Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 04.
65879 Összes oltás
10820 Beoltott Semmelweis Polgár

Bemutatás

Szaknyelvi és Kommunikációs Csoport

Elérhetőségek:
Tel.: 061/486-4960
Email: lektorat@se-etk.hu
Szoba: 130

OKTATÁSI ÉS SZAKMAI PROFILOK

A Szaknyelvi és Kommunikációs Csoport alapvető feladata a Karon folyó nyelvoktatás alapelveinek és rendszerének fejlesztése, valamint minden teljes- és részidejű alapképzésben az orvosi latin, az egészségügyi terminológia, az angol és német egészségügyi szaknyelv, valamint a szakdolgozat-módszertan tantárgy keretein belül a magyar tudományos írás oktatása. Idegen szaknyelvet a nyelvvizsgával rendelkező hallgatók is tanulnak; ők kompetencia-alapú kurzusokból választhatnak. Kötelező tárgyként oktatjuk még az interkulturális szóbeli és írásbeli kommunikációt. A kötelező tárgyakon kívül választható tárgyakat is meghirdetünk (az Orvosi diagnózisok és vények értelmezésétől az Angol nyelvű absztrakt írásán keresztül a Számítógéppel támogatott fordításig) a különböző idegen nyelvi kompetenciák további fejlesztése céljából.

A Szaknyelvi és Kommunikációs Csoport látja el az Egyetem ÁOK és GYTK angol és német nyelvű programjaiban részt vevő külföldi hallgatók számára az orvosi terminológia és a magyar orvosi szaknyelv, az ETK angol nyelvű programjában pedig az orvosi latin, egészségügyi terminológia és idegen szaknyelv tantárgyak oktatását.

A Károli Gáspár Református Egyetem BTK gyakorlóhelye vagyunk, a Magyar mint idegen nyelv mesterképzési szak hallgatói végzik nálunk tanítási gyakorlatukat.

A Szaknyelvi és Kommunikációs Csoport felelős az Egészségtudományi szakfordító-tolmács és az Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor szakirányú továbbképzésekért.

Minden tantárgyunk oktatásában a Csoport oktatói által készített jegyzetek állnak a hallgatók rendelkezésére.

A Kar vizsgahelye a PROFEX egészségügyi szaknyelvi államilag akkreditált vizsgarendszernek.

A Csoport munkatársai részt vesznek különböző szakmai egyesületek (Magyar Nyelvtanárok Egyesülete, Szaknyelvoktatók és -kutatók Országos Egyesülete) munkájában.

Munkatársak

Bakó Alexandra Vivien

nyelvtanár

Hetesy Bálint

nyelvtanár

Hetesy Szilvia

nyelvtanár

Horváth Ágnes

nyelvtanár

Kovács Irina Jurjevna

nyelvtanár

Kovács Krisztina

nyelvtanár

Marshall Barbara Alexandra

nyelvtanár

Marthy Annamária

nyelvtanár

Nagyné Górász Judit

nyelvtanár

Sényi Anita

nyelvtanár

Somodi Brigitta

nyelvtanár

Szőllősi Lili

nyelvtanár

Tick Vera Anikó

nyelvtanár

Varga Edit

nyelvtanár

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Társadalomtudományi Tanszék
ID: 378
Feith Helga Judit
habilitált főiskolai tanár,tanszékvezető
48-64930, feith@se-etk.hu
48-64914, szegedi.andrea@se-etk.hu
Dobos Attila
adjunktus
48-64916, dobosa@se-etk.hu
48-64914, horkai.anita@se-etk.hu
48-65914, lukacs.agnes@se-etk.hu
Maráczi Ferenc
tanársegéd
48-64916, maraczi@se-etk.hu
Dr. Nagy Éva
adjunktus
48-64914, nagyeva@se-etk.hu
48-64914, gradvohle@se-etk.hu
Pörzse Gábor
egyetemi docens
48-64916, porzse.gabor@se-etk.hu
Qinan Záher
oktatásszervező
486-4910, qinan.zaher@se-etk.hu
Szalóczi Nóra
tanársegéd
48-64914, szaloczi.nora@se-etk.hu
48-64916, sztrilicha@se-etk.hu
Varga Szabolcs
tanársegéd
48-64916, varga.szabolcs@se-etk.hu
Dr. Vingender István
dékánhelyettes, habilitált főiskolai tanár
48-64911, vingenderi@se-etk.hu
Szaknyelvi Csoport
ID: 258
48-64962, bako.alexandra@se-etk.hu
Hetesy Bálint
nyelvtanár
48-64965, balinth@se-etk.hu
Hetesy Szilvia
nyelvtanár
48-64965, hetesysz@se-etk.hu
Horváth Ágnes
nyelvtanár
48-64962, horvath.agnes@se-etk.hu
Kiss András
nyelvtanár
48-64962, kiss.andras@se-etk.hu
231-0168, 119 kovacs.irina@se-etk.hu
231-0168, 114 kovacs.krisztina@se-etk.hu
Marshall Barbara
nyelvtanár
48-64962, marshall.barbara@se-etk.hu
48-64962, marthya@se-etk.hu
48-64962, nagyne.gorasz.judit@se-etk.hu
Sarkadi Nagy Rita
Tanszéki ügyintéző
48-64960, sarkadi.rita@se-etk.hu
Sényi Anita
nyelvtanár
48-64963, senyi.anita@se-etk.hu
Somodi Brigitta
nyelvtanár
48-64965, somodib@se-etk.hu
Szőllősi Lili
nyelvtanár
48-64965, szollosilili@se-etk.hu
Tick Vera Anikó
nyelvtanár
48-64963, tick.vera.aniko@se-etk.hu
Varga Edit
nyelvtanár
231-0168, 118 vargae@se-etk.hu

Hirdetőtábla

KONZULTÁCIÓS IDŐPONTOK 2020. augusztus 31 –december 11.
Bakó Alexandra Vivien alexandrabako@gmail.com fszt 14 Szerda 9.30-11.00
Hetesy Szilvia hetesysz@se-etk.hu II.252 Hétfő 9.45-11.15
Hetesy Bálint balinth@se-etk.hu II.252 Kedd 9.30-11.00
Marthy Annamária marthya@se.etk.hu fszt 14 Csütörtök 11.15-12.00
Marshall Barbara boprics@gmail.com fszt 14 Kedd 9.30-10.15
Nagyné Górász Judit goraszj@gmail.com fszt 14 Hétfő 13:00-14:30
Somodi Brigitta somodibrigitta@gmail.com II.252 Hétfő15.15-16.45
Szőllősi Lili szollosilili@se-etk.hu II.252 Kedd 15.00-16.00, Péntek 15.00- 15.30
Tick Vera tick.vera.aniko@se-etk.hu fszt 14 Kedd 9.45-11.15
Sényi Anita senyi.anita@gmail.com fszt 14 Kedd 9.30-11.00
Varga Edit vargae@se-etk.hu Erkel Gy. 26. I.117 Kedd-Szerda:11.00-12.00
Kovács Irina kovacs.irina@se-etk.hu Erkel Gy. 26. I.XI Szerda 10:15-11:45
Kovács Krisztina kovacs.krisztina@se-etk.hu Erkel Gy. 26. I.XI Szerda 11:30-13:30

Profex Vizsgadíj

A vizsgadíj teljes összege:
  A (szóbeli) B (írásbeli) C (komplex)
ALAPFOK 8.800 Ft 12.100 Ft 20.900 Ft
KÖZÉPFOK 12.600 Ft 16.400 Ft 29.000 Ft
FELSŐFOK 15.900 Ft 18.100 Ft 34.000 Ft

 

A vizsgadíj főiskolára eső része kezelési költséggel együtt (a teljes vizsgadíj 50%+2000.-Ft. kezelési költség)
  A (szóbeli) B (írásbeli) C (komplex)
ALAPFOK 6 400 Ft 8.050 Ft 12.450 Ft
KÖZÉPFOK 8.300Ft 10.200 Ft 16.500 Ft
FELSŐFOK 9.950 Ft 11.050 Ft 19.000 Ft

Ügyintéző: Kissné Kovács Rita

Ügyfélfogadás:

  • Hétfő: 8.30-12.30
  • Kedd:-
  • Szerda:13.00-15.00
  • Csütörtök:8.30-12.30,13.00-15.00
  • Péntek: 8.30-12.30

Ismertető a Profex nyelvvizsgadíj befizetéséről