Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

Bemutatás

Hagyományos kínai gyógyász (BSc)

A Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem minden évben elindítja székhelyen kívüli alapdiplomás képzését a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán. A hagyományos kínai gyógyászat BSc képzés egyedülálló hazánkban, mert a hallgatók az első 4 év során Budapesten, az utolsó évben pedig Harbinban, a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetemen sajátítják el a kínai gyógyászat tudományát. A programot sikeresen elvégzők a harbini egyetem BSc diplomáját kapják kézhez, melyet Magyarországon honosíttathatnak, és amellyel egy térségünkben még egyedülálló, egyre szélesebb körben elismert tudományág művelőjeként tevékenykedhetnek az egészségügyben.

A képzés résztvevői megismerkednek mind a nyugati orvoslás, mind a kínai gyógyászat alapjaival, így komplex tudásukra támaszkodhatnak egészségügyben végzett munkájuk során.

Oktatott tárgyak

Főbb hagyományos kínai gyógyászati (HKGy) tárgyak, melyeket Magyarországon praktizáló hagyományos kínai gyógyászattal foglalkozók, illetve a harbini egyetemen végzett magyar oktatók tartanak:

 • Kínai gyógyászat elméleti alapjai
 • Kínai gyógyászat klasszikus szövegei
 • Hagyományos kínai gyógyászat diagnosztika
 • Hagyományos kínai gyógyászat gyógyszerészet
 • Hagyományos kínai gyógyászat belgyógyászat
 • Akupunktúra
 • Manuálterápia

Nyugati szemléletű egészségtudományi tárgyak, melyeket a Semmelweis Egyetem oktatói tartanak:

 • Anatómia
 • Élettan-kórélettan
 • Biokémia
 • Diagnosztika
 • Belgyógyászat
 • Szülészet-nőgyógyászat
 • Sebészet

A képzésnek helyet adó Egészségtudományi Kar nagy hangsúlyt fektetett a magas szakmai színvonal kialakítására, valamint az oktatáshoz szükséges feltételek és infrastruktúra biztosítására. A hallgatók az ötödik tanévükben felbecsülhetetlen szakmai és kulturális tapasztalatot szereznek Kínában egy hagyományos kínai gyógyászat profilú klinikán, ahol gyakorlatukat töltik. A legkiválóbb tanulók a BSc fokozat megszerzése után Kínában MSc szakon folytathatják hagyományos kínai gyógyászati tanulmányaikat.

Vezető oktatók

Yu Funian

A Hagyományos Kínai Orvosi szervezetek Közép-Kelet Európai szövetség elnöke és a Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesületének tiszteletbeli elnöke, 1992 óta dolgozik Magyarországon. Magánpraxisa és egyetemi oktatási feladatai mellett az ORFK felkérésére egészségvédelmi feladatokat lát el a Magyar Rendészeti Szervek Kiképzőközpontjában.

Kínában számos magas állami kitüntetést kapott, például a Kínai Oktatási Bizottság és az Állami Tanács Tudományos Fokozatok Bizottságának “kimagasló eredményekért adományozott tiszteletbeli díját PhD fokozatú Hagyományos Kínai Orvosok számára”.

Yu Funian gyakran szerepel a televízió műsoraiban és magazinok hasábjain, nyilatkozott többek között a Nők Lapja, a Családi Lap és a Hippocrates családi orvosi lapnak. Fontos szakterületei: hagyományos kínai belgyógyászat, nőgyógyászat, gyermekgyógyászat.  Munkáját sok köszönő levél dicséri. Rendelkezik minden, praxisához szükséges ÁNTSZ engedéllyel.

Dr. Oravecz Márk

Hagyományos kínai orvos és akupunktőr, aki a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem akupunktúra-manuálterápia szakán diplomázott Kínában.  Tanulmányait nemcsak a harbini egyetemen, de Kína másik két meghatározó kínai orvosi egyetemén, Pekingben és Nankingban is végezte. 2013-ban jelent meg a „Hagyományos Kínai Orvoslás Elméleti Alapjai” című könyve a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának gondozásában. Doktori disszertációjának témája a kínai orvoslás Kínában oktatott és alkalmazott ismeretanyagának Magyarországra való átültetése, meghonosítása, mely témában az Orvosi Hetilap és a New Medicine hasábjain is publikált. A Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesületének főtitkár-helyetteseként aktívan részt vesz az egyesület tudományos és ismeretterjesztő tevékenységében. 

Korábban Londonban praktizált, jelenleg Budapesten fogadja betegeit. Az akupunktúrát a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet ajánlása szerinti több mint százféle betegségben, nemcsak idegrendszeri és mozgásszervi kórképeknél alkalmazza. Gyógynövényreceptjeit a kínai orvoslás klasszikus módszerei szerint írja fel: a páciens aktuális állapotához igazodva, egyénre szabottan, optimalizált hatásra törekedve. Praxisában nagy hangsúlyt fektet az autentikusságra: célja, hogy pácienseinek ugyanazokat a sok évszázados tapasztalatokon nyugvó kezeléseket nyújtsa, mint amiket Kínában kapnának. Fontosnak tartja emellett összehangolni az autentikus és hagyományos kezeléseket a modern medicina ismereteivel, melynek leletanyagai támpontot adnak a kezelésekhez, és sokan fordulnak hozzá valamely modern gyógykezelés kiegészítése végett. 

Dr. Oravecz Márk szabadidejében kínai tornagyakorlatokat és harcművészeteket gyakorol és oktat (ba gua zhang, tai ji quan). A kínai orvoslás szerint a legmagasabb szintű orvosi tevékenység a megelőzés – ennek szellemében igyekszik hatékony egészségmegőrző módszereket adni az erre fogékonyak kezébe.

Dr. Oravecz Márk előadása a Semmelweis Egyetemen Akupunktúra a hagyományos kínai gyógyászatban címmel

További információ kérhető
A képzéssel kapcsolatban Császár Gábornál lehet érdeklődni a következő elérhetőségeken:

E-mail: hko@se-etk.hu
Telefon: +36 1 486 5901

Jelentkezés

Hivatalos adatok, kapcsolat

 • Képzés neve: Hagyományos Kínai Orvoslás
 • Képzés szintje: Alapképzés – Bachelor of Science (BSc)
 • Képzés típusa: Teljes idejű, nappali
 • Végzettség: Hagyományos Kínai Orvos BSc
 • Diplomát kiadja: Heilongjiang University of Chinese Medicine HLJUCM (www.hljucm.net)
 • Képzést folytatja: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (www.semmelweis.hu/etk/) és Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem (www.hljucm.net)
 • Képzés időtartama: 5 (4+1) év, 243 ECTS kredit (143+100)
 • Képzés struktúrája: 4 év / 8 szemeszter Magyarországon (elméleti) 1 év / 2 szemeszter Kínában (gyakorlati)
 • Képzést akkreditálta: Kínai Népköztársaság Oktatási Minisztériuma
 • Képzést regisztrálta: Oktatási Hivatal

Regisztráció

 • Képzés díja: 4.400 EUR / tanév
 • Felvételi eljárás díja: 450 EUR
 • Számlaszám: Név: Semmelweis University
 • IBAN szám: HU51-11763842-00880888-00000000
 • Bank neve: OTP Bank Nyrt.
 • Bank címe: 1051 Budapest Nádor utca 6.
 • Swift (BIC) kód: OTPVHUHB

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 • érettségi bizonyítvány vagy oklevél másolata
 • orvosi igazolás jó általános egészségi állapotról
 • jelentkezési- és felvételi eljárás díjának befizetését igazoló dokumentum*
 • számlaszám

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.

(* A HLJUCM és az SE-ETK nem térítik vissza a felvételi eljárás díját!)