Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 23.
391128 Összes oltás

Erasmus+ pályázati felhívás – felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

 

Várjuk azon kollégák jelentkezését, akik az Erasmus program keretében szeretnének rövid távú – minimum 2 napos maximum egy hetes – személyzeti mobilitásban részt venni.

A személyzeti mobilitási pályázat célja
A pályázat célja az intézmény adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazottainak képzési célú nemzetközi mobilitását támogassa úgy, hogy a kiutazó a mobilitás során az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat szerezzen, jó gyakorlatokat ismerjen meg. Pályázhat oktató is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítását tervezi.
Támogatható tevékenység:
 felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása
 mely háromféle támogatási lehetőséget nyújt:.
  – felsőoktatási intézmény munkatársainak mobilitása egy külföldi vállalathoz
Cél: tudástranszfer és gyakorlati készségek fejlesztése : szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.
  – adminisztratív és más nem oktató munkatársak mobilitása egy külföldi partner felsőoktatási intézménynél
Cél: Tapasztalatszerzés, jó gyakorlatok azonosítása és átvétele, jelenlegi munkakör betöltéséhez szükséges készségek továbbfejlesztése.
    oktatók mobilitása egy külföldi partnerintézménynél,
Cél: képzésben való részvétel.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be:
• aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
• aki a Semmelweis Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyban áll
• a támogatás megítélésekor előnyt élveznek azok az oktatók, akik először részesülnek Erasmus támogatásban.
• nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre, pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel.

A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).

Konferencia részvétel nem támogatható!

A fogadó intézmény országa nem lehet a küldő intézmény országa és a pályázó állandó lakhelye szerinti ország sem.

A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

Szükséges dokumentumok:    

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

  • kitöltött pályázati űrlap;
  • munkaviszony igazolása;
  • motivációs levél;
  • fényképes szakmai önéletrajz;
  • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett munkaterv vagy tanulmányi terv ( Staff mobility for training agreement)

A kitöltött pályázati űrlapot elektronikusan (e-mail-ben) és nyomtatva-aláírva lehetőség szerint a pályázati dokumentációval egyidejűleg kérjük eljuttatni a Nemzetközi Mobilitási Iroda címére (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. DiákCentrum, seres.nora@semmelweis-univ.hu). A jelentkezést csak hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és leadott pályázati dokumentáció  esetén tekintjük érvényesnek. 

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

A támogatás mértéke

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg, Norvégia, , Svédország, Nagy- Britannia

170 € / nap

119 € / nap

Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Portugália

140 € / nap

98 € / nap

Bulgária, Csehország, Lengyelország, Románia, Lettország, Szlovákia, Macedónia, Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia, Törökország

110 € / nap

77 € / nap

 

Utazási támogatás távolság alapján:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

100 – 499 km

180 €

500 – 1 999 km

275 €

2 000 – 2 999 km

360 €

3 000 – 3 999 km

530 €

4 000 – 7 999 km

820 €

8 000 – 19 999 km

1500€