Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 24.
407074 Összes oltás

Személyes adatok

 

Név:                                       dr. Németh Orsolya

Születési hely, idő:              Zalaegerszeg, 1981.március 26.     

Állampolgárság:                  magyar

E-mail:                                  nemeth.orsolya@dent.semmelweis-univ.hu

Telefon:                                 +36 20 825 0333

 

Munkahelyek

2019-                                    egyetemi docens, Semmelweis Egyetem FOK

2016-                                     Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola, önálló akkreditált                                                                           témával  rendelkező témavezető

2013-                                    Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar,
                                              Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, igazgatóhelyettes,                                                                    Orális medicina Osztály osztályvezető főorvos

2006 -2012.                       ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főiskolai Kar Fonetikai és                                                              Logopédiai Tanszék, Budapest
                                              Fogászat-fogszabályozás tantárgyi előadó

2007-2008.                       Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola,
                                             Szakiskola és Gimnázium
                                             anatómia tantárgyi előadó fogászati assszisztensek és                                                                                 dentálhigiénikus szakos tanulóknak

2006-2009.                      Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelet tit-kárságának                                                             vezetője

2005-2007.                      Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola                                                                        Funkcionális Anatómia tantárgyi előadó

2005-2013.                      Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar
                                           Fogpótlástani Klinika, Budapest
                                           rezidens
                                           klinikai szakorvos (2009-től)
feladat: propedeutika, teljes protetika és integrált fogászat oktatása III., IV. és V. éves hallgatóknak magyar, német és angol nyelven

Tanulmányok

2017.                                     SE EMK egészségügyi manager diploma

2015-2017.                           SE EMK egészségügyi manager képzés

2015.                                     Phd diploma summa cum laude minősítés

                                              2029/SE-DI-PATTUD/2005

2011.                                    Semmelweis Egyetem, PhD Kongresszus, Budapest, 1.                                                                  helyezés

                                             Gyermekkori malignus daganatos megbetegedésekkor                                                                                 alkalmazott citosztatikumok nyálszekrécióra gyakorolt                                                                               késői  hatásai

 

2009 .                               Konzerváló fogászat és fogpótlástani szakvizsga

                                             minősítés: kiválóan megfelelt (jeles); száma: 531/2009

2008.                                  Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam

                                             bizonyítvány száma: SUVE-B067/2008

2007 -2015.                       doktorandusz hallgató, Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola 

2005.                               Korányi Frigyes Tudományos Fórum különdíj

                                             Teljes fogpótlást viselők palatinális nyálszekréciós vizsgálata

                                          Máthé Gyula alapítvány Ösztöndíj

                                            Diploma minősítése: summa cum laude; száma:40/2005

2004.                              Rektori pályázat I. díj

A maxilla fogmedri nyúlványának alak és szerkezeti válto-     zásai a fogászati implantológia szemszögéből

2004.                              Köztársasági Ösztöndíj

2004.                                 Fogpótlástani Klinika TDK munka: Teljes fogatlanság                                                                                  következtében beálló TMI változások és rehabilitációs lehetőségek

                                            témavezető: Dr. Kivovics Péter

2004.                                 Albert-Ludwigs Universität, Freiburg -Erasmus pályázat

2003-2005.                      Díjas Demonstrátor

 

2002-2004.                      Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

                                            Neuromorfológiai Labor

TDK munka:                     Nervus trigeminus secunder és tercier elágazódásai 

                                            témavezető: Prof. Palkovits Miklós

                                            Demonstrátor

1999-2000.                        Szegedi Tudomány Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

                                             (két elvégzett szemeszter)

1995-1999.                         Zrínyi Miklós Gimnázium speciális német nyelvi osztály,                                                                           Zalaegerszeg

 

1987-1995.                           Egervári László Általános Iskola, Egervár

 

Továbbképző előadások, oklevelek

2018. júni.: Alapvető és szükséges ismeretek az állkapocsízületről a fogászatban, különös tekinettel a fogszabályozásra. A fogszabályozási kezelés mechanikája ízületi diszfunk-cióval rendelkező betegeknél – Savaria-Dent Kft. (12 cre-dit, OFTEX 69103)

2018. máj.: 3rd Annual G&H orthodontics symposium (Lisbon)

2017. dec.: Szkeletális és dentális aszimmetriák orthodonciai keze-lése – Savaria-Dent Kft. (16 credit)

2017. nov.: iTOP Advanced (No. 21159)

2017. okt.: vITathon – Az adat életet menthet – oklevél eredményes mentori tevékenységért. (HACKATHON)

2017. szept.: Clinical efficiency – Barcelona, Sapin (BCNortho)

2017. márc.: Orthodontics: Art Meets Science (Manchester)

2017. jan.: Korai ortodonciai kezelések kivehető készülékekkel – Savaria-Dent Kft. (16 credit)

2016. júni.: Hybrid thinking – A new way of thinking and approaching to clinical straight wire (Dr. Daniel Celli)

2015. nov.: Comples cases – Hatékony felnőttkorikezelés, Class II korrektorok és önligírozó készülékek – az ideális kombi-náció és komplex asszimetriák klinikai kezelése (14 credit)

2015. okt.: Class II treatment an non compliance devices (Florence)

2015. márc.: Aktuális kérdések a modern fogszabályozásban (Dr. Do-mingó Martin – 25 credit)

2014. nov.: Digitális Volumentomografia avagy a CBCT használata (Radio Dental Extra Kft.)

2014. nov.: The CCO System – Átfogó Klinikai Orthodoncia (Dr. Raf-faele Spena – 20 credit)

2014. szept.: Globális szemlélet a fogszabályozásban (Dr. Daniel Rollet – 20 credit)

2014. júni.: 90th Congress oft he European Orthodontic Society (Wasaw – 20 credit)

2014. ápr.: Success with system: tomas®- pins – more than just a mi-ni-screw (dr. med. Thomas Lietz)

2014. márc.: Bevezetés az egyenesíves technikába, gyakorlati tan-folyam electrodonton, Négy premoláris extrakciójával társult fogszabályozó kezelések (Dr. Horváth János – 14 credit)

2013. nov.: Biomechanika a fogszabályozásban, anyagismeret az orthodoncia kezdeteitől a mai csúcstechnikáig (Dr. Chris-toph Peter Bourauel – 20 credit)

 

Szakmai gyakorlat

2011.                     Implantológia kurzus, Triberg, Németország (2 hónap)

2004- 2005.        Albert-Ludwigs Egyetem, Freiburg, ERASMUS ösztöndíj (5 hónap)

2004-2005.          Országos Onkológia Központ Fej-Nyak Sebészet Asszisztálás

2003.                    Alexandria University, Faculty of Dentistry (Egyiptom) (2 hónap)

2003-2004.         Központi Stomatológia Intézet Szájsebészet gyakorlat
                               Szt. László Kórház Fogászat gyakorlat

2002.                    Központi Stomatológia Intézet
                               Sziget Fesztivál AIDS sátor stomatologiai szűrés

2001.                     Kútvölgyi Klinika Ápolástani Ismeretek

Nyelvismeret

Német középfok biz. sz.: 022538/1998.06.20.
Angol középfok biz. sz.: 040421/1999.03.12.

Számítógépes ismeretek

Apple OS X, PC Windows7, Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Multimedia (Internet, Java)

Budapest, 2018. december 10.