7.melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 7. számú melléklete szerinti megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések

E rendelet szerint megszerezhető szakképesítés

Gyógyszertechnológia

Gyógyszertechnológia, Gyógyszerkészítés

Gyógyszerellenőrzés

Gyógyszerellenőrzés

Gyógyszerhatástan

Farmakológia, farmakoterápia
Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás,
farmakológia

Gyógyszerkémia

Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia

Társadalomgyógyszerészet

Gyógyszerügyi szakigazgatás

Farmakognózia és fitoterápia

Fitoterápia, Növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, farmakognózia

Klinikai laboratóriumi diagnosztika

Klinikai laboratóriumi szakgyógyszerész

Gyógyszerellátási gyógyszerészet

Gyógyszertárvezetés-üzemeltetés

Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás

Gyógyszerügyi szakigazgatás

Radiogyógyszerészet

Radiogyógyszerészet

Kórházi gyógyszerészet

Kórházi-klinkai szakgyógyszerész

Klinikai gyógyszerészet

Kórházi-klinikai szakgyógyszerész

Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítás

7a. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez * 

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet hatálybalépése előtt megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések

E rendelet szerint megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések

GYÓGYSZERELLÁTÁSI SZAKGYÓGYSZERÉSZET SZAKTERÜLET

Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés;
Gyógyszerellátási gyógyszerészet;
Gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés

1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés

Farmakológia, farmakoterápia;
Gyógyszerészi gondozás;
Gyógyszerhatástan;
Fitoterápia;
Farmakognózia és fitoterápia

1.2. Gyógyszerészi gondozás, farmakológia

Gyógyszerügyi szakigazgatás;
Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás;
Egészségügyi-gyógyszerügyi igazgatás;
Gyógyszerügyi szervezés;
Gyógyszertári minőségbiztosítás;
Társadalom-gyógyszerészet

1.3. Gyógyszerügyi szakigazgatás, minőségbiztosítás

KÓRHÁZI-KLINIKAI SZAKGYÓGYSZERÉSZET

Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet;
Kórházi gyógyszerészet;
Klinikai gyógyszerészet

2.1. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet;
Klinikai laboratóriumi diagnosztika;
Preparatív kémiai labor vizsgálatok;
Közegészségügyi labor vizsgálatok;
Klinikai labor vizsgálatok

2.2. Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet;
Gyógyszerészeti mikrobiológia

2.3. Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi
gyógyszerészet

IPARI ÉS GYÓGYSZERKUTATÁSI SZAKGYÓGYSZERÉSZET

Gyógyszertechnológia;
Gyógyszerkészítés;
Gyógyszer-technológia;
Növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, farmakognózia;
Biológiai gyógyszerek fejlesztése és előállítása, gyógyszer-
biotechnológia;
Radiogyógyszerészet;
Radiofarmakológia

3.1. Gyógyszertechnológia, készítményfejlesztés és -gyártás, biológiai és növényi eredetű gyógyszerek, radiogyógyszerek

Gyógyszerellenőrzés;
Minőségbiztosítás;
Kémiai (fizikai-kémiai) gyógyszer-ellenőrzés;
Biológiai gyógyszer-ellenőrzés;
Mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés

3.2. Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés

Gyógyszer-engedélyezés

3.3. Gyógyszerengedélyezés

Farmakovigilancia

3.4. Farmakovigilancia

Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia

3.5. Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia

Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia

3.6. Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia;
Gyógyszerkémia