RS16694_IMG_2195-scrA fogorvosképzés öt éves, melynek befejezését követően a jelöltek fogorvosdoktori diplomát kapnak. Ezt követi a szakorvosképzési (rezidens) időszak, melynek sikeres befejezését követően fogszakorvosi oklevelet kapnak a jelöltek. A szakorvosok számára kötelező, folyamatos továbbképzés kredit rendszerben valósul meg. Az ötéves egyetemi oktatás első két évében a hallgatók elsősorban általános alaptárgyakat hallgatnak, melyek tartalma hasonló az általános karon oktatott anyaghoz, ezenfelül speciális fogorvosi szakirányú ismereteket is tartalmaz.

Felvételi ismertető…

Az alapozó tantárgyak, valamint az általános orvosi ismeretek elsajátítása a társkarok intézeteiben és klinikáin zajlik. Már a képzés első időszakában oktatásra kerülnek egyes speciális fogorvosi alapozó tantárgyak is. A harmadik évtől, az általános orvosi ismeretek mellett egyre nagyobb szerephez jutnak a fogorvosi tárgyak, s jelentősen megnő a szaktárgyi gyakorlatok száma. A szaktárgyak elsajátítását a Karon jelenleg oktató, közel hatvan fogorvos segíti. A kis csoportokban folyó fogorvosi gyakorlati oktatás eredményeként diákjaink a diploma kézhezvételekor önálló fogorvosi tevékenység végzésére alkalmasak. A magyar nyelvű képzés mellett jelentős a külföldi diákok képzése is. A korábbi szocialista országokból érkező külföldi hallgatókat felváltották az angol és német nyelvterületről érkezők. Eddig a Kar fennállása óta közel 4800 fogorvost képeztünk ki, ebből mintegy 800 volt külföldi. A külföldiek 36 nemzet
képviselői voltak.

A graduális képzés mellett az utóbbi években jelentős eredményeket értünk el a szakorvos képzés és továbbképzés területén is. A Karhoz akkreditált Szak- és Továbbképzési Titkárság Magyarországon egyedülálló teljesítményével elnyerte az Európai Közösség elismerését is.

A 70-es évektől kezdődően számottevő külföldi kapcsolat alakult ki a Kar és külföldi egyetemek illetve kutatóhelyek között. Ennek eredményeként számos kollaboráció és jelentős számú tudományos publikáció született. A fogorvosképzés megindulása óta budapesti klinikák orvosai közel száz könyvet és több ezer tudományos dolgozatot írtak. A Kar oktatói közt eddig négy akadémiai doktor, számos kandidátus és PhD-fokozattal rendelkező oktató dolgozott.