Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 04.
65879 Összes oltás
10820 Beoltott Semmelweis Polgár

Nyilatkozat az egyetemre való belépéshez

Bejelentkezés

Bejelentkezés

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat 15. § (10) bekezdése alapján a tanulmányok folytatásának bejelentése legalább egy tárgy felvételével történik meg a Neptun-rendszerben a regisztrációs héten, 2021. február 08-án 10 órától február 12-én 23:59 óráig. A tantárgyfelvétel szakaszosan történik.

Az E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás 10/A §-ban meghatározott hallgatóknak a tárgyfelvétel 2021. február 19-én zárul.

A tárgyfelvétel előtt a neptun-rendszerben az aktív félévet létesítő hallgatóknak először regisztrálni kell!
Ennek menete: Az „Ügyintézés” menüponton keresztül érhető el a „Beiratkozás/Bejelentkezés” elnevezésű linkre kattintva. Majd a „Regisztrációs kérelmek” felületen megjelenő aktuális félév státuszának oszlopában „Új” státusszal szereplő sorban kattintson a „Lehetőségek/Beiratkozás” gombra. Ekkor megnyílik egy ablak, melyben szükséges nyilatkoznia arról, hogy „Aktív” státusszal szeretne regisztrálni az adott félévre. A megfelelő kiválasztása után a „Nyilatkozom” gombot kell megnyomnia!

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat 15. § (7) bekezdése alapján nem jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.

ÖNKÖLTSÉGES hallgató teendői

Költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgató bejelentkezésére is vonatkoznak a „bejelentkezés” pontban leírtak.

A Térítési és juttatási szabályzat 23. § (6-8) bek. szerint
(6) Az önköltséges (költségtérítéses) képzésben részt vevő hallgató az önköltséget (költségtérítést) a beiratkozás, illetve a bejelentkezés előtt köteles megfizetni.
(7) A költségtérítési/önköltségi díj kedvezmény iránti kérelmet benyújtó hallgató az (6) bekezdéstől eltérően a kérelme tárgyában hozott döntésnek megfelelően, kérelme elutasítása esetén az elutasító határozat véglegessé válását követő 7. napig köteles megfizetni az önköltséget (költségtérítést)
. A kedvezmény, illetve részletfizetés iránti kérelmet beadó hallgató is köteles a (6) bekezdés szerinti határidőig megfizetni az önköltségnek (költségtérítésnek) a kérelmezett kedvezménnyel csökkentett részét, illetve annak első részletét.
(8) A (6)-(7) bekezdésben foglalt kötelezettségét határidőig nem teljesítő hallgató – ennek pótlásáig – a tanórán, vizsgán, záróvizsgán történő részvételből – a mindenki számára nyilvános alkalmak kivételével – kizárandó.

A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatónak – kérelem alapján – támogatás adható (az összeg mérséklése, részletfizetés, fizetési haladék stb). A kérelem beadásának határideje a Hallgatói Információs Irodában a honlapon található formanyomtatványon 2021. január 22. A diákhitelt igénybe vevő hallgatóknak is kérelmet kell beadni fizetési haladékra.

Nagyon fontos, hogy a TJSZ 23. § (6-8) bek. szerint megszűnt a halasztó hatálya a befizetésre vonatkozóan a beadott kérelmeknek. Mérséklés esetén az önköltség 80%-át, minden más esetben az önköltség 50%-át be kell fizetni. Így lesznek a neptun-rendszerben is a tételek kiírva. A fennmaradó díjat a határozatban megadott határidőig kell majd rendezni.

Tájékoztatom továbbá, hogy a tavaszi félév díjának befizetéséhez szükséges tételek 2021. január 25-étől kerülnek kiírásra.
Annak érdekében, hogy a befizetett önköltségről, ill. a befizetéshez (amennyiben munkahely, cég fizet) számlát is kapjon, a számla kiállítása előtt a Megosztási szabályt ki kell töltenie, melyet a kiírt tételnél tud megtenni.

A számla kiállítását a honlapunkon a dokumentumok – nyomtatványok – egyéb nyomtatványok helyen lévő számlakérő nyomtatvány kitöltésével és annak Gazdasági Igazgatási Egységre Kocsisné Szilvási Enikő részére történő eljuttatásával kell kezdeményezni. E-mailben (kocsisne.eniko@se-etk.hu) vagy postai úton 1085 Budapest, Üllői út 26. ETK Gazdasági Igazgatási Egység címre.
Kérem azokat a hallgatókat, akiknek munkahely, cég fizeti az önköltségi díjat, minél előbb indítsák el a számlakérőt.

Az átutalással fizető hallgatóknak továbbra is be kell mutatni tanulmányi ügyintézőjüknek az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot a tárgyfelvétel megkezdéséig.

Befizetéseit – internetes vásárlásra alkalmas – bankkártyával szíveskedjék teljesíteni.
Menete: Pénzügyek / Befizetés – a félév beállítása után / Listázás – megfelelő tétel sorában a befizet négyzet kipipálása / Befizet/Biztosan befizet?/Igen/Fizetési mód választása:/OTP / Befizet / a bankkártya adatok megadása után / Elküld.

Neptunban tárgyfelvétel

A 2020/21. tanév tavaszi félévére a tárgyakat a Neptun-rendszerben 2021. február 08-án 10 órától február 12-én 23:59 óráig lehet felvenni. A tantárgyfelvétel szakaszosan történik.

Az E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás 10/A §-ban meghatározott hallgatóknak a tárgyfelvétel 2021. február 19-én zárul.

Felhívom figyelmét, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati kurzusoknál a csoportjának megfelelő kurzust válassza, mert csak annak a kurzusnak a vizsgáit fogja majd a következő vizsgaidőszakban látni, amelyikre jelentkezett. Azok a hallgatók, akik elérkeztek az utolsó félévükhöz, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy minden kötelező tárgyuk, illetve a választható tárgyakból a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditmennyiség felvételre és az elkövetkező vizsgaidőszakban teljesítésre kerüljön.

Tárgyfelvétel megnyitásának időpontjai a 2020/21. tanév tavaszi félévében
Angol nyelvű képzések február 08. 1000
T_ápoló, T_ szülésznő, T_hang-, beszéd- és nyelésterapeuta, R_ápoló  szakirány

február 08.

2200
T_gyógytornász, R_dietetikus szakirány február 09. 600
T_dietetikus, T_mentőtiszt, R_mentőtiszt szakirány 1200
T_népeg., T_védőnő szakirány, R_népeg., R_eü.szervező 1400
MSc és szakirányú továbbképzések 2200
R_szülésznő,  R_orvosi diagn.analitikus február 10. 600
választható tárgyak, szakdolgozat-módszertan február 10. 1300
Kérelmek

A formanyomtatványokat megtalálja honlapunkon a Dokumentumok – Nyomtatványok helyen.
A Tanulmányi és Vizsgabizottsághoz valamint az önköltségi díjjal kapcsolatos kérelmeket a Hallgatói Információs Irodában a majercsik.verica@se-etk.hu levelezési címre kell küldeni a tanévnaptárban meghatározott időpontokig. (Költségtérítési nyilatkozat)

MSc BSc képzéseknél nyelvvizsga változás

Neptun – Hallgatói összefoglaló

Költségtérítési díjak 2020-2021 és a hallgatók által fizetendő egyéb díjak

Tájékoztató az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

Tájékoztató a magyar állami ösztöndíjas hallgatókkal történő elektronikus kapcsolattartásról

Teremkódok

Tájékoztató az átsorolás rendjéről

Diákhitel

Diákhitel 1. (engedményezési adatlap, engedményezési útmutató)

Diákhitel 2. (Nyilatkozat)