Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

DIPLOMADOLGOZAT TÉMÁK
Farmakognóziai Intézet
2018. szeptember
(A Diplomadolgozat témák letölthetőek ide kattintva.)

Anionos oligoszacharidok analitikai vizsgálata (kísérletes munka)
Témavezető: Béni Szabolcs

Heparin antidótumok jellemzése (kísérletes munka)
Témavezető: Béni Szabolcs

Kromatográfiás módszerek fejlesztése Alnus cordata diarilheptanoidok analízisére
(kísérletes munka)
Témavezető: Alberti Ágnes

Betula pendula fenoloidok fitoanalitikai jellemzése (kísérletes munka)
Témavezető: Alberti Ágnes

Corydalis alkaloidok nagyműszeres analitikai vizsgálata és gyógyászati felhasználásuk
lehetőségei (kísérletes munka)
Témavezető: Kursinszki László

Cola vera kémiai és fitoterápiás jellemzése, kóla készítmények gázkromatográfiás értékelése
(kísérletes munka)
Témavezető: Böszörményi Andrea

Ciklodextrinek komplexképzése természetes vegyületekkel
Témavezető: Darcsi András

Növényi rostok jelentősége az életminőség javításában
Témavezető: Blázovics Anna

Nem pszichoaktív kannabinoidok kémiai és farmakológiai jellemzése
Témavezető: Ditrói Kálmán

Jelentkezni személyesen, a témavezetővel történő egyeztetés után a Farmakognóziai Intézet
könyvtárában lehet, a “Jelentkezési diplomamunka készítésére” c. nyomtatvány kitöltésével.

Budapest, 2018. szeptember 18.