Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Gyógyszerészi Kémiai Intézet
+36 20 480 5172, balogh.gyorgy.tibor@semmelweis.hu
Dr. Horváth Péter
egyetemi docens; igazgató helyettes
53840horvath.peter@semmelweis.hu
Bárdos Vivien
Ph.D. hallgató; oktatási munkatárs
53013bardos.vivien@semmelweis.hu
53031, csicsak.dora@semmelweis.hu
Dr. Dobó Máté
Ph.D. hallgató
53094
Dr. Faragó Zoltán
Ph.D. hallgató
53042
Dr. Hosztafi Sándor
Tudományos főmunkatárs
53093hosztafi.sandor@pharma.semmelweis-univ.hu
Kádár Szabina
oktatási munkatárs
53031kadar.szabina@semmelweis.hu
Dr. Köteles István
TanársegédTartósan távol
53093koteles.istvan@pharma.semmelweis-univ.hu
Dr. Krekó Marcell
Ph.D. hallgató, tanársegéd
kreko.marcell@pharma.semmelweis-univ.hu
Lőrinczi Mária
Ügyvivő szakértő
(+36-1)217-0891, 53071lorinczi.maria@semmelweis.hu
Dr. Mazák Károly
Egyetemi docens, tanulmányi felelős (német)
53062mazak.karoly@semmelweis.hu
53073kraszni.marta@semmelweis.hu
Dr. Mirzahosseini Arash
Egyetemi adjunktus
53041mirzahosseini.arash@semmelweis.hu
Prof. Noszál Béla
Professor emeritus
(+36-1)217-0891, 53051noszal.bela@pharma.semmelweis-univ.hu
Prof. Őrfi László
Egyetemi tanár
53030orfi.laszlo@pharma.semmelweis-univ.hu
Dr. Pálla Tamás PhD
Tanársegéd
476-3600, 53041palla.tamas@semmelweis.hu
Santana Juliana
Ph.D. hallagtó
4763600, 53042
Simon Balázs
Ph.D. hallgató
53093,
Szolláth Rita
Ph.D. hallgató
53063,
(+36-1)215-5241, 53019novak.krisztina@pharma.semmelweis-univ.hu
Dr. Tóth Gergő
Egyetemi adjunktus, tanulmányi felelős
53094toth.gergo@semmelweis.hu
Dr. Völgyi Gergely
Egyetemi docens, tanulmányi felelős (magyar, angol)
53023volgyi.gergely@semmelweis.hu