Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 28.
64471 Összes oltás
10510 Beoltott Semmelweis Polgár

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORÁLIS IMPLANTOLÓGIA SZAKKÉPZÉSRŐL

1. Képzés időtartama, akkreditált képzőhely és jogviszony:

 • a ráépített szakképzés időtartama: 24 hónap
  • 8 hónap dento-alveolaris sebészeti szakgyakorlat dento-alveolaris sebészeti vagy parodontológiai akkreditált képzőhelyen
  • 8 hónap parodontológiai szakgyakorlat parodontológiai vagy dento-alveolaris sebészeti akkreditált képzőhelyen
  • 8 hónap fogpótlástani szakgyakorlat fogpótlástan akkreditált képzőhelyen
 • a 3×8 hónap szakgyakorlatot az adott szakirány szerint akkreditált szakképzőhelyen kell teljesíteni
 • a szakorvosjelölt dönt a szakirányú képzés sorrendjéről. 8 hónap elteltével az új befogadó nyilatkozatot és munkavégzésre irányuló jogviszony igazolás másolatot a jelöltnek kell benyújtania a Titkárságra
 • a ráépített szakképzés során tutor nem felügyeli a szakképzési tevékenységet
 • a 3×8 hónapot a képzőhelyeken heti legalább 30 órás egészségügyi tevékenységre irányuló jogviszonyban kell tölteni

2. Képzés díja:

Havi képzési díj (a szakképzés teljes idejére fizetendő, a pontos időtartamot a 4. pontban részletezett beszámítás határozza meg): 23.000.-Ft

3. A képzés elemei:

 • Egyéb, szakirányú – a klinikák által szervezett – tanfolyamon történő részvétel, térítés ellenében lehetséges

4. Beszámítási lehetőségek:

Dento-alveolaris sebészet szakvizsgával: 8 hónap dento-alveolaris képzés, 4 hónap parodontológiai képzés; TELJESÍTENDŐ: 4 hónap parodontológia képzés, 8 hónap fogpótlástan képzés

Parodontológiai szakvizsgával: 8 hónap parodontológiai képzés, 4 hónap dento-alveolaris képzés; TELJESÍTENDŐ: 4 hónap dento-alveolaris képzés, 8 hónap fogpótlástan képzés

Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával: 4 hónap fogpótlástan képzés; TELJESÍTENDŐ: 8 hónap dento-alveolaris képzés, 8 hónap parodontológia képzés, 4 hónap fogpótlástan képzés

Dento-alveolaris sebészet és parodontológia szakvizsgával: 8 hónap dento-alveolaris képzés, 8 hónap parodontológia képzés; TELJESÍTENDŐ: 8 hónap fogpótlástan képzés

Dento-alveolaris sebészet és konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával: 8 hónap dento-alveolaris képzés, 4 hónap parodontológia képzés, 4 hónap fogpótlástan képzés; TELJESÍTENDŐ: 4 hónap parodontológia képzés, 4 hónap fogpótlástan képzés

Parodontológia és konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával: 8 hónap parodontológia képzés, 4 hónap dento-alveolaris képzés, 4 hónap fogpótlástan képzés; TELJESÍTENDŐ: 4 hónap dento-alveolaris képzés, 4 hónap fogpótlástan képzés

Dento-alveolaris sebészet, parodontológia és konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával: TELJESÍTENDŐ: 4 hónap fogpótlástan képzés, 4 hónap a jelölt által választott szakirány szerinti képzés

A 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 12.§ (9) a) pontja szerint ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzési időbe a korábban teljesített gyakorlat – az egyetem döntése alapján – beszámítható, azzal, hogy a beszámított gyakorlat mértéke nem haladhatja meg az e rendeletben meghatározott képzési idő kétharmadát.

A fenti jogszabályi rendelkezés alapján a 24 hónapos képzésbe a korábban megszerzett szakvizsgák alapján maximum 16 hónap számítható be, legalább 8 hónap képzési időt minden esetben teljesíteni kell.

5. Jelentkezés menete:

Az alábbi dokumentumokat kérjük beküldeni a Szak- és Továbbképzési Titkárságra (levelezési cím: Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Szak- és Továbbképzési Titkárság,  Gecse Veronika részére, 1085 Budapest, Üllői út 26.):

  1. Orális implantológia szakképzés jelentkezési lap
  2. Szakmai önéletrajz
  3. Orális implantológia szakképzés regisztrációs adatlap (a felsorolt mellékletekkel)

Amennyiben a beküldött dokumentumok alapján a képzés megkezdésének feltételei fennállnak, szakképzési megállapodás megkötésére kerül sor a jelölt és a SE-FOK Szak- és Továbbképzési Titkárság között.

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Szak- és Továbbképzési Titkárság