TÁJÉKOZTATÓ

A működési nyilvántartásba történő felvételi eljárás (első felvétel) csak az Ügyfél kérelmére indul.

A működési nyilvántartásba történő első felvételre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 1. A kérelem formanyomtatványt hiánytalanul kitöltve, aláírva
  a) Papír alapú kérelem formanyomtatvány az ÁEEK EFF honlapján található (www.enkk.hu);
  b) Elektronikus úton kitölthető kérelem formanyomtatvány az ÁEEK EFF honlapján (https://adatlap.enkk.hu) található.
  Mindkét esetben szükséges: a kérelem formanyomtatvány kitöltése és postai úton történő beküldése vagy a személyes ügyfélszolgálaton történő leadása.
 2. A 3.000,–Ft összegű eljárás igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat csatolása a fenti kérelemhez
  – Az eljárási díj befizethető:
  a) Banki átutalással az ÁEEK Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszá-mára: 10032000-01490576-00000000
  b) rózsaszínű csekken a Magyar Postán a fenti számlaszámra, valamint
  c) az ÁEEK EFF ügyfélszolgálatán igényelhető sárga csekken.
 3. Szakmai kamarai tagság igazolása
  – Orvosok, fogorvosok, klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók esetében:
  Magyar Orvosi Kamara (www.mok.hu)
  –Gyógyszerészek esetében: Magyar Gyógyszerészi Kamara (www.mgyk.hu)
  –Egészségügyi Szakdolgozók esetében: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (www.meszk.hu)

Amennyiben a kérelem teljes, hiánytalan és az Ügyfél az összes szükséges mellékletet csatolta, kiállításra kerül részére a működési nyilvántartási igazolvány (kártya), amely igazolja az önállóan végezhető egészségügyi tevékenységre való jogosultságot.

Részletes tájékoztatóért kattintson ide.

Ügyfélszolgálati elérhetőségek itt találhatóak.