A Gyermekgyógyászat tantárgy oktatása az ÁOK ötödik évfolyamán blokkosított formában, 5 hetes turnusokban zajlik. A NEPTUN rendszerben történt jelentkezést követően az adott turnus első napján hétfőn, 08:00 órakor kezdődik az oktatás Klinikánk Tantermében ,előadással (1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-8.). 

Az előadást követően 10:00 órakor a tanteremben az oktatásra vonatkozó, részletes Hallgatói tájékoztatót tartunk.

Az osztályos gyakorlatok során az első két hétben a gyermekgyógyászati fizikális vizsgálat elsajátítása a cél, majd a második két hétben már nagyobb szerepet kap a differenciáldiagnosztikai szemlélet elsajátítása. A gyakorlatokon való részvételhez fonendoszkóp kötelező!

A gyakorlati tematikába illesztett speciális foglalkozások során az adott szakterület specialistája bemutatja a téma alapvető fontosságú kérdéseit. A konzultációk célja a megadott téma gyakorlatorientált, kiscsoportos megbeszélése a hallgatók aktív részvételével. Kiemelt szerepet kap a sürgősségi ellátás gyermekgyógyászati vonatkozásainak ismertetése.

 

Követelmények, számonkérés:

Az egyetemi TVSZ szerint a hiányzások teljes pótlása kötelező, mely a gyakorlatvezetővel előre egyeztetve szerdai napokon, hétköznap ügyeleti időben, illetve más turnussal lehetséges.

A 2. és 4. oktatási hét végén írásbeli tesztre kerül sor, valamint a 4. hét végén gyakorlati vizsgát szervezünk, melynek során a betegágy melletti betegvizsgálat elsajátítását ellenőrizzük. A tárgy az 5. héten szóbeli kollokviummal zárul. A vizsgajegybe a szóbeli és a gyakorlati részvizsga eredménye 50-50 %-ban számít be, de mindkét részen minimum elégséges (2) eredmény elérése szükséges a sikeres vizsgához (nem egyértelmű átlag esetén a szóbeli vizsga érdemjegye lesz a döntő).

A 2. és 4. héten írt két teszt eredménye során legalább 91%-ot elérő hallgatók esetében a vizsgajegy kialakításakor egy harmadik, jeles (5) érdemjegy is beszámításra kerül.

Az oktatással kapcsolatos dokumentumok az alábbi linkeken elérhetőek: 

 

A blokkoktatás során kiadott oktatási anyagok a Semmelweis Egyetem e-learning rendszerén (Moodle) található: https://itc.semmelweis.hu/moodle/login/index.php)

Az oktatási kérdésekkel kapcsolatos ügyintézésre vonatkozólag itt található információ.

 

 

V. évfolyam tanulmányi felelősei:

Dr. Beniczky Nikolett

Dr. Mudra Katalin

Dr. Giczi Diána

 

Magyar ÁOK tanulmányi felelőse:

Dr. Györgyi Zoltán

 

Rektori felhívás a hallgatói járványügyi feladatokban való részvételről (2020.11.01.) https://semmelweis.hu/gyermekklinika2/2020/11/02/rektori-felhivas-hallgatoi-reszvetel-a-jarvanyugyi-keszultsegi-feladatokban/