Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. július 31.
534654 Összes oltás

A pályázat útján elnyerhető nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek. A pályázás feltétele az adott vagy a korábbi tanulmányok során legalább két félévre történő bejelentkezés, legalább 55 kredit megszerzése, továbbá kiemelkedő tanulmányi eredmény (teljes tanulmányi időre számított, kreditekkel súlyozott átlag legalább 4,00) és szakmai/tudományos területen végzett kimagasló munka. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. Az ösztöndíj elnyerése nem zárja ki a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot.


Felhívás a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2022/2023 tanévi pályázatára

Felhívás

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére pályázó hallgatók rangsorolása

Pontrendszer

A pályázatok rangsorolásának ütemterve

Ütemterv

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati lap

Pályázati lap