Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 16.
402981 Összes oltás

 

 

Tájékoztató

71715/FOFTO/2021

TÁJÉKOZTATÓ a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos tudnivalókról a 2021/2022. tanévben (pdf)                                                                                                                   

 

 A Semmelweis Egyetem hatályos kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV III.2 RÉSZ – Továbbiakban: TVSZ) 15.§ (1) értelmében a Semmelweis Egyetemre felvételt nyert személy legkésőbb a döntést követő félévben (jelen esetben 2020/2021. tanév 1. félév) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesíthet. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról rendelkezése szerint a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a hallgató kinyilvánítja, hogy az Egyetem és a Kar rá vonatkozó szabályait ismeri és betartja.

1.NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben történő regisztráció és halasztás:

A NEPTUN rendszerben a regisztrációs időszak 2021. augusztus 30-án 10:00 órától 2021. szeptember 3-án 23:59 óráig tart.

Amennyiben az I. évfolyamra felvételt nyert hallgató 2021. szeptember 3-ig a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben beiratkozási, vagy halasztási szándékát nem regisztrálja, a tanulmányok megkezdésére vonatkozó jogát elveszti.

A jelenleg hatályban lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 16.§ értelmében a felvett személy beiratkozása után tanulmányai megkezdésére egybefüggően legfeljebb két félév, a tanulmányok során összesen legfeljebb négy félév halasztást kaphat. Az első félév teljesítése előtti halasztás esetén, illetve egyéb különös méltánylást érdemlő, a tanulmányok megszakításával járó esetben a Kar Tanulmányi és Vizsgabizottsághoz kérvény benyújtása szükséges. Az ilyen jellegű igényt a Kar Dékáni Hivatalában írásban kell benyújtani a szorgalmi időszak harmadik hetéig. A kérelem a FOK Tanulmányi és Vizsgabizottság honlapján található.

Az első félév teljesítése előtti halasztás esetén is szükséges beiratkozni, illetve regisztrálni és passzív státuszt beállítani a NEPTUN rendszerben. A halasztási időszak elteltével a felvett személy külön felszólítás nélkül köteles beiratkozni.

 

2.Beiratkozás:

Tanulmányi tudnivalókkal kapcsolatos tájékoztató időpontja és helyszíne:

 • augusztus 30. (hétfő) 8-9 óra között,
 • Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum, Árkövy József tanterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.)

Beiratkozás időpontja és helyszíne:

 • augusztus 30. (hétfő) 9-16 óra között,
 • Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Dékáni Hivatal (1085 Budapest, Üllői út. 26. fszt.10.)

A beiratkozás névsor szerint szakaszosan történik, a beosztással kapcsolatos információkat a NEPTUN rendszeren keresztül küldjük meg augusztus második felében. Kérjük, a beosztás szerinti idősávban jelenjenek meg a beiratkozáson! A beiratkozáson kizárólag az I. évfolyamra felvételt nyert hallgatók vehetnek részt. Szülők, rokonok és más kísérő személyek részvételére nincs lehetőség!

A beiratkozás során az alább felsorolt dokumentumokat szükséges benyújtani:

 • érettségi bizonyítvány (tanúsítvány is) másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 • olvashatóan (nyomtatott betűkkel) kitöltött beiratkozási lap (a nyomtatvány mindkét oldalát kérjük kitölteni!). Az állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formára történt felvételnek megfelelő beiratkozási lapot töltsék ki!
 • személyazonosító igazolvány és mindkét oldalának másolata
 • lakcímkártya és mindkét oldalának másolata
 • adóigazolvány és másolata
 • társadalombiztosítási igazolvány és másolata
 • 1 db, más célra még nem használt igazolványkép (3,5cm x 4,5cm). A nem megfelelő méretű fényképeket nem áll módunkban elfogadni, így hiányzó dokumentumnak minősül. A fényképek hátoldalán tüntesse fel nevét és születési dátumát!
 • Fogadalomtétel dokumentum aláírva
 • Nyilatkozat a fogorvosképzés során elvárt hallgatói magatartásról dokumentum aláírva
 • Tájékoztató átsorolásról/elbocsátásról dokumentum aláírva
 • Korábbi felsőoktatásban történt tanulmányok esetén részletes, a felhasznált államilag finanszírozott féléveket és a jogviszony megszűnésének dátumát tartalmazó jogviszony igazolás

Fentiekben kért dokumentumokat névvel ellátott, A/4-es méretű borítékban kérjük leadni a beiratkozás során!

A kért dokumentumok, nyilatkozatok, valamint a beiratkozó hallgatókra vonatkozó kötelező alkalmassági vizsgálat időpontja, helyszíne, beosztása szintén a Kar honlapján az Oktatás/Felvett I. éves hallgatóknak menüpont alatt található meg.

A beiratkozás elmulasztása, valamint a fentiekben kért dokumentumok hiányos leadása, feltöltése pótbeiratkozást von maga utána, melynek különeljárási díja: 6.000.-Ft.

 

3. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 27. §-a értelmében az egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyek alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges, kötelező alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi.

Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos tájékoztatót a Kar honlapján az Oktatás/Felvett I. éves hallgatóknak/Eü alkalmassági vizsgálat menüponton érheti el.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tudnivalókat, és az abban foglaltaknak megfelelően szíveskedjék eljárni, egészségügyi tevékenységet csak munkaköri alkalmas minősítés esetén végezhet.

Vizsgálati időpontok: 2021. augusztus 30 – szeptember 10.

Helyszín: Semmelweis Egyetem, Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat

(1085 Budapest, Stáhly u. 7-9. V. emelet 503. szoba)

A betegellátásban való részvételhez szükséges alkalmassági vizsgálathoz a következő dokumentumokat kell bemutatni:

 • fényképes személyi okmány
 • Anamnézis lap” kitöltve, aláírva
 • Háziorvosi nyilatkozat” kitöltve, háziorvos által aláírva
 • Semmelweis Egyetem Munkavédelmi Szabályzatának 5. sz. melléklete szerinti Nyilatkozat” kitöltve, aláírva
 • Egészségügyi nyilatkozat (Járványügyi érdekből kiemelt munkakörben dolgozók, tanulók számára)
 • anti HCV (Hepatitis C vírus) lelet eredménye
 • „Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati adatok” (Egészségügyi kiskönyv) nyomtatvány száma: C. 3151-2/a.r.sz. (nyomtatványboltban beszerezhető) kitöltve, aláírva
 • egy éven belüli negatív mellkas röntgen vizsgálat eredménye
 • három hónapon belüli laborvizsgálati eredmény (teljes vérkép, májfunkció, vesefunkció, teljes vizelet)
 • gyermekkori oltási könyv
 • Hepatitis B elleni oltások alapdokumentációja
 • viselt szemüveg-kontaktlencse adatai
 • akik egészségügyi állapotuk miatt rendszeres szakorvosi kezelés alatt állnak, friss szakorvosi vélemény, vagy dokumentáció (ambuláns lap, zárójelentés)
 • COVID oltásról szóló igazolás, védettségi igazolás

Ezen vizsgálatokat magánúton kell elvégeztetni, amelyről a dokumentumokat a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatnál kell bemutatni.

Amennyiben az oltási könyv nem áll rendelkezésre, akkor Hepatis B (Anti HBs AT) ellenanyag szint vizsgálatot kell végezni, és ennek eredményétől függően szükségessé válhat az oltások pótlása vagy ismételt megadása. Amennyiben Önnek az alkalmasságát egészségügyi munkakörre már korábban megállapították, akkor kérjük, hogy a Hallgatói nyilatkozat egészségi állapotról lapot töltse ki, és azt az alkalmassági vélemény másolati példányával együtt juttassa vissza a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatához. Ebben az esetben foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton nem kell megjelennie. A tanulmányai során – a képzés jellegétől és a curriculumtól függően – sor kerülhet kötelező járványügyi vizsgálatok elvégzésére is, ennek időpontjáról és helyéről szintén a Dékáni Hivatal fogja értesíteni.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a NEPTUN rendszerben már elérhető az új fejlesztésű időpontfoglaló modul a hallgatói alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos időpontfoglalások lebonyolítására.

Az időpontfoglalással kapcsolatos ügyeket, a felület Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat részére történő átadásig, Móri Szabolcs (mori.szabolcs@stud.semmelweis.hu) és Papp Zsombor (papp.zsombor@semmelweis-univ.hu) HÖK képviselők segítik.

A hallgatók számára két nyelven tutorial videót készített a HÖK a modul használatáról, mely itt érhető el.

Az alkalmassági vizsgálat megléte feltétele a Semmelweis Egyetemre történő beiratkozásának.

Az érvényes hallgatói alkalmassági vizsgálat időpontja a Neptun rendszerbe rögzítésre kerül, egy évig lesz érvényes.

 

4. Kötelező tanévnyitó ünnepség és fogadalomtétel:

A Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanév ünnepélyes megnyitójának időpontja és helyszíne:

2021. szeptember 1. (szerda) 10 óra
Művészetek Palotája – MÜPA (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.)

Semmelweis Egyetem Nagyvárad Téri Elméleti Tömb (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.)

Az ünnepségen való részvétel előzetes online regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi felületen érhet el: Regisztráció a Semmelweis Egyetem 2021/2022 tanévnyitójára

A regisztráció határideje: 2021. augusztus 24. (kedd) 24.00 óra

A tanévnyitón elhangzó fogadalomtétel a kurrikulum része, ezért minden elsőéves hallgató számára kötelező részt venni az ünnepségen. Amennyiben valamilyen rendkívüli ok miatt mégsem tud megjelenni, kérjük, jelezze a Dékáni Hivatal felé. A pót-fogadalomtétel időpontjáról a tanévnyitót követően fogjuk tájékoztatni.

Regisztrációját csak augusztus 24-ig tudjuk fogadni. Az első 1990 fő, aki jelentkezik az eseményre, a MÜPA-ban kaphat helyet, minden további vendégünk a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben, azaz a NET-ben követheti az élő közvetítést. Augusztus 24. után e-mailben fogjuk értesíteni arról, hogy Ön melyik helyszínre hivatalos.

Az esemény zártkörű, hozzátartozóknak nem tudunk helyet biztosítani.

A rendezvényre történő belépés csak védettségi igazolvánnyal lehetséges, ezért kérjük, hogy ezt és személyi igazolványát hozza magával a tanévnyitóra!

Kérjük, hogy folyamatosan kövesse nyomon a honlapunk tartalmát, mert az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb információk a járványhelyzet függvényében változhatnak!

 

5. NEPTUN rendszer, diákigazolvány, egyéb tudnivalók:

A Semmelweis Egyetemen az oktatás kreditrendszerben folyik. A tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézést a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül végezzük. A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerről szóló tájékoztató, mely az annak használatával kapcsolatos minden lényeges információt tartalmaz, a Kar honlapján keresztül elérhető.

A NEPTUN rendszerben történő regisztrációval egy időben kérjük, hogy személyazonosító adatait (szig. szám, TAJ és adószám), valamint számlaszámát szíveskedjék rögzíteni!

A hallgatók részére az esetleges pénzbeli támogatás folyószámlára utalással történik, ezért kérjük, hogy szíveskedjék előzetesen lakossági folyószámlát nyitni és adóazonosító számot igényelni, amennyiben nem rendelkezik még ezekkel. A folyószámla számát és a számlavezető pénzintézet nevét az iratkozási lap megfelelő rovatában fel kell tüntetni.

Amennyiben a Kar Tanulmányi és Vizsga Bizottságához szeretnének kérvényt benyújtani, az erre használatos formanyomtatványok az alábbi linken, a Tanulmányi ügyek menüpont alatt találhatók: https://semmelweis.hu/fok-tvb/

Felhívjuk figyelmét, hogy az Egyetem honlapján a mindenkor hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat és a Térítési és Juttatási Szabályzat az alábbi linken érhető el: https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/

A NEPTUN-on történő bejelentkezés után, a felsőoktatási diákigazolvány igénylésének elindítása elektronikusan történik, amelynek részletei a Kari honlapon az Oktatás/Felvett I. éves hallgatóknak/Diákigazolvány menüpont alatt olvasható.

A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalókról (pályázati kiírás, pályázati adatlap, csatolandó dokumentumok, határidők stb.) szintén a Kari honlapon elhelyezett pályázati felhívásban tájékozódhat (Oktatás/Felvett I. éves hallgatóknak/Kollégiumi elhelyezés menüpont).

 

6. Tárgyfelvétel, oktatás kezdete, tanévbeosztás:

A tantárgyak felvétele a NEPTUN rendszerben: 2021. augusztus 31. (kedd) 12.00 óra – szeptember 5. (vasárnap) 23.59 óra

Az órarend szerinti oktatás kezdete: 2021. szeptember 6. (hétfő)

A Fogorvostudományi Kar 2021/2022. évi tanévbeosztása itt található.

 

Budapest, 2021. július 30.

 

 

 

Gecse Veronika

hivatalvezető

FOK Dékáni Hivatal

 

 

Tanévnyitó

A Meghívó a Tanévnyitó ünnepségre ITT érhető el.

 

Neptun

Fogadalom

Fogadalom szövege

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar I. évfolyamára beiratkozó hallgatók fogadalma

„Én …………………………………………………………………, a Semmelweis Egyetem hallgatója ünnepélyesen fogadom, hogy hazámhoz, Magyarországhoz, annak népéhez és Alaptörvényéhez mindenkor hű leszek. Az Egyetem és az általam választott Kar hagyományait, erkölcsi és szakmai tekintélyét elismerem, azokat tiszteletben tartom. Fogadom, hogy jövendő hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok, a reám vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezéseit megtartom, az egyetemi közéletben mindezekre figyelemmel, felelősségemet átérezve veszek részt. Embertársaim titkait, amelyek tanulmányaim folyamán tudomásomra jutnak, megőrzöm. Oktatóimmal, hallgatótársaimmal és mindazokkal, akikkel az Egyetemen kapcsolatba kerülök, a kölcsönös megbecsülés alapján együttműködöm, irántuk megértéssel és tisztelettel viseltetem. Hivatásomra kitartó szorgalommal, és embertársaim iránt érzett felelősséggel készülök.

Lelkiismeretemre és becsületemre fogadom, hogy mindezeket megtartom.”

 

Budapest, 20……………………………………………

 

…………………….……………………..
                        aláírás

Beiratkozás

Diákigazolvány

EÜ Alkalmassági vizsgálat

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a NEPTUN rendszer “IDŐPONT FOGLALÓ” modulján keresztül kell jelentkezni. Az oktató videót itt találja meg.

 

Kollégiumi elhelyezés

Gólyahír, Gólyatábor

A gólyatáborral kapcsolatos információk ITT és ITT érhetők el!

GÓLYAHÍR 2021

 

Állami ösztöndíj

Diákhitel

FEKTESS A TUDÁSBA, FEKTESS A JÖVŐBE!
www.diakhitel.hu

Adatvédelem

Hallgatóknak adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató:

A Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/08/Adatvedelmi_Szabalyzat_hatalyos_2020_08_05.pdf

Csoportbeosztás