktanszékvezetőDr. Györke Tamás2020.05.012025.04.30
101216Klinikai Központ/ÁOKOrtopédiai KlinikaigazgatóDr. Szőke György2017.11.232022.11.22
107131Klinikai Központ/ÁOKOrtoplédiai Klinikaklinikai vezető ápolóTulipán Valéria2016.11.012021.10.31
115426Klinikai Központ/ÁOKOrvosi Képalkotó KlinikaigazgatóDr. Maurovich Horvat Pál2020.05.012025.04.30
101889Klinikai Központ/ÁOKPszichiátriai és Pszichoterápiás KlinikaigazgatóDr. Réthelyi János2016.01.012020.12.31
109163Klinikai Központ/ÁOKPszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikaklinikai vezető ápolóVárszegi Ágnes Mária2016.01.012020.12.31
106335Klinikai Központ/ÁOKPulmonológiai KlinikaigazgatóDr. Müller Veronika2018.07.012023.06.30
113786Klinikai Központ/ÁOKPulmonológiai Klinikaklinikai vezető ápolóHegedűsné Ballai Judit2016.11.012021.10.31
106509Klinikai Központ/ÁOKRadiológiai Klinikaintézeti vezető asszisztensKömezei Ágnes2016.11.012021.10.31
115426Klinikai Központ/ÁOKRadiológiai TanszéktanszékvezetőDr. Maurovich Horvat Pál2020.05.012025.04.30
101426Klinikai Központ/ÁOKSportorvostan Tanszéka Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatói megbízása keretében ellátja a tanszékvezetői feladatokatDr. Merkely Béla2019.07.012023.06.30
101241Klinikai Központ/ÁOKSzemészeti KlinikaigazgatóDr. Nagy Zoltán Zsolt2019.07.012024.06.30
124477Klinikai Központ/ÁOKSzemészeti Klinikaklinikai vezető ápolóLáng Tiborné2016.12.012021.11.30
101547Klinikai Központ/ÁOKSzülészeti és Nőgyógyászati KlinikaigazgatóDr. Ács Nándor2019.04.012024.03.31
115268Klinikai Központ/ÁOKSzülészeti és Nőgyógyászati Klinikaklinikai vezető ápolóLáposi Andrea2019.02.012024.01.31
121688Klinikai Központ/ÁOKTranszplantációs és Sebészeti Klinikaklinikai vezető ápolóKis Irén2018.05.012023.04.30
101310Klinikai Központ/ÁOKTranszplantációs és Sebészeti KlinikaigazgatóDr. Kóbori László2019.07.012024.06.30
101700Klinikai Központ/ÁOKUrológiai KlinikaigazgatóDr. Nyirády Péter2017.07.012022.06.30
106307Klinikai Központ/ÁOKUrológiai Klinikaklinikai vezető ápolóTódorné Bognár Krisztina2016.11.012021.10.31
101357Klinikai Központ/FOKArc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati KlinikaigazgatóDr. Németh Zsolt2016.04.102021.03.31
105131Klinikai Központ/FOKArc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikaklinikai vezető ápolóÁbrahám Mária2016.11.012021.10.31
112024Klinikai Központ/FOKFogászati és Szájsebészeti Oktató IntézetigazgatóDr. Németh Orsolya2020.06.012025.05.31
101293Klinikai Központ/FOKFogpótlástani KlinikaigazgatóDr. Hermann Péter2015.07.012020.06.30
105636Klinikai Központ/FOKGyermekfogászati és Fogszabályozási KlinikaigazgatóDr. Rózsa Noémi Katinka2017.04.012022.03.31
104549Klinikai Központ/FOKKonzerváló Fogászati KlinikaigazgatóDr. Tóth Zsuzsanna2017.07.012020.12.12
101213Klinikai Központ/FOKOrális Diagnosztikai TanszéktanszékvezetőDr. Dobó Nagy Csaba2017.07.012022.06.30
101355Klinikai Központ/FOKParodontológiai KlinikaigazgatóDr. Windisch Péter2019.07.012024.06.30
106074Klinikai Központ/GYTKEgyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési IntézetigazgatóDr. Zelkó Romána2015.07.012020.06.30
116534központi irányítás (kancellár)EGFI, Folyamatszervezési és Bérgazdazdálkodási IgazgatóságigazgatóHorváth-Hegedűs Angéla2018.08.072023.08.06
106244központi irányítás (kancellár)EGFI, Munkaügyi IgazgatóságigazgatóDr. Thürmer Andrea2018.08.242023.08.23
131820központi irányítás (kancellár)Ellenőrzési IgazgatóságigazgatóFalatovics Tünde Csilla2020.05.212025.05.20
121262központi irányítás (kancellár)Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (EGFI)főigazgatóDr. Reichert Péter Tamás2018.04.202023.04.19
104657központi irányítás (kancellár)Gazdasági Főigazgatóság (GFI)főigazgatóBaumgartnerné Holló Irén2018.09.012021.10.26
106026központi irányítás (kancellár)GFI, ÁOK Gazdasági Igazgatóságmb. igazgatóGelóczi Miklósné2020.02.012020.06.30
114401központi irányítás (kancellár)GFI, Belső Klinikai TömbigazgatóságigazgatóHeitler Krisztina2019.06.012024.05.31
108439központi irányítás (kancellár)GFI, Belső Klinikai Tömbigazgatóságmb. igazgató-helyettesBakos Mónika2020.03.242020.08.31
126162központi irányítás (kancellár)GFI, Belső Klinikai Tömbigazgatóságmb. igazgató-helyettesPercze Szabolcs2020.04.032020.08.31
120844központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzési IgazgatóságigazgatóDr. Farkas Dénes2018.08.072023.08.06
131454központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzési OsztályosztályvezetőDr. Urbán Zsolt2020.03.012021.04.01
122714központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzési Szerződés-előkészítő OsztályosztályvezetőDr. Udvar Melinda2019.07.012024.06.30
121707központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzés-minősítési és Közbeszerzési FőosztályfőosztályvezetőDr. Schäffer Kinga2018.12.012023.11.30
122135központi irányítás (kancellár)GFI, Beszerzés-tervezési és Minősítési OsztályosztályvezetőDelényi Gabriella2019.11.182024.11.17
108833központi irányítás (kancellár)GFI, Egészségügyi Hálózat-irányítási IgazgatóságigazgatóNándori Szilvia2019.06.012024.05.31
126162központi irányítás (kancellár)GFI, Egyes Egészségügyi Feladatokat Ellátó Szervezeti Egységek Gazdasági Hivatalamb. hivatalvezetőPercze Szabolcs2020.02.202020.06.30
107449központi irányítás (kancellár)GFI, EKK Gazdasági IgazgatóságigazgatóFarkas Beáta2018.12.122023.12.11
105543központi irányítás (kancellár)GFI, ETK Gazdasági IgazgatóságigazgatóNagy-György Etelka2018.12.122023.12.11
105640központi irányítás (kancellár)GFI, FOK Gazdasági IgazgatóságigazgatóKosztáné Kovács Marianna2018.12.122023.12.11
129047központi irányítás (kancellár)GFI, Gazdálkodásfelügyeleti OsztályosztályvezetőKerekes Anna2019.07.012024.06.30
105919központi irányítás (kancellár)GFI, GYTK Gazdasági IgazgatóságigazgatóGábrielné Máté Edina2018.12.122023.12.11
129303központi irányítás (kancellár)GFI, Keretgazdálkodási Osztálymb. osztályvezetőDobos Andrea2020.03.092020.09.30
112307központi irányítás (kancellár)GFI, Kollégiumok Igazgatósága Gazdasági HivatalahivatalvezetőBalog Melinda2019.01.012023.12.31
112312központi irányítás (kancellár)GFI, Kontrolling IgazgatóságigazgatóKiss Gergely2019.08.012024.07.31
122172központi irányítás (kancellár)GFI, Közbeszerzési OsztályosztályvezetőKovácsné Veres Valéria2018.12.012023.11.30
123322központi irányítás (kancellár)GFI, Központi Gazdasági Hálózat-Irányítási Igazgatóságmb. igazgatóSereg Beatrix2020.02.152020.09.30
105718központi irányítás (kancellár)GFI, Központi Könyvtár Gazdasági HivatalahivatalvezetőTriebl Brigitta2019.01.132024.01.12
125101központi irányítás (kancellár)GFI, Külső Klinikai TömbigazgatóságigazgatóhelyettesBen Andrea2018.06.012023.05.31
110095központi irányítás (kancellár)GFI, Külső Klinikai TömbigazgatóságigazgatóLengyel-Herczeg Andrea Gabriella2018.08.072023.08.06
121686központi irányítás (kancellár)GFI, Műszaki Főigazgatóság Gazdasági HivatalahivatalvezetőKishalmi Gabriella2020.05.012021.01.15
130890központi irányítás (kancellár)GFI, Oktatási Hálózat-irányítási IgazgatóságigazgatóNagy László2020.02.012025.01.31
106265központi irányítás (kancellár)GFI, Összevont Elméleti Tömbigazgatóságmb. igazgatóhelyettesBodroginé Maróti Anikó2020.01.012020.06.30
130174központi irányítás (kancellár)GFI, Összevont Elméleti Tömbigazgatóságmb.igazgatóRépás Csaba Józsefné2020.01.082020.06.30
125508központi irányítás (kancellár)GFI, Összevont Elméleti Tömbigazgatóságmb. igazgatóhelyettesHetényi Ferenc2020.01.082020.06.30
125347központi irányítás (kancellár)GFI, PAK Gazdasági IgazgatóságigazgatóRési Tibor2018.01.162021.01.15
129253központi irányítás (kancellár)GFI, Pénzügyi IgazgatóságigazgatóReif Lászlóné2019.06.122024.06.11
130883központi irányítás (kancellár)GFI, Pénzügyi OsztályosztályvezetőKoromné Körmöndi Krisztina2019.11.122024.11.11
125817központi irányítás (kancellár)GFI, Szak- és Továbbképzési Központ Gazdasági HivatalahivatalvezetőTorák Zsuzsanna2020.06.012025.05.31
131299központi irányítás (kancellár)Szakképző Köznevelési Intézmények Igazgatóságának Gazdasági HivatalahivatalvezetőIgnác István Csabáné2020.06.012025.05.31
107293központi irányítás (kancellár)GFI, Számviteli OsztályosztályvezetőErhartné Maurer Ágnes2019.04.012024.03.31
129320központi irányítás (kancellár)GFI, Tervező-elemző Osztálymb. osztályvezetőDebreceni Mária2020.03.182020.09.30
111079központi irányítás (kancellár)GFI, Tömő Utcai Klinikai TömbigazgatóságigazgatóGyenes Sándor2019.11.012024.08.31
122129központi irányítás (kancellár)GFI, Vagyongazdálkodási IgazgatóságigazgatóRosengart Béla2018.09.012023.08.31
131329központi irányítás (kancellár)GFI, Vagyongazdálkodási OsztályosztályvezetőDr. Spiegler Tamás2020.02.102023.02.09
127787központi irányítás (kancellár)JIF, Adatvédelmi és Betegjogi KözpontigazgatóDr. Trócsányi Sára2018.10.012023.09.30
122563központi irányítás (kancellár)JIF, Egészségügyi és oktatási jogi igazgatóigazgatóDr. Török Levente2017.12.012022.11.30
123433központi irányítás (kancellár)JIF, Gazdasági és polgári jogi igazgatóigazgatóDr. Farkas Gábor István2017.05.012022.04.30
121750központi irányítás (kancellár)JIF, Szervezési és Igazgatási KözpontigazgatóMárton Noémi2018.08.072023.08.06
129376központi irányítás (kancellár)JIF, Ügyviteli FőosztályfőosztályvezetőNyitrainé Gergő Judit2019.07.082024.07.07
120032központi irányítás (kancellár)Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF)főigazgatóDr. Kovács Zsolt2019.03.232024.03.22
104657központi irányítás (kancellár)kancellár általános helyettesekancellárhelyettesBaumgartnerné Holló Irén2018.09.012021.10.26
131241központi irányítás (kancellár)Kancellári kabinetkabinetvezetőVancsura Katalin2020.06.032025.06.02
127516központi irányítás (kancellár)MFI, Biztonságszervezési OsztályosztályvezetőDzurek Anita2020.05.012023.04.30
118847központi irányítás (kancellár)MFI, Biztonságtechnikai IgazgatóságigazgatóSimon Mátyás2020.02.012025.01.31
128640központi irányítás (kancellár)MFI, Felhasználó Támogatás OsztályosztályvezetőKedves Róbert2019.01.112022.01.10
124853központi irányítás (kancellár)MFI, Informatikai IgazgatóságigazgatóSándor László2018.08.012023.07.31
119181központi irányítás (kancellár)MFI, Infrastruktúra Üzemeltetési OsztályosztályvezetőPál Sándor2017.09.012020.08.31
124653központi irányítás (kancellár)MFI, Környezetvédelmi OsztályosztályvezetőFüredi Éva2018.02.012021.01.31
131467központi irányítás (kancellár)MFI, Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóságmb. igazgatóBondár Alex2020.04.012020.07.30
111027központi irányítás (kancellár)MFI, Logisztikai OsztályosztályvezetőTakács Zoltán2020.06.012025.05.31
112264központi irányítás (kancellár)MFI, MedSol Üzemeltetési OsztályosztályvezetőTamás Zoltán2018.12.222021.12.21
122527központi irányítás (kancellár)MFI, Parkfenntartás OsztályosztályvezetőPaksy Gergely Zoltán2018.12.012023.11.30
123612központi irányítás (kancellár)MFI, Szolgáltatásfejlesztési OsztályosztályvezetőBaffia Zoltán2017.09.012020.08.31
131799központi irányítás (kancellár)MFI, Szolgáltatási Igazgatóságmb.igazgatóÜrögi Zsolt László2020.06.012020.10.30
116643központi irányítás (kancellár)MFI, Szolgáltatási OsztályosztályvezetőTakácsné Rátkay Sára2019.12.012022.11.30
101467központi irányítás (kancellár)MFI, Távközlési OsztályosztályvezetőKunszabó Gergely2019.08.012022.07.31
124984központi irányítás (kancellár)MFI, Üzemeltetési Osztálymb. osztályvezetőFarkas Gábor2020.04.012020.07.31
119742központi irányítás (kancellár)MFI, Vagyonvédelmi OsztályosztályvezetőLiebmann Gábor2019.11.012024.10.31
118695központi irányítás (kancellár)Műszaki Főigazgatóság (MFI)főigazgatóMészáros István2019.11.042024.11.03
130812központi irányítás (kancellár)Műszaki Főigazgatóság (MFI)főigazgató-helyettesVarga Zsolt2020.02.292023.02.28
129576központi irányítás (kancellár)Szakképző Köznevelési Intézmények Gazdálkodásfelügyeleti Koordinációs IgazgatóságaigazgatóMayer Andrea2020.06.012020.05.31
101442központi irányítás (kancellár)GFI, Városmajori Klinikai TömbigazgatóságigazgatóKovács Péter2018.08.072023.08.06
101051központi irányítás (kancellár)GFI, Városmajori Klinikai Tömbigazgatóságmb. igazgató-helyettesBíró Gábor2020.03.242020.08.31
120480központi irányítás (kancellár)GFI, Városmajori Klinikai Tömbigazgatóságmb. igazgató-helyettesTreszkai Gyöngyi2020.03.242020.08.31
101253központi irányítás (rektor)általános rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Bánhidy Ferenc György2018.07.012023.06.30
129318központi irányítás (rektor)Alumni IgazgatóságigazgatóVágó Levente Béla2019.07.012024.06.30
129627központi irányítás (rektor)Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési KözpontigazgatóDr. Vokó Zoltán2019.12.162024.12.15
112940központi irányítás (rektor)E-learning és Digitális Tartalomfejlesztő IgazgatóságigazgatóDr. Kokovay Ágnes Gyöngyvér2016.11.032021.11.02
123642központi irányítás (rektor)Innovációs KözpontigazgatóhelyettesBalogh András Zoltán2019.09.092024.09.08
128499központi irányítás (rektor)Innovációs KözpontigazgatóDr. Szigeti Gyula Péter2019.09.092024.09.08
101598központi irányítás (rektor)klinikai rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Szabó Attila József2018.07.012023.06.30
101245központi irányítás (rektor)Kollégiumok IgazgatóságaigazgatóDr. Godó Ferenc2019.01.012023.12.31
118271központi irányítás (rektor)Kollégiumok IgazgatóságaigazgatóhelyettesSzabó Anna Amália2019.08.012024.07.31
110238központi irányítás (rektor)Kommunikációs és Rendezvényszervezési IgazgatóságigazgatóKovács Eszter2018.05.012023.04.30
129837központi irányítás (rektor)Kommunikációs és Rendezvényszervezési IgazgatóságigazgatóhelyettesLázár László2019.09.022024.09.01
116914központi irányítás (rektor)Kommunikációs és Rendezvényszervezési IgazgatóságigazgatóhelyettesSági Mária Zenina2019.03.012024.02.29
101212központi irányítás (rektor)Központi LevéltárigazgatóMolnár László Tamás2019.03.012024.02.29
117082központi irányítás (rektor)Minőségbiztosítási OsztályosztályvezetőDr. Tóth Péter2019.01.012023.12.31
125910központi irányítás (rektor)Napköziotthonos ÓvodaintézményvezetőNagyné Gál Edit2020.04.262020.05.31
101785központi irányítás (rektor)Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjarektorhelyettesi megbízása keretében ellátja az igazgatói feladatokatDr. Alpár Alán2019.11.012023.06.30
116434központi irányítás (rektor)Nemzetközi Kapcsolatok IgazgatóságaigazgatóDr. Pop Marcel Márius2018.05.012023.04.30
101785központi irányítás (rektor)nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Alpár Alán2019.11.012023.06.30
101580központi irányítás (rektor)Nemzetközi Tanulmányi IgazgatóságigazgatóDr. Csala Miklós2019.12.162024.12.15
112345központi irányítás (rektor)Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési KözpontigazgatóDr. Kiss Levente2019.12.162024.12.15
101293központi irányítás (rektor)oktatási rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Hermann Péter2018.07.012023.06.30
119267központi irányítás (rektor)Oktatásigazgatási HivatalhivatalvezetőDr. Dózsa-Sedlák Rita2018.07.012023.06.30
122970központi irányítás (rektor)Rektori Kabinet (RK)kabinetvezetőDr. Kormos Andrea2019.06.012024.05.31
108886központi irányítás (rektor)Rektori Kabinet (RK)kabinetvezető-helyettesAdonicsné Püski Kata2019.06.012024.05.31
131685központi irányítás (rektor)RK, Tudományos Rektorhelyettesi IrodairodavezetőDr. Kónya Magdolna2020.04.202020.06.30
101426központi irányítás (rektor)Semmelweis EgyetemrektorDr. Merkely Béla2018.07.012023.06.30
102275központi irányítás (rektor)stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Hankó Balázs Zoltán2018.07.012023.06.30
129834központi irányítás (rektor)Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi IrodairodavezetőDr. Korán Zsófia2019.09.012024.08.31
101700központi irányítás (rektor)Szak- és Továbbképzési KözpontigazgatóDr. Nyirády Péter2019.04.012024.03.31
124031központi irányítás (rektor)Szak- és Továbbképzési KözpontigazgatóhelyettesBaranyi Anikó Anna2019.05.012024.04.30
127624központi irányítás (rektor)Szaknyelvi IntézetigazgatóDr. Fogarasi-Nuber Katalin2018.07.252023.07.24
128594központi irányítás (rektor)Szenátusi Főtitkárságszenátusi főtitkárDr. Antóny Zsolt Gábor2019.05.012024.04.30
120712központi irányítás (rektor)Testnevelési és Sportközpont, SporttelepigazgatóVárszegi Kornélia2019.01.012023.12.31
116936központi irányítás (rektor)tudományos és innovációs rektorhelyettesrektorhelyettesDr. Ferdinandy Péter Elemér2018.07.012023.06.30
102283központi irányítás (rektor-kancellár)Központi KönyvtárigazgatóSzluka Péter2019.06.012024.05.31
120005központi irányítás (rektor-kancellár)Központi Könyvtár, Beszerzési OsztályosztályvezetőFi Tamás2020.03.012025.02.28
125760Pető András KarDékáni HivatalhivatalvezetőDr. Takács Dávid2018.01.012022.12.31
125553Pető András KarHári Mária KönyvtárigazgatóVégh Judit2020.05.102025.05.09
125517Pető András KarHumántudományi IntézetigazgatóDr. Mascher Róbert2018.07.012023.06.30
125256Pető András KarKonduktív Pedagógiai Központ (KPK)igazgatóFeketéné Dr. Szabó Éva2018.07.012023.06.30
125513Pető András KarKPK, Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézet és KollégiumintézményvezetőMakk Ádám Balázs2018.11.012023.08.15
125372Pető András KarKPK, Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézet és Kollégiumintézményvezető-helyettesDöbrössyné Dániel Gabriella2017.09.012022.08.31
125404Pető András KarKPK, Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézet és Kollégiumintézményvezető-helyettesKiss Anna2017.09.012022.08.31
125452Pető András KarKPK, Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézet és Kollégium, Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégiumintézményegység-vezetőLiptákné Papp Judit2019.10.012024.09.30
125492Pető András KarKPK, Konduktív Gyakorló Szakiskolaintézményegység-vezetőSiposné Birkás Melinda Éva2019.09.012021.08.31
125287Pető András KarKPK, Pedagógiai Szakszolgálatintézményegység-vezetőGruber Mónika2017.08.012022.02.28
101216Pető András KarKPK, Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási OsztályosztályvezetőDr. Szőke György2018.01.222023.01.21
125613Pető András KarKPK, Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási OsztályosztályvezetőPásztorné Dr. Tass Ildikó2018.01.222023.01.21
125248Pető András KarKPK, Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló ÓvodájaintézményvezetőAntoni Gábor Jánosné2018.11.012023.08.15
125349Pető András KarKPK, Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájaintézményvezető-helyettesHeiner Kinga2017.09.012022.08.31
125505Pető András KarKPK, Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai IntézeteintézményvezetőMátyásiné Kiss Ágnes2019.10.022024.07.31
125514Pető András KarKPK, Utazó Konduktori Szolgálatintézményegység-vezetőPerge Krisztina2017.08.012022.02.28
125607Pető András Karoktatási dékánhelyettesdékánhelyettesDr. Matos László Károly2019.04.012024.03.31
125565Pető András KarPető András KardékánDr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea2018.11.252023.11.24
125256Pető András KarPető András KardékánhelyettesFeketéné Dr. Szabó Éva2019.11.012024.10.31
125309Pető András KarPető András Kartudományos dékánhelyettesDr. Túri Ibolya2019.07.012024.06.30
126261Pető András KarTanulmányi és Hallgatói Központ és KarrierirodaosztályvezetőDr. Balogh Emese Celeszta2017.10.242020.10.23
129415Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziumaintézményvezető-helyettesBajzi Rozália2019.08.012020.08.15
129424Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziumaintézményvezető-helyettesFarkasné Pesztericz Krisztina2019.08.012020.08.15
129437Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziumaintézményvezető-helyettesKováchné Dr. Sebestyén Csilla Ágnes2019.08.012020.08.15
129462Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Bókay János SzakgimnáziumaintézményvezetőTerdikné dr. Takács Szilvia2019.08.012020.08.15
129691Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezető-helyettesLüleiné Bondár Erzsébet2019.08.012020.08.15
129682Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezető-helyettesSőregi Krisztina2019.08.012020.08.15
129692Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és SzakközépiskolájaintézményvezetőRománné Kolozsi Andrea Mónika2019.08.012020.08.15
129522Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezető-helyettesBergholdné Kézdi Katalin2019.08.012020.08.15
129548Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és SzakközépiskolájaintézményvezetőGavallérné Kancsal Ágnes2019.08.012020.08.15
129575Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezető-helyettesMatlákné Csizmadia Györgyi2019.08.012020.08.15
129600Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezető-helyettesSinka Miklós Istvánné2019.08.012020.08.15
129603Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájaintézményvezető-helyettesSzabó Ildikó Ilona2019.08.012020.08.15
129662Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző Iskolájaintézményvezető-helyettesBede Éva2019.08.012020.08.15
129663Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző Iskolájaintézményvezető-helyettesDudinszkyné Szecsei Judit Klára2019.08.012020.08.15
129492Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző Iskolájaintézményvezető-helyettesLőz Erika Mária2020.01.012020.08.15
129665Szakképző Köznevelési IntézményekSemmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző IskolájaintézményvezetőZaja Roland2019.08.012020.08.15
129529Szakképző Köznevelési IntézményekSzakképző Köznevelési Intézmények IgazgatóságaigazgatóDala-Nagy Katalin2020.06.012025.05.31
Szent Rókus Kórház és Intézményeiközépirányítói jogkörfőigazgatóDr. Göböl Zsolt2019.08.012020.03.31
Szent Rókus Kórház és Intézményeiközépirányítói jogkörgazdasági igazgatóHarsányi Imréné2019.08.012020.03.31

Jegyzetek:

*Magasabb vezetői megbízásnak minősül a(z):

a) rektor,
b) kancellár,
c) rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke,
d) dékán,
e) intézményvezető (a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja alapján),
f) tagintézményvezető (a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja alapján),
g) intézményegység-vezető (a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja alapján),
h) intézményvezető-helyettes (a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. § a) pontja alapján),
i) egyetemi könyvtár főigazgatója, vagy igazgatója (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján),
h) felsőoktatási szaklevéltár igazgatója (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján).
 
Hivatkozások: