Őszinte örömmel várjuk az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatóit, akik 2020. január 9-től kezdődően, Klinikánkon teljesítik lelkigondozói gyakorlatukat. A gyakorlat célja, hogy a hallgatók olyan területeken vegyenek részt terepgyakorlaton, amelyekben kiemelten szükség van a lelkigondozói kompetenciák erősítésére, ilyen terület a kórházi lelkigondozás.

Életünk során mindannyian kerültünk már kezelhetetlennek tűnő, nehéz helyzetbe, amikor egy felénk forduló érdeklődő szempár, vagy egy  őszinte kérdésre adott, általunk megfogalmazott válasz segített rávilágítani a megoldásra. A lelkigondozás az életkérdésekről folytatott beszélgetés, mely válságos helyzetben megoldással támogatja a bajba jutott embert, nem konkrét javaslatokkal, hanem abban segítve, hogy ő maga felismerje: miként tud válaszokat találni kérdéseire, hogyan találja meg a továbbhaladás lehetőségét.

Lelkigondozónak lenni nehéz, de nemes feladat! Különösen nehéz helyzet beteg gyermekekkel, az ő szüleikkel való lelkigondozói feladat. Speciális felkészültséget igényel, melyet a Hittudományi Egyetem hallgatói gyakorlati szinten sajátíthatnak el intézményünkben. Várjuk őket!

“Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.” (Margarete Seemann)