Köszönetet mondunk, hogy 2015-ben Alapítványunkat támogatták:
EGIS Gyógyszergyár Zrt, Richter Gedeon Nyrt, Meditop Phoenix Pharma, Városligeti patika


A Gyógyszerésztudományi Kar első dékánjának, professzor Dr. Mozsonyi Sándornak (életrajzi adatai innen letölthető) emlékére alapítvány létesült. Az alapítvány kamataiból a Semmelweis Egyetem kiemelkedően tanuló gyógyszerész-hallgatói, PhD-ösztöndíjasai a gyógyszerészeti tudomány művelésében és a hallgatók oktatásában jó eredményeket felmutató egyetemi oktatók, az Egyetemen kívüli oktatásban részt vevő oktató gyógyszerészek, valamint fiatalon doktorált szakemberek jutalmazhatók.


2010. évben összesen 321.390,- forintot kapott az Alapítvány az adó 1%-ból, ebből 2011 márciusban 294.000,- ösztöndíjat fizettek ki, a maradék 27.390,- forint működési költségre lett elhasználva.

Adószám: 18037748-1-42

Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az adó 1 % felhasználásáról szóló beszámoló


A Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány 2015. évi díjnyertesei ide kattintva megtekinthetők.


Felhívás a Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány pályázatára.

Az alapítványi ösztöndíjak pályázat útján nyerhetők el. Pályázatot nyújthatnak be a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának hallgatói, Ph.D. ösztöndíjasai, a Kar hallgatóinak oktatásában résztvevő – elsősorban fiatal, 40 évesnél nem idősebb – egyetemi oktatók, az Egyetemen kívüli oktatásban részt vevő oktató gyógyszerészek, valamint a fiatal doktorok.

 


A pályázat feltételei:

 • Gyógyszerészhallgatók számára: az előző két félévben – legalább 4,00-es tanulányi átlageredmény. (Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik tanulmányi versenyen helyezést értek el, rektori pályázaton, vagy tudományos diákköri konferencián díjazásban részesültek, illetőleg a pályázatra 10-15 oldal terjedelmű dolgozatot nyújtanak be a különböző szintű gyógyszergyártás, gyógyszerellenőrzés, gyógyszerfelhasználás (farmakológia, marketing stb.) tárgyköréből, illeve a gyógyszerek eltartása, expedíciója, a magisztrális gyógyszerkészítés vagy a gyógyszergazdálkodási szervezés témaköréből: azonos feltételek esetén az állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezők pályázatát kell kedvezőbben értékelni.)

 • Egyetemi oktatók számára: többéves kiemelkedő oktató-nevelő munka, saját közlemény önálló kutatási tevékenységről, vagy 8-10 oldal terjedelmű összeállítás az pályakezdés szakmai tapasztalatairól. (Előnyben részesülnek azok, akik oktató-nevelő munka módszereinek fejlesztéséből és a kari közéletből példamutatóan vették ki részüket.)

 • Oktató gyógyszerészek számára: több éves eredményes oktató gyógyszerészi tevékenység és 8-10 oldal terjedelmű összeállítás az oktató gyógyszerészi munka tapasztalatairól. Legalább két éves ösztöndíjas jogviszony, egy szaklapban megjelent publikáció, vagy nyomtatásban közzétett kongresszusi összefoglaló.

 • Fiatalon doktoráltak számára: a gyógyszerészi oklevél megszerzése után – legkésőbb 5 éven belül – PhD fokozat elnyerése
 • Ph.D. ösztöndíjasok számára: legalább két éves ösztöndíjas jogviszony, egy szaklapban megjelent publikáció, vagy nyomtatásban közzétett kongresszusi összefoglaló.

Díjazás:

 

 • gyógyszerészhallgatók számára:
  1. díj 30.000 Ft
  2. díj 18.000 Ft
  3. díj 12.000 Ft
 • egyetemi oktatók, Ph.D. ösztöndíjasok, fiatalon doktoráltak és oktató gyógyszerészek számára:
  1. díj 45.000 Ft
  2. díj 30.000 Ft
  3. díj 25.000 Ft

  (A díjak összege – figyelemmel az alapítvány kamatainak változását – módosulhat.)

 


Pályázati kiírás a Gyógyszerésztudományi Kar honlapján kerül meghirdetésre: PÁLYÁZATOK

 


Mozsonyi Sándor Alapítvány 2015. évi díjazottainak csoportképe

Mozsonyi Csoportkép 2015(A díjazottak csoportképének eredeti méretű megtekintéséhez kattintson a képre!)

Első sor ( balról-jobbra ) Dr. Tóth Eszter, Dr. Mike-Kaszás Nóra, Dr. Balogh Réka, Dr. Vizserálek Gábor, Dr. Tóth Gergő, Somlyay Máté V. évf. Második sor : Gampe Nóra V. évf, Dr. Ulakcsai Zsófia Éva, Dr. Molnár Borbála, Grabarics Márkó IV. évf., Fodor Blanka IV. évf. Harmadik sor : Tolnay Boróka V. évf., Dr. Nemes Zoltán, Dr. Kleiner Dénes, Németh Judit V. évf. Hátsó sor : Fejes Viktória V. évf., Köteles István V. évf., Nagy Bálint V. évf., Jánoska Ádám III. évf., Balogh Mihály V. évf., Dr. Mirzahosseini Arash

Mozsonyi Archívum 2015