Betűméret: A A A

Graduális képzés

Klinikai Genetika

NEPTUN Kód: AOKGRI764_1M
Klinikai modul- kötelezően választható tárgy, V. évfolyamos ÁOK képzésben
1 hetes blokkgyakorlat, a hét végén vizsgával történő zárással
A tantárgy előadójának neve: Prof. Dr. Molnár Mária Judit
Tanulmányi felelős: Dr. Zeke Helga


Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos megkereséseket Tóth Andrea titkárságvezető email
címére várjuk, aki ezeket a megfelelő felelőshöz fogja továbbítani:
toth.andrea@med.semmelweis-univ.hu


Ideje: a blokkok beosztásának megfelelően (ld. NEPTUN rendszer)
Helyszínek: 
FIGYELEM! A maszk viselése a gyakorlat teljes ideje alatt kötelező lesz, a lábzsák és a
köpeny bizonyos helyszíneken/óratípusok esetében. A COVID tesztelésére vonatkozó
előírások ide kattintva olvashatóak.

Nyitóelőadás, szemináriumok:
Elméleti Orvostudományi Kar (1094 Budapest, IX. Tűzoltó utca 37-47.), 0.806 szemináriumi terem

Öltöző, ruhatár:
A kiscsoportos, betegágy melletti órákhoz védőruha viselése kötelező. A hallgatók a
diákigazolvány leadásával kapnak kérésre fehér köpenyt és szekrénykulcsot.
Semmelweis Egyetem Központi Betegellátó Épület (Korányi Tömb)
1082 Budapest Üllői u. 78/b
Főbejárat, a mozgólépcső mellett (Viola Boldizsár várja a hallgatókat a hétfőn 12:30-
16:00 és kedden 10:00- 14:00 zajló kiscsoportos gyakorlatok előtt és után 20 perc
időtartamig. Kérem, ne késsenek!)

Szemináriumi helyiség, titkárság, genetikai laboratórium:
Semmelweis Egyetem Központi Betegellátó Épület (Korányi Tömb)
1082 Budapest Üllői u. 78/b
„A” épület (Radiológiai Szárny) IV. emelet
(Egyes csoportok esetében a szemináriumi, workshop és konzultációs órák az
Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjában tervezettek, a 1094 Budapest,
Tűzoltó u. 37-43. cím alatt, erről az adott csoportot tájékoztatni fogjuk)

Neurogenetikai ambulancia:
Semmelweis Egyetem Központi Betegellátó Épület (Korányi Tömb)
1082 Budapest Üllői u. 78/b
„B” épület (Főépület) I. emelet
(Az Üllői úti főbejárat felől érkezve, a mozgólépcsőn (vagy lifttel) feljutás az I.
emeletre, majd a patika és a büfé után egy aulából jobbra nyíló folyosón a 148. és 149.
szobákat kell keresni.)

Fekvőbeteg osztály:
Ritka Betegségek Központ
Neurológiai Klinika Épületének jobb szárnyának I. emeletén
1083 Budapest Balassa János u. 6.
(A Korányi Tömb Főépületét a Belklinikával, Urológiai Klinikával és a Neurológiai és
Pszichiátriai Klinikákat összekötő függőfolyosója felől javasolt az érkezés, belépés
csak egy csoportban! Akadálymentesen az osztályt a belső udvarról, a mentőbejáraton
keresztül lehet megközelíteni.)

A tárgy célja: 
A Klinikai Genetika tantárgy az orvostanhallgatókat a human genetikai variációk
klinikai jelentőségével ismerteti meg, illetve a genetikai betegségek diagnosztikájának
és kezelési lehetőségeinek alapjait rakja le elsősorban esetek, klinikai szituációk
ismertetése, bemutatása segítségével. Ma már a genetikai tesztek a klasszikus
értelemben vett genetikai diagnosztika (monogénes betegségek és chromosomalis
rendellenességek diagnosztikája) mellett az egyes betegségekre való hajlam
megbecslésére (predikció), az egyes terápiás lehetőségek hatékonyságának és
mellékhatásának megjóslásában (farmakogenomika) és a betegségek prognózisának
megállapításában is szerepet játszanak. Az orvos szerepének megvilágítása az
örökletes betegségek menedzsmentjében. A diszciplína az orvostudomány egyik
leggyorsabban fejlődő tudományága, a jövő orvoslásának egyik fontos eleme.

Kredit érték: 2 pont

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás
pótlásának lehetősége: ld. Moodle rendszerben közzétett tájékoztató anyagok. A
tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően a foglalkozások 75%-án kötelező a
részvétel.
Előfeltételi tárgy: Farmakológia II, Genetika és genomika, Patológia II
A vizsga típusa: Írásbeli teszt
Vizsgakövetelmények: a fenti tematika alapján az ismeretek elsajátítása
A vizsgajelentkezés módja: NEPTUN rendszeren keresztül
A tananyag további elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek,
segédletek és szakirodalom listája: ld. Moodle rendszerben közzétett
tájékoztató anyagok

Tantárgyi tematika (kattintson a nagyobb megjelenítésért):

 

Disruptive medical technologies

NEPTUN Kód: AOSGRI374_1A

A 2020/21. tanév második félévében kerül megtartásra. Feltöltés alatt.