A Dr. Petényi Géza emlékére létesített alapítvány ez évben is lehetőséget kínál fiatal gyermekorvosoknak a DR. PETÉNYI GÉZA-DÍJ elnyerésére. Pályázni lehet a gyermekegészségügy bármely területével foglalkozó, szakfolyóiratban, 2019. július 1. – 2020. június 30. között megjelent, illetve megjelenésre már elfogadott, díjazásban vagy anyagi elismerésben még nem részesült közleménnyel, melynek a pályázó első vagy egyetlen szerzője. A pályamunkák beadási határideje: 2020. július 15.

Bővebb információk megtalálhatók a Pályázati kiírásban.