A Sportbizottság

Aktuális referens:

Posta András E-mail

Az SE HÖK a hallgatói sportélet szervezésére, az egyetemi szintű sportprogramok
megszervezésére, a részönkormányzatok sporttal kapcsolatos tevékenységének
koordinálására létrehozott központi bizottsága.
A bizottság tagjai a referens, a részönkormányzatok által delegált 1-1 fő, valamint a
Küldöttgyűlés által delegált magyar, angol, és német nyelvű képzésben résztvevő legalább
1-1-1 hallgató.