Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 05.
473593 Összes oltás

Átvétel

1. Az egészségügyi szervező (BSC) szak ügyvitelszervező szakirányára azonos vagy más felsőoktatási intézményből – kizárólag egészségügyi szervező szakról – a második szemeszter lezárása után engedélyezhető átvétel, amennyiben a hallgatói jogviszony megszüntetésének feltételei nem állnak fenn.

2. Az átvétel feltétele, hogy a kérelmet benyújtó hallgató átjelentkezést megelőző utolsó két félévének korrigált kreditindexe legalalább 3,51 legyen.

3. Az átvételi kérelmet a kari Curriculum, Kreditátvitei és Oktatási Bizottságnak címezve az Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatalában vagy a képzést szervező Digitális Egészsgtudományi Intézetben (a tanulmányi ügyekért felelős előadónál) lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a leckekönyv hitelesített másolatát vagy hivatalos igazolást a tanulmányokról, valamint az átvételben érintett felsőoktatási intézmény képzésének részletes tantervét és tantárgyi programjait. Amennyiben fentiek nem magyar, angol vagy német nyelven íródtak, úgy ezek hiteles magyar fordítását is csatolni kell a kérelemhez.

Az átvételi kérelem beadási határideje: július 15.