Szakképzés bevezető – Dr. Hankó Balázs


A törzsképzési tanfolyamokat a szakgyógyszerész-jelöltek a törzsképzési idő (12 hónap) első, illetve második félévében teljesítik. A törzsképzési tanfolyamok – lehetőség szerint – szombati napokon kerülnek megszervezésre. A törzsképzési előadások az első félévben a szakirányok hallgatói számára egységesen, míg a második félévben szakirányonként kerülnek megszervezésre. A törzsképzési előadások az év végén írásbeli vizsgával zárulnak. A hallgatók a második évfolyamtól (24 hónap) szakképesítésenként vesznek részt az elméleti képzésen, és a tanultakról minden év végén írásbeli vizsgát tesznek. A szakgyógyszerész-jelöltek a harmadik év végén a Nemzeti Vizsgabizottság által meghirdetett információk szerint szakvizsgára jelentkezhetnek.

A szakmai gyakorlat teljesítése

A szakmai gyakorlatot a szakgyógyszerész-jelöltnek akkreditált képzőhelyen kell teljesítenie. A gyakorlatok rendjét a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak szabályozzák. A szakképzési idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha a szakgyógyszerész-jelölt a szakképzési idő teljes időtartama alatt legalább heti 36 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 36 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, munkavégzésre irányuló jogviszonyban tölti. A munkavégzésre irányuló jogviszony időtartama alatt a szakgyógyszerész-jelölt az egészségügyi tevékenységet szakmai felügyelet alatt végzi.

A szakképzési idő teljesítéseként legalább heti 18 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 18 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, munkavégzésre irányuló jogviszony is elismerhető, ha a szakgyógyszerész-jelölt a szakgyakorlatot a részmunkaidőben teljesíti. Ebben az esetben a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, amennyi a szakvizsgára bocsátáshoz feltétlenül szükséges.

A szakképzésre beiratkozott jelölt részére a Dékáni Hivatal leckekönyvet állít ki, amelyben az illetékesek rögzítik az elméleti és gyakorlati teljesítéseket. A szakgyakorlati időbe legfeljebb három hónap keresőképtelen állományban töltött idő számítható be. A külföldön letöltött gyakorlati idő előzetes engedély alapján a szakgyakorlat teljesítésébe szintén beszámítható. A gyakorlati idő beszámításáról a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, valamint a szakirány képviselője dönt.

Dékáni engedéllyel a nappali tagozaton végzett PhD tanulmányokból vagy a szakképesítés megkezdése előtt letöltött gyakorlati időből legfeljebb egy év a szakgyakorlati időbe beszámítható.

A számonkérés módja

A korábbi szakképesítésekről való áttérés során elvégeztük mind a pedagógiai, mind a számonkérési módszertan fejlesztését. A fejlesztés lényege az oktatás során alkalmazott esettanulmányok bemutatása, általános értelemben a „problem based learning” módszertanának kialakítása. A számonkérés során kiadott témakörökből történő egyéni esszé megírása és szóbeli referálása a törzsképzési tanfolyam elvégzésének és leigazolásának előfeltétele.

Az önképzés lehetősége

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára szinte minden kar, intézet, tanszéki könyvtár állományát, szolgáltatásait, infrastruktúráját egyesíti. Emellett az egyes kari intézetek is tartanak fenn kisebb könyvtárállományt az adott szakterület legkurrensebb könyveiből és folyóirataiból.

A szabadpolcos olvasótermekben, tematikus elrendezésben számos kötet kapott helyet a társadalomtudományok, a történettudomány, a Nyelvek és irodalmak, ill. a Természet- és orvosi tudományok területeiről.