dr. Antal DóraSzemélyi adatok

Név: dr. Antal Dóra

Tanulmányok

2016 Gyermekfogászati szakvizsga

2008-2013 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar  summa cum laude minősítéssel

2004-2008 Szent László Gimnázium, Budapest


Szakmai tapasztalat

2010-2013: MFHE aktív tagság: óvodai és általános iskolai prevenció

2011: extractiós gyakorlat: SE FOK Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika

2012: általános fogászat gyakorlat: SE FOK Parodontológiai Klinika

2011-2012: Klinikai tehetséggondozó program: SE FOK Orális Diagnosztikai Tanszék Szájsebészeti Részleg, SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

2011-2012: részmunkaidős tudományos segédmunkatárs: SE FOK Orálbiológiai Tanszék

2013-2016: SE FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet – Gyermekfogászat rezidens

2016: SE FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet – Gyermekfogászati Osztály osztályvezető főorvosa

Tudományos tevékenység

TDK munka:
SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (Összehasonlító neurohisztológiai és eurocitokémiai labor): 2010. IX.- 2011. II.
SE FOK Fogpótlástani Klinika: 2011. II.- 2011. IX.
SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika: 2011. IX.- 2013. V.

Magyar Idegtudományi Társaság XIII. Konferenciája 2011:
P2.30. Adorjan, I., Berecz, E., Visolyi, G., Antal, D.,  Kani, E., Kalman, M: Immunohistochemical investigation of the developing subventricular zone situated in the lateral ventricle in rat brain

Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia 2012:
Antal D., Lippmann A.: Hang sorozat impulzusok nyálszekréciós és módosult tudatállapot induktív hatása
Lippmann A., Antal D.: Zusammenhänge zwischen zahnärtlicher Furcht, deren körperliche Effekte und Graphologie

Nyelvismeret

Angol: Államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga (2007)
Spanyol: Társalgási szint, alapfokú egyetemi záróvizsga (2012)

Jelnyelvi vizsgával rendelkezik (tanúsítvány száma: 000247)