Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 25.
512305 Összes oltás


Milyen tevékenységek támogathatók?
1) Felsőoktatási intézmények oktatóinak mobilitása külföldi partnerintézményben történő oktatás céljából vagy
2) külföldi vállalkozás szakértőjének beutazása egy magyarországi felsőoktatási intézménybe oktatás céljából.

Célok
– azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat , akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban
– a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése
– a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása

Jellemzők
– A vendégoktató/külföldi szakértő munkája illeszkedik a fogadó tanszék / kar programjába
– Kétoldalú megállapodás (külföldi szakértő esetében csak munkaprogram) megkötése előzi meg az oktatói utat
– A partnereknek előzetesen meg kell állapodniuk a vendégoktató óráiról
– Az oktatónak Erasmus Intézményi Iránytűvel rendelkező felsőoktatási intézmény alkalmazásában kell állnia
– Az oktatók kiválasztását a küldő intézmény intézi
– A fogadó felsőoktatási intézmény rendelkezik Erasmus Intézményi Iránytűvel