Egészségügyi menedzsment – kötelezően választható tárgy (ÁOK, FOK, GYTK)

Az egészségügyi szakemberek hétköznapjait a gyógyítás során financiális, szervezetfejlesztési, minőségmenedzsment és egészségpolitikai kérdések is erősen meghatározzák. Az egészségügyi menedzsment tantárgy célja éppen ezért az, hogy mélyebben megismertesse az egészségügy menedzsmenttel kapcsolatos alapfogalmakat a Semmelweis Egyetem hallgatóival. Emellett pedig olyan alapvető szervezési és vezetési ismeretek adjon át, amelyek hatékonyabbá, eredményesebbé, biztonságosabbá azaz végső soron jobbá teszik az ellátást.

A tárgyat jelenleg kötelezően választható formában orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatóknak hirdetjük meg az őszi és a tavaszi szemeszterben is.

A kurzus indulásáról a hallgatók a Neptunon tájékozódhatnak.