Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 23.
17364 Összes oltás
7334 Beoltott Semmelweis Polgár

2020/2021-es tanév I. félév

Odontotechnológia és Fogpótlástani Propedeutika III. Követelményrendszer
Hallgatói tájékoztató
VIZSGAKÉRDÉSEK
A III. évfolyam 1. félévében nincs előadás.


2020/2021-es tanév II. félév

Fogpótlástan I.
Követelményrendszer
Hallgatói tájékoztató  
1. Az időskorú páciensek jellemzői. Dr. Kivovics Péter  
2. A panaszoktól a prognózisig. Kezelési lehetőségek teljes foghiányos páciensek esetén. Dr. Kivovics Péter  
3. A keresztfertőzés megelőzése, teljes foghiányos páciensek orális klinikai anatómiája. Dr. Kivovics Péter  
4. Anatómiai lenyomat, anatómiai minta készítése, egyéni kanál határainak meghatározása. Dr. Kivovics Péter  
5. Egyéni kanál funkciós kanállá való átalakítása, funkciós lenyomat készítése. A mukokompresszív és mukosztatikus funkciós lenyomat.  Dr. Kivovics Péter  
6. Funkciós minta és harapási sablon készítése Dr. Kivovics Péter  
7. Alapvető gnatológiai fogalmak. Dr. Kivovics Péter  
8. Központi záróharapásos helyzet meghatározása Dr. Kivovics Péter  
9. Artikulátor használat, fogfelállítás. Komplex funkcionális szemlélet Dr. Kivovics Péter  
10. Tavaszi szünet    
11. Készrevitel. A teljes lemezes fogpótlások átadása Dr. Kivovics Péter  
12. Rövidtávú és hosszú távú visszarendelés. A teljes foghiányos páciensek gondozása Dr. Kivovics Péter  
13. Implantációs fogpótlások teljes foghiányos páciensek esetén.  Dr. Kivovics Péter  
14. Immediát fogsor készítése. A teljes lemezes fogpótlás készítésének klinikai és laboratóriumi munkafázisai. Dr. Kivovics Péter  
15. Fogsorjavítás, alábélelés, bázis csere, felülbélelés, fogsormásolás Dr. Kivovics Péter