Ösztöndíjak

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE  
A Semmelweis Egyetemen három különböző szociális alapon megpályázható ösztöndíj igényelhető:

 • Rendszeres szociális ösztöndíj 
 • Alaptámogatás
 • Rendkívüli szociális támogatás

 1. Mi az a rendszeres szociális ösztöndíj és hogyan tudom igényelni? A rendszeres szociális ösztöndíjat szemeszterenként, szociális helyzeted alapján, pályázat útján nyerheted el, melyet a szemeszter első hónapjában kell beadnod. Ezen ösztöndíj az aktuális félév 5 hónapos időtartamra nyerhető el a tejes idejű alapképzésben részt vevő hallgató által aki, államilag támogatott képzési formában vesz részt. Pályázati feltételek:  Ha a pályázó családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el az egy felnőttre számított, mindenkori létminimumösszegét (az aktuális összeget lásd az interneten). A csatolandó dokumentumokathiánytalanul kell beadni (a csatolandó dokumentumok listáját a Diákjóléti Bizottság – DJB – által a Neptunon kiküldött pályázati felhíváshoz csatoltan fogjátok találni, melyet minden új pályázati időszakban figyelmesen olvassatok el). A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot a Neptun rendszeren keresztül (Ügyintézés->Kérvények). A pályázatok postára adásának határideje a DJB által kiküldott, meghirdetett aktuális évi dátum. (Erre nagyon ügyeljetek és a csatolandó dokumentumok beszerzését mindig kezdjétek meg időben, mivel ez időigényes folyamat)

2. Mi az alaptámogatás? Alaptámogatásra az elsőéves hallgatók pályázhatnak, csak abban az esetben, ha először iratkozik be a felsőoktatási intézménybe. Szociális helyzet alapján megítélésre kerülő támogatás, melyet egyszeri pályázat útján lehet elnyerni 5 hónapra. Pályázati feltételek: Az alábbi rendkívüli körülmények közül minimum 1 igaz a hallgatóra:

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 • családfenntartó, vagy
 • nagycsaládos, vagy
 • árva, vagy
 • hátrányos helyzetű, vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva.

 Továbbá igaz rá, hogy jogosult rendszeres szociális ösztöndíjra (tehát a rendszeres szociális ösztöndíj feltételei érvényesek rá.). Külföldi állampolgárságú, miniszteri ösztöndíjban részesülő hallgató a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság által meghatározott feltételek megléte esetén a hallgatói normatíva 10%-ának megfelelő havi összegű ösztöndíjban részesíthető.

3. Mi az a rendkívüli szociális támogatás és hogyan tudom igényelni?  Pályázatot nyújthat be a hallgató, ha a saját vagy családja szociális helyzetében rendkívüli esemény következett be (például: hosszantartó, súlyos betegség, haláleset, szülők nyugdíjazása, egyéb a szociális helyzetben bekövetkező jelentős változás, gyerekszületés, házasságkötés, stb.).

 1. Nem tekinthető rendkívüli segélyre jogosító eseménynek:
 • az ösztöndíj elveszítése,
 • vagyontárgyainak elvesztése, illetve azok ellopása,
 • a tankönyvvásárlás.
 1. Ugyanazon címen rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet csak egyszer lehet benyújtani.
 2. A rendkívüli szociális támogatás az év során bármikor pályázható. Ennek nincs kiírt pályázati ideje. A pályázati űrlapot a NET Hallgatói Centrumában találhatjátok.

 Ha bármi kérdésed van, írj bátran! E-mail címünk: hok.szocialis@semmelweis-univ.hu