Vélemények a képzésről

“A képzés tudományos alapokra helyezi a minőségfejlesztést és a betegbiztonság javítását.
Módszereket, technikákat ad a problémák, nemmegfelelőségek okainak feltárására, a megoldásra, a megvalósíthatóság objektív felmérésére, valamint várható következményeire vonatkozóan.
Egyértelművé teszi a hallgató számára, hogy a minőségügyi tevékenység nem öncélú, és munkautasításokra korlátozódó „papírmunka”, hanem folyamatos együttműködés a munkatársakkal, melynek középpontjában a beteg biztonsága áll.
A minőségügyi vezető számára konkrét ötletekkel, módszerekkel szolgál a kockázatok, valamint azok következményeinek értékelésére, az egyes tevékenységek eredményességének nyomon követésére.
Nagy segítséget ad a munkatársakkal történő kommunikációhoz, megnyerésükhöz, ellenállásuk leküzdéséhez, a tervezett változtatás fontosságának tudomásul vételén túl hasznosságának belátásához, és nemcsak elfogadásához, hanem aktív együttműködésük elnyeréséhez is.
Rávilágít, hogy a minőségügyi vezető feladata nem elsősorban a munkatársak számonkérése és szembesítése hibáikkal, mulasztásaikkal, hanem az együttgondolkodás és közös munka a jobbítás elkötelezett szándékával.
A képzés egyik meghatározó üzenete, hogy csak együtt, csak értelmes és reális célokat kitűzve, a feladatok megosztásával érhetünk el eredményeket, és hogy: „A minőség nem ellenőrzés, hanem a folyamatok javításának eredménye”.”

(Dr. Velkey György, főigazgató – Bethesda Gyermekkórház)
 

“Egy egyetem, ahol az oktató nem oktat és a hallgató nem hallgat.
Egy szellemi műhely, ahol az élő tudományos gondolkodás tanúi és RÉSZesei lehetünk.
Egy képzés, ami képességet ad látni és érteni az embert és EGÉSZségét.”

(Dr. Vida Zoltán, radiológus – Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, Járóbeteg Szakrendelő)
 

“A képzés hiánypótló Magyarországon, ezért is jelentkeztem rá. Nagyon gyakorlat-orientált, a mindennapokban használható, kézzel fogható tudást ad. Egy közforgalmú patikában az itt megszerzett tudást rendkívül jól lehet használni, ami hiányzik a mai magyar gyógyszerészetből. Köszönöm, hogy új szemléletmóddal gazdagodhattam!”

( Dr. Kresznovszki Miklós, szakgyógyszerész – budapesti Szent Borbála Patika vezetője)