Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 20.
405407 Összes oltás

 Kollokvium: Két kollokviumi kérdés kifejtése az I. félév elméleti és
gyakorlati anyagának ismerete alapján, amely felöleli a kötelező tankönyvek
anyagát és kiegészül az előadások során kiemelt ismeretekkel. Egy növényi
drog felismerése az anyagismeret ellenőrzése céljából.
 Szigorlat: az I. és II. félév elméleti és gyakorlati anyagának ismerete.
Gyakorlati szigorlaton a hallgató bizonyítja, hogy megfelelő anyagismerettel
rendelkezik (növényi drogok felismerése), és önállóan, gyógyszerkönyvi
(Ph.Hg.VII. Ph.Hg.VIII. és Ph.Eur.) vagy egyéb szabványok alapján növényi drogok
minőségvizsgálatát képes elvégezni.
Elméleti szigorlaton komplex szigorlati kérdéscsomag alapján bizonyítja
tudását anyagismeretből (drog és metszet felismerése) valamint 2 elméleti
kérdésből, amely felöleli a kötelező tankönyvek anyagát és kiegészül az
előadások során kiemelt ismeretekkel. A Farmakognózia – Fitokémia –
A vizsgára (kollokvium, illetve szigorlat) a vizsgaidőszakot megelőző 4. héttől a
kijelölt vizsganapokra a hallgatói információs (NEPTUN) rendszeren való
feliratkozással lehet jelentkezni.  A Neptun rendszer zárása után a vizsgaidőpont módosítására nincs lehetőség. A hallgató a kitűzött vizsgaidőpontban köteles a vizsgán megjelenni és vizsgát tenni.
 A vizsgákról való távolmaradás igazolása, illetve utóbbi
elmulasztásának következményei a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatban találhatóak meg.