Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 25.
539080 Összes oltás

Az Egészségtudományi Kar egészségturizmus képzésében intézetünk az informatika tárgyak (Infokommunikáció, Egészségügyi informatika), valamint az Elektronikus dokumentáció az egészségügyben tárgy oktatásával működik közre.

Előadások és gyakorlati anyagok: letölthetők a DEI Felhőből. A felhasználónevet és a jelszót az első előadáson/gyakorlaton tesszük közzé.

Kapcsolattartó: Tóth Tamás tanársegéd