Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás

A közel 30 év tapasztalatát összegző mesterképzésünk 120 kredites formában, nemzetközi szinten elismert oktatókkal, gyakorlatorientált, naprakész tudással várja a jelentkezőket. Azokat az egészségügyi vezetőket vagy vezetőknek készülőket várjuk, akik professzionális szinten szeretnének elmélyedni az egészségügyi rendszer és szervezetirányítás rejtelmeiben. Célunk olyan egészségügyi vezetők és szakemberek képzése, akik naprakész tudásukkal, rendszerszemléletükkel, innovatív ötleteikkel hozzá tudnak járulni a magyar egészségügy folyamatos fejlesztéséhez és megújításához.

Hallgatóink a legkülönfélébb körökből kerülnek ki: egészségügyi területek képviselői (többek között orvosok, ápolók, gyógyszerészek, egészségügyi szervezők) mellett jogászok, gazdasági szakemberek, egészségbiztosítási területen dolgozók, versenyszférából jött vezetők, kormányzati tisztségviselők és más diplomával rendelkezők jelentkezését is várjuk.

Egészségügyi menedzser mesterképzésünket 2021. őszén első ízben nappali és levelező munkarendben egyaránt indítjuk.

Jelentkezéssel kapcsolatos
információk

Felvételi jelentkezés határideje: 2022. február 15.

Felvételi jelentkezés módja:

Jelentkezni kizárólag az országos felsőoktatási felvételi rendszeren, az E-felvételin keresztül lehet.

Az E-felvételi használatához első lépésként regisztrálni kell a felvi.hu oldalon.

Az Egészségügyi menedzser MSc szak felülete a felvi.hu oldalon az alábbi linken érhető el.

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas és önköltséges formában is indul

Képzés hossza: négy szemeszter

Önköltséges képzés díja: 395 000 Ft/félév

Képzés munkarendje: nappali és levelező formában egyaránt indul

Nappali képzés időbeosztása: szemeszterenként 6 oktatási héten, a hét öt napján személyes jelenlétet igénylő oktatás (hétfőn 10-17, keddtől-péntekig 9-16 óra között). Az oktatási hetek közötti időszakban rendszeres egyéni munka is szükséges a képzés teljesítéséhez.

Programunkat eddig ebben a formátumban szerveztük és kiemeljük, hogy a nappali képzés is végezhető munka mellett, a munkahelyi, szervezeti tapasztalatok a képzés során jól hasznosíthatók. Ezt igazolja a képzést ehhez hasonló formában elvégző számos öregdiákunk. A nappali munkarendű képzést egészségügyi vagy más területen szerzett, jelentősebb munkatapasztalattal rendelkezőknek, vezetői feladatokat ellátóknak és pályájuk elején járóknak, friss diplomásoknak egyaránt ajánljuk.

Levelező képzés időbeosztása: ebben a program formátumban a képzés blokkosított formában történik és külön hangsúlyt fektetünk a képzésben elsajátított ismeretek és módszerek azonnali gyakorlati alkalmazására, ezért rendszeres egyéni munka is szükséges a képzés teljesítéséhez és az oktatási alkalmakra való felkészüléshez. A jelenléti óraszám a nappali formátum kb. 50%-a: félévenként 5 oktatási héten, a hét három vagy négy napján személyes jelenlétet igénylő oktatás (hétköznap 9-16 óra között).

A levelező munkarendű képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek egészségügyben szerzett munkatapasztalattal, vezetők vagy a későbbiekben szeretnének vezetői feladatokat ellátni egészségügyi intézményekben, programokban vagy az ágazat rendszerszintű irányításában, és lehetőségük van az ismeretek gyakorlatba történő átültetésére.

Képzésünkre tapasztalatunk szerint többszörös túljelentkezés van, és fontos számunkra, hogy a legjobb fejlődési lehetőséget nyújtsuk a hozzánk jelentkezőknek. Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy egy jelentkező a felvételi eljárás során a nappali és a levelező munkarendű képzésre egyaránt jelentkezhet (ez esetben mind a nappali, mind a levelező képzésre külön jelentkezni kell).

A munkatapasztalattal és szervezeti háttérrel rendelkező jelentkezőket különösen bátorítjuk mindkét munkarend megjelölésére, ez növeli az élethelyzetnek, szakmai tapasztalatnak megfelelő formátumú programba való bekerülés lehetőségét.

Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

  • egy felsőfokú oklevél (a felvétel feltétele)
  • részletes szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • komplex középfokú nyelvvizsga bizonyítvány (amennyiben van)
  • (kreditelismerési határozat, amennyiben szükséges – további információ a Felvételi eljárás fülön)

A képzésre való jelentkezéshez önéletrajz és motivációs levél feltöltése szükséges, a feltöltés határideje 2022. május 10.

A motivációs levél elvárt terjedelme legalább 300, legfeljebb 500 szó. A motivációs levél első részében azt várjuk, hogy a jelentkező minél konkrétabban bemutassa, milyen személyes motivációk hajtják a képzés elvégzésére, milyen menedzsment-területek iránt érdeklődik, milyen jövőbeli tervei vannak. A motivációs levél második részében pedig azt kérjük a jelentkezőtől, hogy térjen ki arra, hogy a hazai egészségügyi rendszerben vagy egy általa ismert egészségügyi intézményben milyen fejlesztési lehetőségeket lát.

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2022. július elejéig kell benyújtani a felvi.hu oldalon keresztül (feltölteni a felvi.hu oldalon a saját jelentkezéshez).

A felvételi eljárás része egy szakmai motivációs beszélgetés, melynek időpontjai: 2022. május-június. További információ a felvételi beszélgetésről a Felvételi eljárás fülön olvasható.

További információ, segítség a jelentkezéshez:
Filinger-Sipos Csilla– MSc programkoordinátor
Email: sipos.csilla@emk.semmelweis.hu

Felvételi
eljárás

Felvételi beszélgetés

A felvételi eljárás része egy szakmai motivációs beszélgetés, melynek időpontjai: 2022. május-június

A pontos időponttal kapcsolatban a jelentkezőknek e-mailben küldünk tájékoztatást.

Az egészségügyi menedzser mesterképzésen a felvételi beszélgetés legalább két főből álló felvételi bizottság előtt zajlik.

A vizsgabizottság a felvételi beszélgetésre az előzetesen benyújtott dokumentumok  alapján készül fel, így azok időben történő benyújtása fontos feltétele a jelentkezésnek. 

A felvételi beszélgetés az előzetesen benyújtott írásos anyagokra (önéletrajzra, motivációs levélre) történő reflexió mellett érinti az egészségügyi menedzsment főbb témaköreit, például a rendszer észlelhető problémáit, az egészségügyi intézmények vezetésének kérdéseit, és az ezekkel járó etikai dilemmákat.

A felkészüléshez ajánlott az egészségüggyel kapcsolatos napi sajtó figyelemmel kísérése. A felvételi beszélgetés során nem csak a jelentkező válaszainak tartalmát, gondolkodásmódját és szemléletét, hanem korábbi szakmai életútját, vezetői tapasztalatait, érdeklődését, kommunikációs készségeit, fejlesztési lehetőségeit, motivációját is értékeljük.

A felvételi beszélgetés a nappali és a levelező munkarendű képzés esetében megegyező tartalmú, felépítésű. Az a jelentkező, aki nappali és levelező munkarendű képzésre egyaránt beadja jelentkezését, egy felvételi beszélgetésen vesz részt.

Előzetes kreditbefogadás

Amennyiben a jelentkező nem orvos- és egészségtudományi vagy gazdaságtudományi területen szerzett oklevéllel jelentkezik a képzésre, annak előzetes kreditelismerési eljárásban kell részt vennie.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma összesen legalább 15 kredit – vagy ezzel egyenértékű nem formális, informális tanulás során megszerzett tudás, illetve munkatapasztalat – teljesítése az alábbi ismeretkörök valamelyikéből:

– egészségtudományi alapismeretek (egészségügyi rendszerek, szervezeti felépítés, szabályozás, szolgáltatások),

– gazdaságtudományi, vezetés- és szervezéstudományi alapismeretek (menedzsment alapjai, szervezetszociológia, szervezetpszichológia, vállalat- és üzemgazdasági alapok).

Az eljáráshoz az előzetes ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat (korábban tanult tantárgyak tematikáját bélyegzővel ellátva vagy a szakmai tapasztalatot igazoló hiteles dokumentumokat) kell benyújtani.

Előzetes kreditbefogadás tájékoztató

Előzetes kreditbefogadás kérelem

Az a jelentkező, aki nem rendelkezik orvos- és egészségtudományi vagy gazdaságtudományi területen szerzett oklevéllel és nem küldi meg az előzetes kreditbefogadáshoz szükséges dokumentumokat, az nem teljesíti a felvételhez szükséges feltételeket, ezért kizárásra kerül a felvételi eljárásból.

Oktatás-
módszertan

Vezetőnek, menedzsernek lenni összetett egyéni és csapatfeladat. Éppen ezért a hallgatók – a hagyományos értelemben vett oktatáson túl – esettanulmányokon keresztül, valós életen alapuló gyakorlatorientált feladatok megoldásával, együtt, csapatban mélyítik el a megszerzett tudást. Képzésünk során igyekszünk olyan hangulatot sugározni, olyan oktatási élményt nyújtani, amely közvetíti az értékalapú, együttműködésre épülő szervezeti kultúra és a hatékony működés iránti elkötelezettségünket.

Igyekszünk rugalmasan állni hallgatóink igényeihez, mégis fontosnak tartjuk, ezért el is várjuk a rendszeres, aktív jelenlétet az oktatási alkalmakon. Ezt kiegészítően az oktatási hetek között önállóan vagy csoportosan megoldandó feladatokon is dolgoznak, ami szintén elősegíti a folyamatos haladást. A fejlődést egy Moodle e-learning felület és számos aszinkron (a jelenléti oktatást megelőzően vagy azt követően feldolgozható) oktatási anyag is támogatja.

A program központi részét képezi a területi szakmai gyakorlat projektmunkája, ahol a hallgatók “élesben” is kipróbálhatják a négy fal között tanultakat: szakmai és módszertani támogatás mellett innovatív programokat valósíthatnak meg vagy új megoldásokat kezdeményezhetnek és vezethetnek be saját intézményükben vagy valamilyen más szervezetben.

A megszerzett ismereteket a szükséges aláírásokkal, vizsgákkal, szakmai gyakorlattal, a kötelező szakdolgozat elbírálásával, valamint a záróvizsga során ellenőrizzük.

Bizalmi szempontok:

Az oktatás eredményességének egyik fontos kritériuma, hogy a Központ munkatársai, a képzést végző oktató és a résztvevők között bizalmi viszony alakuljon ki. Az oktatás során, a képzési forma jellegéből adódóan számos bizalmas információ kerül az oktató és a hallgatók birtokába. Ezek bizalmas kezelése alapvető fontosságú a program sikeréhez, ezért minden hallgatónktól elvárjuk, hogy ilyen típusú információkat osztálytermen kívülre ne vigyenek. Természetesen oktatóink és a Központ munkatársai számára egyaránt kötelező a tudomásukra jutott információk bizalmas kezelése. Az EMK a bizalmi szempontok mellett, elkötelezett az eredeti gondolatok megfogalmazása és az önálló munka iránt.

A felvételi
után

Hallgatói élet

A Központ több mint húsz éves története során nemcsak az MSc program fejlődött, de kialakultak azok a hagyományok is, amik egy közösséggé formálják a nálunk végzett hallgatókat. Ezek közé tartoznak a névre szóló hallgatói bögrék, a nagy piknikek vagy az egyedi és ötletes évfolyam-ajándékok. A Központ aulája és udvara a hallgatói élet központi helye, ahol a szünetekben és az oktatás után rendszerint élénk eszmecsere zajlik, hasznos és érdekes információk cserélődnek, barátságok, munkatársi kapcsolatok szövődnek.

Alumni hálózat:
Öregdiákjaink a diplomaosztó után sem szakadnak el egymástól és az intézménytől. A szakmai életükben meghatározóak maradnak a Központban kötött kapcsolatok, emellett aktívan vesznek részt az általunk szervezett öregdiák fórumokon, továbbképzéseken.