Vezetőnek, menedzsernek lenni összetett egyéni és csapatfeladat. Éppen ezért a hallgatók – a hagyományos értelemben vett oktatáson túl – esettanulmányokon keresztül, valós életen alapuló gyakorlatorientált feladatok megoldásával, együtt, csapatban mélyítik el a megszerzett tudást. Ezért bár igyekszünk rugalmasan állni a hallgatóink igényeihez, mégis fontosnak tartjuk a rendszeres, aktív jelenlétet a félévenként öt koncentrált oktatási héten.
A program része egy hathetes mentor melletti, vagy önálló projektmunka is, ahol a hallgatók “élesben” is kipróbálhatják a négy fal között tanultakat.
A megszerzett ismereteket a szükséges aláírásokkal, vizsgákkal, szakmai gyakorlattal, a kötelező szakdolgozat elbírálásával, valamint a záróvizsga során ellenőrizzük.

Tutori program:

A program felelősei nagy hangsúlyt fektetnek a magas színvonalú, személyre szabott tanulási élményre, amelynek alapja az oktató és hallgató szoros munkakapcsolata. Ezt szolgálja az MSc program tutori rendszere, amely keretében minden hallgatót beosztunk a tanári kar egyik tagja (tutor) mellé, hogy személyes megbeszélni valóival, kérdéseivel legyen kihez fordulnia.

Bizalmi szempontok:

Az oktatás eredményességének egyik fontos kritériuma, hogy a Központ munkatársai, a képzést végző oktató és a résztvevők között bizalmi viszony alakuljon ki. Az oktatás során, a képzési forma jellegéből adódóan számos bizalmas információ kerül az oktató és a hallgatók birtokába. Ezek bizalmas kezelése alapvető fontosságú a program sikeréhez, ezért minden hallgatónktól elvárjuk, hogy ilyen típusú információkat osztálytermen kívülre ne vigyenek. Természetesen oktatóink és a Központ munkatársai számára egyaránt kötelező a tudomásukra jutott információk bizalmas kezelése. Az EMK a bizalmi szempontok mellett, elkötelezett az eredeti gondolatok megfogalmazása és az önálló munka iránt.