NAPIREND
1.) Bejelentések
2.) Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj okleveleinek átadása (Dékán)
3.) FOK Kutatói Merit Díjak átadása (Dékán)
4.) Tájékoztatás a Publikációs támogatásokról (Dékán)
5.) Bizottságok személyi összetételében bekövetkezett változások elfogadása (Dékán)
6.) Javaslat egyetemi szintű kitüntetések adományozására (Dékán)
7.) Javaslat egyetemi tanári álláshely létesítésére (Dékán)
8.) Javaslat a 2020 évi Záróvizsga Bizottságok elnökeire (Dr. Fejérdy Pál)
9.) A Kari Tanács újraválasztásának előkészítése (Dékán)
10.
A FOK Szervezeti Ügyrendjének és Kari Tanács Választási Szabályzatának elfogadása (Dékán)
11.) Egyebek