Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának kötelező szintentartó továbbképzései

 A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara rendszeresen meghirdeti a kötelező szintentartó tanfolyamát mindhárom szakirány: a közforgalmú, a kórházi-klinikai és az ipari gyógyszerészet számára.

A Kar 2015-ben újította meg kötelező szintentartó továbbképzéseit, az elmúlt évek során bekövetkezett jelentős gyógyszerészi kompetencia- bővüléshez (generikus helyettesítés, hatóanyag alapú felírás, alapszintű gyógyszerészi gondozási tevékenység, beteg gyógyszerelési történet betekintés, 16 gyógyszerészi gondozási szakmai irányelvek stb.) alkalmazkodva, hogy a gyógyszerészek a gyógyszerellátásban, iparban, kutatásban nagyobb gyakorlati relevanciával rendelkező ismereteket szerezzenek.

A tanfolyamokon a gyakorlatorientált oktatási forma is előtérbe kerül. A kötelező szintentartó továbbképzések illeszkednek az országosan egységes – a gyógyszerészi kompetencia fejlesztési irányait meghatározó – keretrendszerhez is. A továbbképzések olyan területeket fednek le, amelyek a mindennapi gyógyszerészi gyakorlatot segítik. E struktúrában a tantermi előadások mellett kiscsoportos, esettanulmányokon és önálló munkán alapuló oktatási napot is tartunk.  

Az elektronikus vizsga helyett az egyéni esettanulmányok kidolgozása jelenti a számonkérés sikeres teljesítését.

A kötelező szintentartó továbbképzés oktatási feladatainak ellátásában a Gyógyszerésztudományi Kar Intézetein túl részt vett a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete és a Magyar Gyógyszerészi Kamara.

A képzési napok felépítése

  1. nap: általános gyógyszerészi ismeretek felelevenítése
  2. nap: a szakirányonként megfelelő sajátosságokhoz illeszkedő képzés
  3. nap: gyakorlatorientált továbbképzés.

Regisztráció:

A részvétel ellenőrzése elektronikus regisztrációval, beléptető rendszer használatával és kódolvasó készülékek segítségével történik. A 75%-os részvétel a vizsgára bocsátás alapfeltételeként került figyelembe vételre.

Bővebb információk, pontos órarendek a www.gyoftex.hu honlapon a tanfolyamok, azon belül a kötelező szinten tartó menüpontok alatt találhatók, ahol mód van a tanfolyamokra való jelentkezésre is.


Tematika:

Tematikák/Előadásanyagok