The Undesirability of Religion and the Improbability of God’s Existence: A Review Essay

Book review
EJMH Vol 2 Issue 2 (2007) 237–266; https://doi.org/10.1556/EJMH.2.2007.2.6
Gábor ITTZÉS
Download full text
Author(s)
Dr. ITTZÉS Gábor 
Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Közszolgálati Kar 
Mentálhigiéné Intézet 
H-1089 Budapest 
Nagyvárad tér 4., 19. em. 
Károli Gáspár Református Egyetem 
Hungary / Ungarn 
mental@ittzes.eu
Book Reviewed DAWKINS, R. (2006) The God Delusion (London etc.: Bantam) [6]+406 pp., 24 cm,
ISBN-13 978-0593055489, ₤20.
Online date  4 January 2008