A Rendezvénybizottság

Aktuális referens:

Holp Kirill E-mail

Az SE HÖK a kulturális, közösségi, jótékonysági és egyéb rendezvények
megszervezésére, a részönkormányzatok e téren kifejtett tevékenységének koordinálására
létrehozott központi bizottsága.
A bizottság tagjai a referens, a részönkormányzatok által delegált 1-1 fő, valamint a
Küldöttgyűlés által delegált magyar, angol, és német nyelvű képzésben résztvevő legalább
1-1-1 hallgató.