TDK lehetőségek:

  • Hatóanyagok fehérje kötődésének vizsgálata CD spektroszkópiával.
    Témavezető: Dr. Horváth Péter és dr. Pálla Tamás

  • Királis segédanyag – hatóanyag interakcióinak vizsgálata CD spektroszkópiával
    Témavezető: Dr. Horváth Péter

  • Királis hatóanyagok albumin kötődésének vizsgálata
    Témavezető: Dr. Tóth Gergő és dr. Horváth Péter

Szükséges feltétel: Kémiai  tárgyakból jó/jeles vizsgaeredmény

2023-as OTDK eredmények:

  • Dobó Máté SE GYTK V.  (OTDK különdíj)

Intézetünkből a 2023-as TDK konferencián az alábbi hallgatók előadásai hangzottak el:

Bodonyi Simon József: Maleinimid-funkcionalizált morfin-haptének szintézise és szerkezetvizsgálata (II. helyezés)

Niedermüller Ákos: Ionos folyadékok szintézise és alkalmazhatóságának vizsgálata királis kapilláris elektroforézisben (III. helyezés)

Bánki Adél: Humán szérumalbumin-hatóanyag komplexek vizsgálata indukált cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával

Dombi Gergely: Az apremilaszt humán szérum albuminhoz való kötődésének jellemzése

Holman Borbála: „Biased” opioid-receptor agonista szintézise és szerkezetvizsgálata

Mind a résztvevőknek, mind témavezetőiknek gratulálunk.