A húsz év tapasztalatát összegző mesterképzésünk immár 120 kredites formában, nemzetközi szinten elismert oktatókkal, gyakorlatorientált, naprakész tudással várja azokat az egészségügyi vezetőket vagy vezetőknek készülőket, akik professzionális szinten szeretnének elmélyedni az egészségügyi rendszer és intézményirányítás rejtelmeiben.
A hallgatóinkat a legkülönfélébb körökből válogatjuk össze: a különböző egészségügyi területek képviselői (orvosok, nővérek, diplomás ápolók) mellett jogászok, gazdasági szakemberek, egészségbiztosítási területen dolgozók, versenyszférából jött vezetők, kormányzati tisztségviselők és más diplomával rendelkezők jelentkezését is várjuk.
Miért? Mert, fontos számunkra az évfolyamok színessége, a különböző nézőpontok ütköztetése és az átgondolt, konszenzusos megoldások létrejötte.

Felvételi
információk

Felvételi jelentkezés határideje: 2020. február 15.

Felvételi jelentkezés módja:
Jelentkezni kizárólag az országos felsőoktatási felvételi rendszeren, az E-felvételin keresztül lehet.
Az E-felvételi használatához első lépésként regisztrálni kell a Felvi.hu oldalon.
Az Egészségügyi menedzser MSc szak felülete a Felvi.hu oldalon az alábbi linken érhető el.
A felvételi eljárás része egy szakmai motivációs beszélgetés, melynek időpontjai: 2020. május-június
A pontos időponttal kapcsolatban a jelentkezőknek e-mailben küldünk tájékoztatást.
További információ a felvételi beszélgetésről a Felvételi eljárás fülön olvasható.

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas és önköltséges formában is indul

Képzés hossza: négy szemeszter

Képzés formája: részidős (5 koncentrált oktatási hét / szemeszter)

Önköltséges képzés díja: 355 000 Ft/félév

Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

  • egy felsőfokú oklevél (a felvétel feltétele)
  • szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • komplex középfokú nyelvvizsga bizonyítvány (amennyiben van)
  • (kreditelismerési határozat, amennyiben szükséges – további információ a Felvételi eljárás fülön)

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2020. július elejéig kell benyújtani a Felvi.hu oldalon keresztül (feltölteni a felvi.hu oldalon a saját jelentkezéshez).

További információ, segítség a jelentkezéshez:
Filinger-Sipos Csilla – MSc programkoordinátor
Email: sipos.csilla@emk.sote.hu
Telefon: +36 1 488 7605

Felvételi
eljárás

A mesterképzési felvétel feltételei

Előzetes kreditbefogadás:

A mesterképzésre történő felvétel alapvető feltétele valamely felsőfokú végzettség megléte. Ezen felsőfokú végzettségeket a felsőoktatási intézmények adott mesterképzésre való jelentkezéskor teljes kreditérték beszámításával (ebben az esetben nincs szükség kiegészítő tanulmányok folytatására), illetve további kreditek teljesítése mellett tudják elfogadni (azaz a kiegészítő tanulmányok teljesítése után). Ha a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amelyhez szükséges további krediteket szereznie, ennek tényét, és a szükséges kreditszámot a felsőoktatási intézmények az ún. előzetes kreditelismerési eljárás során határozzák meg.
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza az alábbi melléklet 1. sz. táblázatát.
Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a mellékletben leírtak alapján.

Előzetes kreditbefogadási eljárásra vonatkozó kérelem leadási határideje a 2020/2021-es tanévre: 2020. május 11.
A megjelölt határidő után benyújtott kreditelismerési kérelmeket nem áll módunkban elbírálni. A kreditbefogadási kérelem eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2020. július 9-ig kell benyújtani (feltölteni a felvi.hu oldalon a saját jelentkezéshez).

Formanyomtatvány előzetes kreditbefogadási kérelemhez

Felvételi beszélgetés:

Az Egészségügyi menedzser mesterképzési szakunk felvételi beszélgetésének időpontjai: 2020. május-június
A pontos időponttal kapcsolatban a jelentkezőknek e-mailben küldünk tájékoztatást.

A felvételi beszélgetés témái:
1. Megítélése szerint mi az öt legneuralgikusabb pont a magyar egészségügyben?
2. Mit tart az egészségügyi intézmények vezetésével kapcsolatos legfontosabb problémának?
3. Az egészségügy finanszírozásával kapcsolatban mit tartana a legfontosabb fejlesztési, fejlődési iránynak?

A felvételi beszélgetésre való felkészüléshez ajánlott irodalom: az egészségüggyel kapcsolatos napi sajtó figyelemmel kísérése! A szóbeli vizsgán nem csak a kérdésekre adott válaszok tartalmát, hanem a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, szemléletét és gondolkodásmódját, kommunikációs készségeit, fejlődési lehetőségeit, motivációját is vizsgáljuk.

Amennyiben további kérdése lenne a felvételi vizsgával kapcsolatban, kérem keresse Filinger-Sipos Csillát (sipos.csilla@emk.sote.hu vagy 06 1 488-7605) bizalommal!

Oktatás-
módszertan

Oktatásmódszertan

Vezetőnek, menedzsernek lenni összetett egyéni és csapatfeladat. Éppen ezért a hallgatók – a hagyományos értelemben vett oktatáson túl – esettanulmányokon keresztül, valós életen alapuló gyakorlatorientált feladatok megoldásával, együtt, csapatban mélyítik el a megszerzett tudást. Ezért bár igyekszünk rugalmasan állni a hallgatóink igényeihez, mégis fontosnak tartjuk a rendszeres, aktív jelenlétet a félévenként öt koncentrált oktatási héten.
A program része egy hathetes mentor melletti, vagy önálló projektmunka is, ahol a hallgatók “élesben” is kipróbálhatják a négy fal között tanultakat.
A megszerzett ismereteket a szükséges aláírásokkal, vizsgákkal, szakmai gyakorlattal, a kötelező szakdolgozat elbírálásával, valamint a záróvizsga során ellenőrizzük.

Tutori program:

A program felelősei nagy hangsúlyt fektetnek a magas színvonalú, személyre szabott tanulási élményre, amelynek alapja az oktató és hallgató szoros munkakapcsolata. Ezt szolgálja az MSc program tutori rendszere, amely keretében minden hallgatót beosztunk a tanári kar egyik tagja (tutor) mellé, hogy személyes megbeszélni valóival, kérdéseivel legyen kihez fordulnia.

Bizalmi szempontok:

Az oktatás eredményességének egyik fontos kritériuma, hogy a Központ munkatársai, a képzést végző oktató és a résztvevők között bizalmi viszony alakuljon ki. Az oktatás során, a képzési forma jellegéből adódóan számos bizalmas információ kerül az oktató és a hallgatók birtokába. Ezek bizalmas kezelése alapvető fontosságú a program sikeréhez, ezért minden hallgatónktól elvárjuk, hogy ilyen típusú információkat osztálytermen kívülre ne vigyenek. Természetesen oktatóink és a Központ munkatársai számára egyaránt kötelező a tudomásukra jutott információk bizalmas kezelése. Az EMK a bizalmi szempontok mellett, elkötelezett az eredeti gondolatok megfogalmazása és az önálló munka iránt.

A felvételi
után

Hallgatói élet

A Központ több mint húsz éves története során nemcsak az MSc program fejlődött, de kialakultak azok a hagyományok is, amik egy közösséggé formálják a nálunk végzett hallgatókat. Ezek közé tartoznak az egyedi és ötletes évfolyam-ajándékok, amelyekkel a búcsúzó évfolyamok lepnek meg bennünket, a névre szóló hallgatói bögrék vagy a nagy piknikek. A Központ aulája és udvara a hallgatói élet központi helye, ahol a szünetekben és az oktatás után rendszerint élénk eszmecsere zajlik, hasznos és érdekes információk cserélődnek, barátságok, munkatársi kapcsolatok szövődnek.

Alumni hálózat:
Öregdiákjaink a diplomaosztó után sem szakadnak el egymástól és az intézménytől. A szakmai életükben meghatározóak maradnak a Központban kötött kapcsolatok, emellett aktívan vesznek részt az általunk szervezett öregdiák fórumokon, továbbképzéseken.