2022/2023-as tanév II. félév

Órarend

Fej- és Nyak Anatómiája

Fogpótlástan II

Fogptlástan II   Követelményrendszer      
Dátum Időpont   Előadó  Téma  Helyszín
2023.02.13. 14:00-14:45 szeminárium 1 Dr. Saláta József Fényképészeti alapfogalmak és eszközök OC Könyvtár
2023.02.13. 15:00-15:45 szeminárium 2 Dr. Saláta József Fogászati fotódokumentációs protokollok és tárgyfotózás OC Könyvtár
2023.02.13. 16:00-16:45 szeminárium 3 Dr. Somogyi Andrea Preparációs irányelvek intrakoronális fogművekhez OC Könyvtár
2023.02.14. 8:00-9:30 gyakorlat 1-2 Dr. Körmendi Szandra
Dr. Jász Bálint
Intraorális szkennelés 211
2023.02.14. 10:00-10:45 szeminárium 4 Dr. Somogyi Andrea Preparációs irányelvek koronális fogművekhez OC Könyvtár
2023.02.14. 11:00-11:45 szeminárium 5 Dr. Jász Bálint Hagyományos lenyomatvétel eszközei és anyagai OC Könyvtár
2023.02.14. 12:00-12:45 szeminárium 6 Dr. Jász Bálint Hagyományos lenyomatvételi technikák OC Könyvtár
2023.02.14. 14:00-14:45 szeminárium 7 Dr. Körmendi Szandra Koronapótlások OC Könyvtár
2023.02.14. 15:00-15:45 szeminárium 8 Dr. Körmendi Szandra Hídpótlások OC Könyvtár
2023.02.14. 16:00-16:45 szeminárium 9 Dr. Vitai Viktória Chairside rendszerek helye a digitális fogászatban OC Könyvtár
2023.04.17. 13:00-13:45 szeminárium 10 Dr. Vitai Viktória Chairside rendszerek jellemzése és felépítése OC Könyvtár
2023.04.17. 14:00-14:45 szeminárium 11 Dr. Vitai Viktória Chairside rendszerekhez kapcsolódó munkafolyamatok OC Könyvtár
2023.04.17. 15:00-15:45 szeminárium 12 Dr. Joós-Kovács Gellért Chairside fogpótlások tervezése OC Könyvtár
2023.04.17. 16:00-16:45 szeminárium 13 Dr. Joós-Kovács Gellért Chairside fogpótlások anyagtani vonatkozásai OC Könyvtár
2023.04.18. 8:00-9:30 gyakorlat 3-4 Dr. Körmendi Szandra
Dr. Jász Bálint
Intraorális szkennelés 211
2023.04.19. 8:00-12:45 gyakorlat 5-9 Dr. Joós-Kovács Gellért
Dr. Vitai Viktória
CEREC rendszerrel történő tervezés 548
2023.04.19. 14:00-15:30 gyakorlat 10-11 Dr. Saláta József
Dr. Jász Bálint
Tárgyfotózás 548

 

 

Fogászati anyagtan és odontotechnológia II

2023.02.15. 9:00-9:45 Dr. Körmendi Szandra Rögzített fogpótlások munkafázisai II.
2023.02.15. 10:00-10:45 Dr. Jász Máté Hagyományos lenyomatanyagok anyagtana (Rugalmatlan)
2023.02.15. 11:00-11:45 Dr. Jász Máté Hagyományos lenyomatanyagok anyagtana (Rugalmas)
2023.02.15. 12:00-12:45 Dr. König János Hagyományos mintakészítés anyagtana (tanulmányi, antagonista, szekciós)
2023.02.16. 8:00-8:45 Dr. Kispélyi Barbara Implantációs fogpótlások anyagai és típusai
2023.02.16. 9:00-9:45 Dr. König János Hagyományos mintakészítés anyagtana (speciális minták, implantátum analógos minták)
2023.02.16. 10:00-10:45 Dr. Palaszkó Dénes Digitális mintakészítés anyagai (Szubtraktív)
2023.02.16. 11:00-11:45 Dr. Palaszkó Dénes Digitális mintakészítés anyagai (Additív)
2023.04.18. 10:00-10:45 Dr. Linninger Mercedes Általános fogászati fémtan
2023.04.18. 11:00-11:45 Dr. Linninger Mercedes Fogászati precíziós öntés, beágyazó anyagok
2023.04.18. 13:00-13:45 Dr. Linninger Mercedes Nemesfémek és nem nemesfémek
2023.04.18. 14:00-14:45 Dr. Ábrám Emese Digitális mintakészítés anyagai – Fogászati cad/cam anyagok
2023.04.18. 15:00-15:45 Dr. Borbély Judit CAD/CAM kerámiák anyagtana 
2023.04.18. 16:00-16:45 Dr. Borbély Judit Szilikát kerámiák és Oxidkerámiák anyagtana
2023.04.18. 17:00-17:45 Dr. Borbély Judit Leplező kerámiák anyagtana és feldolgozása 

Gyakorlati tematika:

2023.02.17. 12:30-15:30 Dr. König János
Dr. Palaszkó Dénes
Műszerfelvétel és a tanlabor szabályainak felelevenítése
2023.02.17. Dr. König János
Dr. Palaszkó Dénes
36-os fog rágófelszín mintázata viaszfelcsepegtetéses módszerrel
2023.04.21. 15:30-18:30 Dr. König János
Dr. Palaszkó Dénes
4 tagú hídmintázat készítése ( adaptázás , cervikálozás mintázás)
2023.04.21. 12:30-15:30 Dr. König János
Dr. Palaszkó Dénes
A 3Sape dental designer program használata rögzített pótlás vázkészíéséhez.

           

 

2022/2023-as tanév I. félév

Biológia

Szemináriumok helye: Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Könyvtár (1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.)

Szemináriumok ideje: 2022.09.12., 2022.11.14.

Követelményrendszer Tételsor  
Dátum Időpont Előadó Cím
2022.09.12. 10.00 – 10.45 Dr. Zsembery Ákos A sejtek felépítése és működése
2022.09.12. 11.00 – 11.45 Dr. Zsembery Ákos A hámsejtek speciális feladatai
2022.09.12. 11.45 – 13.00   Ebédszünet
2022.09.12. 13.00 – 13.45 Dr. Kerémi Beáta A fogakat felépítő keményszövetek és a fogágy szerkezete
2022.09.12. 14.00 – 14.45 Dr. Kerémi Beáta A nyálmirigyek és a nyálszekréció
2022.09.12. 15.00 – 15.45 Dr. Kerémi Beáta A nyál funkciói, elsősorban a szájegészség fenntartásában

 

2022.11.14. 13.00 – 13.45 Dr. Kerémi Beáta A dentális plakk kialakulása és szerepe
2022.11.14. 14.00 – 14.45 Dr. Kerémi Beáta Az ínybarázda és a sulcus váladék
2022.11.14. 15.00 – 15.45 Dr. Kerémi Beáta A fogbél felépítése és jelentősége
2022.11.14. 16.00 – 16.45 Dr. Kerémi Beáta Ízérzés, szaglás, nyelés

 

Általános fogászati alapismeretek

Szemináriumok helye: Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Könyvtár (1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.)

Szemináriumok ideje: 2022.09.13., 2022.11.15.

Követelményrendszer Tételsor  
Dátum Időpont Előadó Cím
2022.09.13. 8.00 – 8.45 Dr. Kovács Zoltán A megtartó fogászati kezelések
2022.09.13. 9.00 – 9.45 Dr. Kovács Zoltán Fogpótlástani alapfogalmak
2022.09.13. 10.00 – 10.45 Dr. Márton Krisztina Fogászati alapfogalmak
2022.09.13. 11.00 – 11.45 Dr. Márton Krisztina Szájbetegségek
2022.09.13. 11.45 – 13.00   Ebédszünet
2022.09.13. 13.00 – 13.45 Dr. Erdei Csilla Szájsebészeti kezelések

 

2022.11.15. 13.00 – 13.45 Dr. Demeter Tamás Dentális radiológiai alapfogalmak 
2022.11.15. 14.00 – 14.45 Dr. Demeter Tamás Parodontológiai alapfogalmak
2022.11.15. 15.00 – 15.45 Dr. Dézsi Anna Gyerekfogászati alapfogalmak
2022.11.15. 16.00 – 16.45 Dr. Dézsi Anna Fogszabályozási alapfogalmak

 

Fogpótlástan I

Szemináriumok helye: Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Könyvtár (1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.)

Szemináriumok ideje: 2022.09.15., 2022.11.16., 2022.11.17.

Követelményrendszer Tételsor  
Dátum Időpont Előadó Cím
2022.09.15. 8.00 – 8.45 Prof. Dr. Hermann Péter Fogpótlások típusai 1. – Rögzített fogpótlások
2022.09.15. 9.00 – 9.45 Dr. Linninger Mercedes Fogak anatómiája 1. – Fogak, fogcsoportok feladat, hiányuk következményei
2022.09.15. 10.00 – 10.45 Dr. Jász Máté Az állkapocsízület anatómiája
2022.09.15. 11.00 – 11.45 Dr. Schmidt Péter Gnatológiai alapfogalmak 1. – Referenciasíkok és kitüntetett pozíciók
2022.09.15. 11.45 – 13.00   Ebédszünet
2022.09.15. 13.00 – 13.45 Dr. Borbély Judit Arcesztétikai irányelvek
2022.09.15. 14.00 – 14.45 Dr. Körmendi Szandra Hagyományos és virtuális artikulátorok
2022.09.15. 15.00 – 15.45 Dr. Ábrám Emese Színelméleti alapfogalmak

 

2022.11.16. 14.00 – 14.45 Dr. Ambrus Szilvia Fogak anatómiája 2. – Fogcsoportok makromorfológiája és a fogívek jellegzetességei
2022.11.16. 15.00 – 15.45 Dr. Kispélyi Barbara Fogpótlások típusai 2. – Kivehető fogpótlások
2022.11.16. 16.00 – 16.45 Dr. Schmidt Péter Gnatológiai alapfogalmak 2. – A mandibula mozgásai

 

2022.11.17. 14.00 – 14.45 Dr. Borbély Judit Mosolytervezés alapjai
2022.11.17. 15.00 – 15.45 Dr. Jász Bálint Hagyományos és digitális arcívek
2022.11.17. 16.00 – 16.45 Dr. Ábrám Emese Fogszínmeghatározás elmélete és gyakorlata

 

Fogászati anyagtan és odontotechnológia I

Elméleti tematika:

Követelményrendszer    
Dátum Időpont Előadó Cím
2022.09.14. 8.00 – 8.45 Dr. Németh Orsolya Klinikai anatómiai ismeretek teljes foghiányos páciensek esetén
2022.09.14. 9.00 – 9.45 Dr. Németh Orsolya Az anatómiai lenyomatvétel
2022.09.14. 10.00 – 10.45 Dr. Németh Orsolya A mintakészítési eljárások
2022.09.14. 11.00 – 11.45 Dr. König János Az egyéni kanál határainak berajzolása, digitális előállításának lehetőségei. Az egyéni kanál funkciós kanállá történő alakítása
2022.09.14. 11.45 – 13.00   Ebédszünet
2022.09.14. 13.00 – 13.45 Dr. König János A funkciós lenyomat készítése, mukokompresszív és mukostatikus lenyomatvételi technika
2022.09.14. 14.00 – 14.45 Dr. König János Funkciós minta elkészítése, és a harapási sablon készítésének digitális lehetőségei
2022.09.14. 15.00 – 15.45 Prof. Dr. Hermann Péter A centrális okklúziós helyzet meghatározása és eszközei

 

2022.09.16. 8.00 – 8.45 Dr. König János A harapási sablon adta információk értelmezése a virtuális térben, a próbafogsor tervezése
2022.09.16. 9.00 – 9.45 Dr. König János Artikulátorok típusai, a fogfelállítás elmélete
2022.09.16. 10.00 – 10.45 Prof. Dr. Kivovics Péter Készrevitel és átadás teljes lemezes fogpótlások esetén
2022.09.16. 11.00 – 11.45 Dr. Süveges Ibolya Speciális fogsorfajták és azok klinikai területei, Immediát fogsor készítése
2022.09.16. 11.45 – 13.00   Ebédszünet
2022.09.16. 13.00 – 13.45 Dr. Palaszkó Dénes Digitális fogsormásolat készítése, és annak klinikai jelentősége
2022.09.16. 14.00 – 14.45  Prof. Dr. Kivovics Péter  A fedőlemezes fogpótlások elhorgonyzásának egyéni lehetőségei

 

Gyakorlati tematika:

2022.09.16. 15.00 – 15.45 Dr. Orsós Mercédesz
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Palaszkó Dénes
Műszerfelvétel, és a tanlabor megismerése

 

2022.11.14. 17.15 – 18.00 Dr. Németh Orsolya
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Palaszkó Dénes
Anatómiai lenyomattól a kész fogsorig
2022.11.14. 18.00 – 18.45
2022.11.14. 18.45 – 19.30

 

2022.11.15. 17.15 – 18.00 Dr. Orsós Mercédesz
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Palaszkó Dénes
Digitális anatómiai lenyomat értékelése, digitális határberajzolás, EK. tervezése, funkciós lenyomat (élő betegen)
2022.11.15. 18.00 – 18.45
2022.11.15. 18.45 – 19.30

 

2022.11.16. 17.15 – 18.00 Dr. Németh Orsolya
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Palaszkó Dénes
A kész 3D alaplemez viaszsánccal felépítése – analóg módon
2022.11.16. 18.00 – 18.45
2022.11.16. 18.45 – 19.30

 

2022.11.17. 17.15 – 18.00 Dr. Németh Orsolya
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Palaszkó Dénes
CO meghatározás a babán és harapási ablon jelöléseinek értékelése és digitális értelmezése
2022.11.17. 18.00 – 18.45
2022.11.17. 18.45 – 19.30

 

2022.11.18. 17.15 – 18.00 Dr. Orsós Mercédesz
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Palaszkó Dénes
A kész 3D próbafogsor tervezése és fogsor összeállítása “készrevitel” (átadás elő betegnek)
2022.11.18. 18.00 – 18.45
2022.11.18. 18.45 – 19.30