A közel 30 év ágazati és oktatási tapasztalatán nyugvó mesterképzésünk nemzetközileg is elismert oktatókkal, jól hasznosítható, gyakorlatorientált tudással várja a jelentkezőket. Azoknak az egészségügyi vezetőknek vagy vezetői pályára készülőknek ajánljuk a képzést, akik professzionális szinten szeretnének elmélyedni az egészségügyi rendszer és szervezetirányítás rejtelmeiben. Célunk olyan egészségügyi vezetők és szakemberek képzése, akik naprakész tudásukkal, rendszerszemléletükkel, innovatív ötleteikkel hozzá tudnak járulni a magyar egészségügy fejlesztéséhez és megújításához.

Hallgatóink változatos szakmai háttérrel rendelkeznek, így az egészségügyi szakma képviselői (vagyis az orvosok, ápolók, gyógyszerészek, egészségügyi szervezők) mellett jogászok, közgazdászok, versenyszférában gyakorlatot szerzett vezetők, kormányzati tisztségviselők jelentkezését is várjuk. A különböző szakmai hátterű hallgatóinkat a magyar egészségügy, a betegek gyógyítása, az emberek egészségben tartása iránti elkötelezettség köti össze.

A 120 kredites egészségügyi menedzser mesterképzésünket 2021. őszén első ízben nappali és levelező munkarendben is elindítottuk.

Jelentkezéssel kapcsolatos
információk

Felvételi jelentkezés határideje: 2023. február 15. 

Felvételi jelentkezés módja: 

Jelentkezni kizárólag az országos felsőoktatási felvételi rendszeren, az E-felvételin keresztül lehet.

Az E-felvételi használatához első lépésként regisztrálni kell a felvi.hu oldalon.

Az Egészségügyi menedzser MSc szak felülete a felvi.hu oldalon az alábbi linken érhető el.

Képzés hossza: négy szemeszter

Képzés munkarendje: nappali és levelező formában egyaránt indítjuk a képzést

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas és önköltséges formában is indul a képzés

Önköltséges képzés díja: 

 • Nappali képzés: 445.000 Ft/félév
 • Levelező képzés: 495.000 Ft/félév


Nappali képzéssel kapcsolatos információk

A képzés célcsoportja 

A nappali képzésre az egészségügyi ágazatban dolgozó pályakezdők, vagy több éves munkatapasztalattal rendelkezők jelentkezését várjuk. Nem elvárás a vezetői tapasztalat, de a vezetői munkával kapcsolatos érdeklődés, nyitottság feltétele a tanulmányok sikeres teljesítésének.

A képzés időbeosztása

A képzést tömbösítve szervezzük, hogy hallgatóink munka mellett is tudják vállalni a tanulmányokkal járó kötelezettségeket.

 • Minden szemeszterben 6 személyes jelenlétet igénylő oktatási hét lesz.
 • Minden oktatási héten 5 napos lesz a képzés (hétfő-péntek). Így egy-egy szemeszter 30 jelenléti oktatási napból áll.
 • Az oktatási napokon 9 és 16 óra között lesznek az órák.
 • Az oktatási hetek között átlagosan 2 hét telik el jelenléti oktatás nélkül.
 • Az oktatási hetek közötti időszakban rendszeres egyéni vagy csoportban végzett munka is szükséges a tantárgyi követelmények teljesítéséhez.

A képzés módszertana

A képzés során interaktív előadások, egyéni és csoportos munkák, esettanulmányok, szituációs játékok segítségével ismerkedhetnek meg hallgatóink az egyes tantárgyak fogalmi rendszerével, összefüggéseivel, vezetői kihívásaival, illetve a megoldásokat segítő vezetői eszköztárral. A jelenléti órákon hallgatóink saját tapasztalataira is jelentősen építünk.


Levelező képzéssel kapcsolatos információk

A képzés célcsoportja 

A levelező képzésre az egészségügyi ágazatban dolgozó több éves munka- és vezetői tapasztalattal rendelkezők jelentkezését várjuk. (Pályakezdők tehát eséllyel a nappali képzésre pályázhatnak.) A levelező képzés esetében nem szigorú elvárás a vezetői tapasztalat, de a vezetői munkával kapcsolatos érdeklődés, nyitottság feltétele a tanulmányok sikeres teljesítésének.

A képzés időbeosztása

A képzést tömbösítve szervezzük, hogy hallgatóink munka mellett is tudják vállalni a tanulmányokkal járó kötelezettségeket.

 • Minden szemeszterben 5 személyes jelenlétet igénylő oktatási hét lesz.
 • Egy-egy szemeszter 18 jelenléti oktatási napból áll. Három 4 napos (hétfő-csütörtök) és két 3 napos (kedd-csütörtök) oktatási hétre kell számítani.
 • Az oktatási napokon 9 és 16 óra között lesznek az órák.
 • Az oktatási hetek között átlagosan 2 hét telik el jelenléti oktatás nélkül.
 • Az oktatási hetek közötti időszakban rendszeres és intenzív egyéni vagy csoportban végzett munka is szükséges a tantárgyi követelmények teljesítéséhez.

A képzés módszertana

A képzés során interaktív előadások, egyéni és csoportos munkák, esettanulmányok, szituációs játékok segítségével ismerkedhetnek meg hallgatóink az egyes tantárgyak fogalmi rendszerével, összefüggéseivel, vezetői kihívásaival, illetve a megoldásokat segítő vezetői eszköztárral. A levelező tagozaton nagy hangsúlyt fektetünk a képzésben elsajátított ismeretek és módszerek azonnali gyakorlati alkalmazására, ezért rendszeres egyéni munka is szükséges az oktatási alkalmakra való felkészüléshez, például saját szervezeti tapasztalatokon nyugvó elemzések elkészítésének formájában. Ennek pedig fontos feltétele a nagyobb munkatapasztalat, a saját szervezetre való rálátás, és előnyt jelent vezetői feladatkör ellátása vagy vezetői pozíció betöltése.


Képzésünkre többszörös túljelentkezés van, és a két tagozat munkatapasztalat szempontjából eltérő összetétele miatt fontos számunkra, hogy a legjobb fejlődési lehetőséget nyújtsuk a hozzánk jelentkezőknek. Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy egy jelentkező a felvételi eljárás során a nappali és a levelező munkarendű képzésre egyaránt jelentkezhet. Ez a felvételi döntésnél nagyobb rugalmasságot adhat a leginkább megfelelő képzési forma kiválasztásában, vagyis ez növeli az élethelyzetnek, szakmai tapasztalatnak megfelelő formátumú programba való bekerülés lehetőségét. Aki szeretne tehát ezzel a lehetőséggel élni, annak javasoljuk, hogy mindkét tagozatra külön-külön jelentkezzen. A felvételi beszélgetés számát ez nem befolyásolja, mindenképpen csak egy beszélgetésen kell majd részt venni.

Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

 • egy felsőfokú oklevél (a felvétel feltétele)
 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • komplex középfokú nyelvvizsga bizonyítvány (amennyiben van)
 • (kreditelismerési határozat, amennyiben szükséges – további információ a Felvételi eljárás fülön)

A képzésre való jelentkezéshez önéletrajz és motivációs levél feltöltése szükséges, a feltöltés határideje 2023. május 8.

motivációs levél elvárt terjedelme legalább 300, legfeljebb 500 szó. A motivációs levél első részében azt várjuk, hogy a jelentkező minél konkrétabban bemutassa, milyen személyes motivációk hajtják a képzés elvégzésére, milyen menedzsment-területek iránt érdeklődik, milyen jövőbeli tervei vannak. A motivációs levél második részében pedig azt kérjük a jelentkezőtől, hogy térjen ki arra, hogy a hazai egészségügyi rendszerben vagy egy általa ismert egészségügyi intézményben milyen fejlesztési lehetőségeket lát.

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2023. július 12-ig kell benyújtani a felvi.hu oldalon keresztül (feltölteni a felvi.hu oldalon a saját jelentkezéshez).

A felvételi eljárás része egy szakmai motivációs beszélgetés, melynek időpontjai: 2023. május-június. További információ a felvételi beszélgetésről a Felvételi eljárás fülön olvasható.

További információ, segítség a jelentkezéshez:
Filinger-Sipos Csilla– MSc programkoordinátor
Email: sipos.csilla@emk.semmelweis.hu

Felvételi
eljárás

Felvételi beszélgetés

A felvételi eljárás része egy szakmai motivációs beszélgetés, melynek időpontjai: 2023. május-június.

A pontos időponttal kapcsolatban a jelentkezőknek e-mailben küldünk tájékoztatást.

Az egészségügyi menedzser mesterképzésen a felvételi beszélgetés legalább két főből álló felvételi bizottság előtt zajlik.

A vizsgabizottság a felvételi beszélgetésre az előzetesen benyújtott dokumentumok  alapján készül fel, így azok időben történő benyújtása fontos feltétele a jelentkezésnek. 

A felvételi beszélgetés az előzetesen benyújtott írásos anyagokra (önéletrajzra, motivációs levélre) történő reflexió mellett érinti az egészségügyi menedzsment főbb témaköreit, például a rendszer észlelhető problémáit, az egészségügyi intézmények vezetésének kérdéseit, és az ezekkel járó etikai dilemmákat.

A felkészüléshez ajánlott az egészségüggyel kapcsolatos napi sajtó figyelemmel kísérése. A felvételi beszélgetés során nem csak a jelentkező válaszainak tartalmát, gondolkodásmódját és szemléletét, hanem korábbi szakmai életútját, vezetői tapasztalatait, érdeklődését, kommunikációs készségeit, fejlesztési lehetőségeit, motivációját is értékeljük.

A felvételi beszélgetés a nappali és a levelező munkarendű képzés esetében megegyező tartalmú, felépítésű. Az a jelentkező, aki nappali és levelező munkarendű képzésre egyaránt beadja jelentkezését, egy felvételi beszélgetésen vesz részt.

Előzetes kreditbefogadás

Amennyiben a jelentkező nem orvos- és egészségtudományi vagy gazdaságtudományi területen szerzett oklevéllel jelentkezik a képzésre, annak előzetes kreditelismerési eljárásban kell részt vennie.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma összesen legalább 15 kredit – vagy ezzel egyenértékű nem formális, informális tanulás során megszerzett tudás, illetve munkatapasztalat – teljesítése az alábbi ismeretkörök valamelyikéből:

– egészségtudományi alapismeretek (egészségügyi rendszerek, szervezeti felépítés, szabályozás, szolgáltatások),

– gazdaságtudományi, vezetés- és szervezéstudományi alapismeretek (menedzsment alapjai, szervezetszociológia, szervezetpszichológia, vállalat- és üzemgazdasági alapok).

Az eljáráshoz az előzetes ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat (korábban tanult tantárgyak tematikáját bélyegzővel ellátva vagy a szakmai tapasztalatot igazoló hiteles dokumentumokat) kell benyújtani.

Benyújtási határidő: 2023. május 8.
Az alábbi e-mail címekre:
Filinger-Sipos Csilla
Nebehaj Orsolya
 

Előzetes kreditbefogadás tájékoztató

Előzetes kreditbefogadás kérelem

Az a jelentkező, aki nem rendelkezik orvos- és egészségtudományi vagy gazdaságtudományi területen szerzett oklevéllel és nem küldi meg az előzetes kreditbefogadáshoz szükséges dokumentumokat, az nem teljesíti a felvételhez szükséges feltételeket, ezért kizárásra kerül a felvételi eljárásból.

Oktatás-
módszertan

Vezetőnek, menedzsernek lenni összetett egyéni és csapatfeladat. Éppen ezért a hallgatók – a hagyományos értelemben vett oktatáson túl – esettanulmányokon keresztül, valós életen alapuló gyakorlatorientált feladatok megoldásával, együtt, csapatban mélyítik el a megszerzett tudást. Képzésünk során igyekszünk olyan hangulatot sugározni, olyan oktatási élményt nyújtani, amely közvetíti az értékalapú, együttműködésre épülő szervezeti kultúra és a hatékony működés iránti elkötelezettségünket.

Igyekszünk rugalmasan állni hallgatóink igényeihez, mégis fontosnak tartjuk, ezért el is várjuk a rendszeres, aktív jelenlétet az oktatási alkalmakon. Ezt kiegészítően az oktatási hetek között önállóan vagy csoportosan megoldandó feladatokon is dolgoznak, ami szintén elősegíti a folyamatos haladást. A fejlődést egy Moodle e-learning felület és számos aszinkron (a jelenléti oktatást megelőzően vagy azt követően feldolgozható) oktatási anyag is támogatja.

A program központi részét képezi a területi szakmai gyakorlat projektmunkája, ahol a hallgatók “élesben” is kipróbálhatják a négy fal között tanultakat: szakmai és módszertani támogatás mellett innovatív programokat valósíthatnak meg vagy új megoldásokat kezdeményezhetnek és vezethetnek be saját intézményükben vagy valamilyen más szervezetben.

A megszerzett ismereteket a szükséges aláírásokkal, vizsgákkal, szakmai gyakorlattal, a kötelező szakdolgozat elbírálásával, valamint a záróvizsga során ellenőrizzük.

Bizalmi szempontok:

Az oktatás eredményességének egyik fontos kritériuma, hogy a Központ munkatársai, a képzést végző oktató és a résztvevők között bizalmi viszony alakuljon ki. Az oktatás során, a képzési forma jellegéből adódóan számos bizalmas információ kerül az oktató és a hallgatók birtokába. Ezek bizalmas kezelése alapvető fontosságú a program sikeréhez, ezért minden hallgatónktól elvárjuk, hogy ilyen típusú információkat osztálytermen kívülre ne vigyenek. Természetesen oktatóink és a Központ munkatársai számára egyaránt kötelező a tudomásukra jutott információk bizalmas kezelése. Az EMK a bizalmi szempontok mellett, elkötelezett az eredeti gondolatok megfogalmazása és az önálló munka iránt.

A felvételi
után

Hallgatói élet

A Központ több mint húsz éves története során nemcsak az MSc program fejlődött, de kialakultak azok a hagyományok is, amik egy közösséggé formálják a nálunk végzett hallgatókat. Ezek közé tartoznak a névre szóló hallgatói bögrék, a nagy piknikek vagy az egyedi és ötletes évfolyam-ajándékok. A Központ aulája és udvara a hallgatói élet központi helye, ahol a szünetekben és az oktatás után rendszerint élénk eszmecsere zajlik, hasznos és érdekes információk cserélődnek, barátságok, munkatársi kapcsolatok szövődnek.

Alumni hálózat:
Öregdiákjaink a diplomaosztó után sem szakadnak el egymástól és az intézménytől. A szakmai életükben meghatározóak maradnak a Központban kötött kapcsolatok, emellett aktívan vesznek részt az általunk szervezett öregdiák fórumokon, továbbképzéseken.