Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 02.
64998 Összes oltás
10781 Beoltott Semmelweis Polgár

 

Az alábbi információk a 2020/2021/1 félévben szakdolgozatot író hallgatókra vonatkoznak!

 

Szakdolgozat előkövetelménye

A Szakdolgozat c. tantárgy (EUSZAK039_1M) csak abban az esetben vehető fel, ha az előkövetelmények (Bevezetés az információs technológiákba III.: Számítógép-hálózatok; Orvostudomány (4) – Klinikai alapismeretek; Egészségtudomány (7) – Egészségügyi menedzsment; Digitális egészségügy (7) – Integrált rendszerek az egészségügyben) teljesítve vannak.

 

Szakdolgozattal kapcsolatos határidők

 • Szakdolgozati témabejelentő leadásának határideje: 2020. április 15.
 • Szakdolgozat leadásának határideje: időpont később

 

Szakdolgozati útmutató

Az alábbi linkeken elérhető a szakdolgozati útmutató és a szakdolgozati fedőlap.

 

Szakdolgozati témabejelentő

Az alábbi linken elérhető a  szakdolgozati témabejelentő és munkaterv.

A bejelentőt számítógéppel kell kitölteni.

A bejelentőt aláírások nélkül, e-mailben, doc/docx dokumentumként az info.dei@public.semmelweis-univ.hu címre vissza kell küldeni 2020. április 15-ig.

A témabejelentő kinyomtatott, hallgató és témavezető által, eredeti aláírással ellátott példányát 2020.  április 15-ig a DEI-ben (Ferenc tér 15. II. emelet) kell leadni.

 

Szakdolgozat témajavaslatok

A lenti felsorolásban a témavezetők által kiírt témakörök közül lehet szakdolgozati témát választani. Egyéni témaválasztás is lehetséges, ebben az esetben a hallgató által választott témát kell egyeztetni a témavezetővel.


Dr. Dinya Elek
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Onkológiai kutatásban való részvétel: metaadatok feldolgozása az I. Sebészeti klinikán
 • Fizikai tréning hatása a zsírosmáj funciós értékeire

 

Dr. Bálity Csaba
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Digitális eszközhasználat egészségügyi és szociális intézményekben

Dr. Nagy Julianna
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

 • Case-mix rendszerek az egészségügyi ellátás finanszírozásában
 • On-line várólisták, betegfogadási listák alkalmazása
 • On-line valósidejű rendszerek szerepe az egészségügyi ellátás finanszírozásának fejlesztésében
 • Ellátás-szervezés és az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása
 • Az eredményalapú finanszírozás alkalmazásának módszerei, informatikai megoldásai


Dr. Remete Sándor Gergő
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 1 fő

 • Telemedicina alkalmazási lehetőségei az alapellátás erősítésében
 • Protokoll alapú betegellátás informatikai támogatásának vizsgálata

Sándor Zoltán
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Optimalizálási modellek alkalmazása az egészségügyben
 • Az egészséges életmódra való nevelés elemeinek vizsgálata
  (pl.: sportolás, táplálkozás, lélek, szexualitás, szenvedélyek, stb.)

Surján Cecília
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

 • Betegbiztonság és minőségmenedzsment (a betegellátás folyamatainak biztonságosabbá tétele, betegoktatás, folyamatszervezés, dolgozói biztonság): a témakörön belül a hallgató egyéni választása alapján szükséges a témát meghatározni!
 • A magyarországi csípőtörött betegek túlélését befolyásoló tényezők vizsgálata

 


Dr. Surján György
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • A BNO 11 magyarországi bevezetésének kérdései

Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 1 fő

 • Népegészségügyi adatforrások felkutatása

 

Dr. Stubnya Gusztáv Róbert
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

 • Egészségügyi szervező végzettségű munkavállalók lehetőségei a hazai munkaerő piacon
 • Egy választott Közép-magyarországi Régióba tartozó kórház története, működésének elemzése
 • Egy választott ország egészségügyi ellátórendszerének elemzése

 

Takács Erika
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Kontrolling az egészségügyben

Dr. Tamus Zoltán Ádám
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

 • Adatvédelmi kérdések informatikai megoldásai
 • Egészségügyi intézményben fellépő elektromágneses expozíció vizsgálata
 • Okos eszközök szerepe egészségmegőrzésben

Tóth Tamás
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Egészségügyi informatikai alkalmazások tervezése, fejlesztése
 • A digitalizáció hatásai az egészségügyre

Dr. Zajzon Gergely
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Gyógyszer-nagykeresekedői minőségbiztosítási követelmények és kapcsolódó informatikai rendszerek
 • Gyógyszeripari minőségbiztosítási folyamatok informatikai támogatásának lehetőségei
 • Gyógyszerhiányok – elérhető listák elemzése, okok keresése , milyen következményei lehetnek? Kontingens engedélyek háttere
 • Indikáción túli gyógyszerhasználat
 • Mellékhatásbejelentés és kapcsolódó informatikai rendszerek
 • Klinikai vizsgálatok és kapcsolódó informatikai rendszerek
 • Gyógyszertámogatáshoz kapcsolódó informatikai rendszerek