Kedvezményezett neve: Semmelweis Egyetem
Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
Projekt címe: Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése
Szerződött támogatási összeg: 1.255.535.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt várható befejezése: 2020.09.30.

Projekt tartalma, célja

A konstrukció alapvető célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, nőjön a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, csökkenjen a krónikus nem-fertőző betegségteher az ellátórendszer prevenciós fókuszának fokozásával, a lakosság egészségtudatosságának növelésével és a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek csökkentése által.

A betegbiztonsági fejlesztések elsődleges célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése, amelynek segítségével a dolgozók felismerik a veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegbiztonság fejlesztésében.

Részcélok:

 • minőségében megújult komplex egészségügyi alapellátási és népegészségügyi rendszer létrehozásának támogatása által javuljon az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolása az egészségügyi ellátás betegség centrikus és a népegészségügy egészség centrikus szemléletmódjának ötvözésével;
 • kerüljön elősegítésre gyermekkorban és a felnőtté válást megelőző időszakban az egészségi állapotra pozitívan ható tényezők egészségtudatos választása;
 • javuljon a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés;
 • kerüljön kidolgozásra egy olyan eszközrendszer, és ellátás-fejlesztési lehetőség, amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését;
 • javuljanak az ellátást nyújtók ismeretei az ellátással kapcsolatos nemkívánatos esetek események elkerülésével, hatásminimalizálásával és kezelésével kapcsolatosan;
 • kerüljenek létrehozásra, implementálásra és ellenőrzésre és értékelésre a betegbiztonság növelését célzó módszertanok, jógyakorlatok, irányelvek és protokollok;
 • kerüljenek kidolgozásra illetve fejlesztésre a betegbiztonság megítélésére alkalmas értékelő és elismerő módszerek;
 • javuljon a lakosság ellátással kapcsolatos egészségműveltsége és a nemkívánatos események elkerüléséhez szükséges ismeretei.

Projekt szereplők

Konzorciumvezető: Országos Közegészségügyi Intézet

EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

További konzorciumi tagok/partnerek:

 • Állami Egészségügyi Ellátó Központ
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
 • Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

EMK kontakt

Név: Dr. Lám Judit (egyetemi docens)
Telefon: +36 1 488 7600
E-mail: lam@emk.sote.hu