Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 18.
536180 Összes oltás
Dr. Béni Szabolcs

Gyógyszerésztudományi Kar, dékánhelyettes

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:
Siófok, 1980. június 16.

CSALÁDI ÁLLAPOT:
nős, 2 fiúgyermek édesapja

EGYETEMI VÉGZETTSÉG, SZAKVIZSGA, TUDOMÁNYOS FOKOZAT:

2003                gyógyszerészi oklevél
                         Semmelweis Orvostudományi Egyetem,

Gyógyszerésztudományi Kar

2007                PhD fokozat
                         Semmelweis Egyetem, Gyógyszertudományok Doktori Iskola

2008                gyógyszerellenőrzés szakgyógyszerész
                         Egészségügyi Minisztérium

2016                habilitáció – gyógyszerészeti tudományok
                         Semmelweis Egyetem

MUNKAHELY, BEOSZTÁS:

2003-2006      ösztöndíjas PhD hallgató
                         Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

2006-2008      központi gyakornok
                         Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

2008-2011      egyetemi tanársegéd
                         Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

2011-2014      egyetemi adjunktus
                         Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

2014-              egyetemi docens, intézetigazgató
                         Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet

 

NYELVISMERET:

angol               középfokú, “A+B” típusú (állami Nyelvvizsga Bizonyítvány)

német              középfokú, “C” típusú (állami Nyelvvizsga Bizonyítvány)

 

ÖSZTÖNDÍJAK, TANULMÁNYUTAK:

2002-2003      Köztársasági ösztöndíj

2008                 ÖAD ösztöndíj (1 hónap) Universität Innsbruck, Ausztria

2009-2010      HAESF Senior Leaders and Scholars Fellowship (12 hónap)
                         University of California Riverside CA, Riverside, USA

2010-2012      OTKA-NKTH Mobilitás Ösztöndíj (22 hónap)  

                         University of California Riverside CA, Riverside, USA

2012-2015      Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

2016-2017      Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj ÚNKP-16-4-PD-2016-0001

2018-2021      Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

2018-2019      Bolyai+ Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj ÚNKP-18-4-SE-121

 

ELISMERÉSEK, KITÜNTETÉSEK:

2008                Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány fiatal oktató kategória I. helyezett

2009                Junior Prima Díj (Oktatás és Köznevelés kategória)

2015                Kiváló Kutató díj (Aesculap Alapítvány)

2018                A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója

2018                Pungor Ernő-díj 

 

PÁLYÁZATOK:

2008-2012      OTKA-K                    Bio- és gyógyszermolekulák mikrospeciációja
társ kutató

2010-2012      OTKA-MB08A          NMR-alapú módszerek fejlesztése heparin és rokon szerkezetű anionos oligoszacharidok elválasztására és szerkezet-jellemzésére
vezető kutató             

2013-2016      OTKA-PD                  Anyatej oligoszacharidok analitikai jellemzése
vezető kutató             

2016-2020      OTKA-K                    Természetes eredetű citotoxikus diarilheptanoidok új forrásai: fitokémiai jellemzés és bioaktivitás-vizsgálat
társ kutató                  

2017-2020      OTKA-FK                  Új stratégia a gyógyszerjelölt természetes vegyületek kutatásában
társ kutató

 

TUDOMÁNYMETRIAI ADATOK:

Béni Szabolcs tudományos munkáit bemutató MTMT oldal:

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10001293&jelleg=1,2,3,4,5,6,7

Béni Szabolcs tudományos munkáit bemutató Google Scholar oldal:

https://scholar.google.hu/citations?hl=hu&user=-r_PNPIAAAAJ

közleményinek össz-hivatkozása: 1380

közleményeinek független hivatkozása: 1100

összes impakt faktor: 270,1

Hirsch-index: 20

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG:

2003-              Általános és Szervetlen Kémiai Gyakorlatok gyakorlatvezető magyar nyelven

                        Kvalitatív Analitikai Kémia gyakorlatvezető magyar nyelven

2004-              Szakdolgozatok konzulense

2006-2009      Általános és Szervetlen Kémiai Gyakorlatok gyakorlatvezető angol nyelven

                        Kvalitatív Analitikai Kémia gyakorlatvezető angol nyelven

2007-              Általános és Szervetlen Kémia Tanrendi előadó magyar és angol nyelven

                        Műszeres Gyógyszeranalízis c. kötelezően választható tárgy egyik előadója

                        Szakgyógyszerész képzésben előadások tartása

                        TDK témavezetés

2011-2014      Gyógyszerészi Kémia főtárgy egyik előadója magyar és angol nyelven

2012-              Rektori Pályamunka konzulens

                        PhD képzésben témavezető

2013-2014      Gyógyszerészi Kémia főtárgy egyik előadója német nyelven

2014-              Farmakognózia főtárgy előadója magyar, angol és német nyelven

2015-              Továbbképzési előadások tartása

 

TÁRSASÁGI TAGSÁG:

2004-              Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztály tag

2007-              MTA Szerves és Gyógyszeranalitikai Munkabizottság tag

2008-2011      MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság tag

2008-              MTA NMR Munkabizottság tag

2008-              Magyar Kémikusok Egyesülete NMR Szakcsoport tag

2013-              MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztály vezetőségi tag

2014-              Magyar Kémikusok Egyesülete tag

2015-              Magyar Elválasztástudományi Társaság tag

2018-              MTA Analitikai és Környezeti Kémiai Tudományos Bizottság tag

 

 

EGYETEMI, KARI ÉS EGYÉB TISZTSÉGEK:

2002-2003      Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat alelnök

2002-               Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanács tag

2003-2004      Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnök

2003-2012      Gyógyszerésztudományi Kar Oktatási és Kredit Bizottság tag

2006-2009      Gyógyszerésztudományi Kar Kari Ifjúsági Tanács elnök

2007-2018      Semmelweis Egyetem Rektori Pályamunka Értékelő Bizottság tag

2007-2012      Gyógyszerészet c. folyóiratban felkért referáló

2011-2014      Gyógyszerésztudományi Kar Kari Ifjúsági Tanács elnök

2012-              Gyógyszerésztudományi Kar Tudományos Bizottság tag

2015-              Semmelweis Egyetem Felülbírálati Bizottság tag

2016-              Gyógyszerésztudományi Kar Idegen Nyelvű Oktatási Bizottság elnök

2017-              A Semmelweis Egyetem Szenátusának tagja

2017-              A német nyelvű gyógyszerészképzés szakvezetője

2018-              A Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettese